Næstved kommune

You are currently browsing articles tagged Næstved kommune.

I dag er der oprettet specialklasser for børn med autisme på Sydbyskolen. Altså ikke svært handicappede, som andre af specialklasserne på Sydbyskolen, og derfor måske også “til at flytte,” for at skabe plads på Sydbyskolen til andre børn.

Skolen, eller i hvert fald skolekontoret i forvaltningen, vil i hvert fald gerne flytte klasserne til Kalbyrisskolen, for at skabe mere plads på Sydby. Det er ikke noget nyt ønske – det blev også drøftet under hele skolestruktursagen, men dengang sagde politikerne nej, men forslaget var med igen på Børneudvalgets møde mandag d. 16.1.

Og, det er der gode grunde til at gøre igen. Dels er der tale om børn som har brug for tryghed og vante rammer. Dels foregår undervisningen på Sydbyskolen rigtig godt, sådan som jeg hører det fra forældre til børn i specialklasserne. Klasserne har også fået deres egen afdeling af skolen og dermed faste rammer.

Når forvaltningen vil flytte specialkasserne, er det for at gøre plads til anden specialundervisning, hvor skolen “tager børn hjem” fra specialundervisning f.eks. på Heldagsskolen. Det kan for så vidt være fornuftigt nok.

Men, mon ikke skolen bør overveje, om ikke man kan organisere sig anderledes på Sydby, så man ikke behøver flytte autismeklasserne. Man har trods alt arealerne både på Parkvej og Nygårdsvej at råde over.

Dertil kommer at en flytning udover uro og mulig skade på børnenes indlæring og trivsel, nødvendigvis må koste en del penge. Er det en fornuftig investering lige nu?

I Børneudvalget blev sagen udsat til høring, så vi også får skolebestyrelsens og forældrenes synspunkter med, så forvaltningens oplæg ikke står alene.

Med mindre forældre og skolebestyrelsen synes det er en god idé at flytte klasserne, så er min holding at de bør blive. Der er ikke brug for mere uro og flytninger her efter skolestrukturændringen, end højst nødvendigt.

Tags: , , , , ,

“Venstre vil bare have flere bilkøer” siger Magnus Heunicke (S) i Sjællandske d. 17.1.12. som forsvar for den betalingsring regeringen foreslår omkring København.
En betalingsring, der vil være dyr for Næstved. Som bosiddende i Næstved ved Magnus Heunicke sikkert udmærket at rigtig mange håndværkere og byggefolk pendler til København dagligt fra vores område. De kan ikke taget toget, men er tvunget til at tage bilen.
Mange tager med toget og som daglig pendler kender Magnus også forholdene på Sydbanen, hvor vores u-elektrificerede jernbanestrækning er afhængig af ældre diesellokomotivers evne og vilje til at køre hele dagen (Nyrup-regeringen bestilte jo som bekendt IC4 i stedet for at elektrificere jernbanen). Men, arbejder man ikke i City, så kan rejsen med tog/bus være enten lang, eller slet ikke mulig for nogle pendlere. De må tage bilen i stedet.
Min påstand er derfor, at hvis bilpendlere fra Næstved skal betale 50 kr. dagligt for turen til/fra København, vil det skade Næstved. Dels får vores erhvervsliv som højere udgifter og vanskeligere ved at konkurrere. Dels skader det vores egn som bosætningsområde. Hverken det ene eller det andet er i vores interesse – eller for den sags skyld i Magnus Heunickes interesse, som valgt i Næstved.
Mange socialdemokratiske og SF-borgmestre på Sjælland protesterer imod betalingsringen – ja enddog socialdemokraterne på Frederiksberg protesterer. Det bør Næstved kommune også gøre, og derfor skal vi drøfte sagen i Næstved kommunes Økonomiudvalg d. 23. januar.
Ingen har naturligvis interesse i nytteløse bilkøer, men at erstatte vejinvesteringer, havnetunnel og bedre offentlig trafik, med en betalingsring er bare ekstra skat på mobilitet.
Om betalingsringen kan man kun give Magnus Heunicke eet godt råd: Drop den.

Tags: , , , , , , ,

God arkitektur giver optimisme

Hvad er det første man bemærker ved besøg i en ny by? Det er huse, gader, byrum – kort sagt: Arkitekturen; er både det første og det blivende indryk.

Derfor er god arkitektur vigtig og der skal tænkes kvalitet ind i alt byggeri. I mandags gav Ejendomsudvalget startskud til at drøfte, hvilket arkitekturpolitik vi vil have i Næstved og det er vigtigt. Et byggeri ligger jo ikke kun 5 år, men  50 – 100 år, derfor skal der tænkes kvalitet ind fra start også i arkitekturen.

Ikke at vi skal være enige om, hvordan alt skal se ud. Arkitektur må gerne give debat. Også i Næstved har bygninger som Kobberhjørnet, Aquahuset, kulturcenteret Grønnegade (af nogle kaldet “badekabinen”) og Handelsskolens tilbygninger givet debat. Nogle synes de er pragtfulde, andre de er mindre pæne, men alle er de eksempler på arkitektur der giver oplevelser og noget som også folk udenfor Næstved gerne vil se. Modsat f.eks. ventesalen på stationsforpladsen som blot udfylder en funktion, men næppe tiltrækker besøgende i sig selv. Ja, i den bygning er Ungdomsskolens malerier måske det mest oplivende hvad angår arkitektur.

Ligeså har vi kvarterer som f.eks. Gallemarkskvarteret der udmærker sig ved at husene er bygget på en bestemt måde, hvilket gør området til en fornøjelse at opleve, hvorimod visse nyere rækkehusbyggerier ikke på samme måde giver inspiration til en gårtur søndag eftermiddag med udenbys gæster.

En arkitekturpolitik skal give retningslinier og vejledning så bygherrer altid tænker på, hvordan bygningen ser ud og påvirker den plads den står på. Der skal ikke bare tænkes funktion og indhold, men også form og udseende og ethvert byggeri skal tænkes sammen med omgivelserne. Der måske en udfordring i en krisetid, hvor det er billigst for en investor bare at bruge de samme tegninger til det samme kedelige supermarked eller standard byggemarked i mange byer landet over. Den går ikke.

Næstved skal ikke bare have kopier, Næstved skal have spændende byggerier som ved deres bare tilstedeværelse skaber opsigt og glæde. Derfor er det efter min opfattelse helt korrekt når f.eks. byggefirmet Nordicom får “nej tak” til at bygge et standard byggemarked på Vordingborgvej 78, der hvor den gamle krydsfinerfabrik ligger. Vi skal kunne mere, end bare det man også kan se alle mulige andre steder. Vil man bygge standard må man acceptere at blive placeret i et industriområde.

At gennemføre en arkitekturpolitik kræver langsigtet strategi, også i den kommunale forvaltning og i byrådet. Venstre fik i budgetforlig 2012 ind, at Næstved kommune skal have en stadsarkitekt med ansvar for arkitektur og planlægning. Det håber vi sætter yderligere fokus på godt byggeri. Samtidig skal stadarkitekten sikre at der internt i forvaltningerne er fokus på sammenhæng mellem byrum, gader og bygninger.

Næstved kommune er ambitiøs. Vi vil bosætning, vi vil arbejdspladser – vi vil mærke Næstved, som kommunens slogan hedder. Jeg tror en forudsætning også er at høje bymiljøet. Kedelig arkitektur giver mismod og ulyst til at værne om byen, men god arkitektur og høj kvalitet i huse og byrum giver oplevelser, optimisme og godt humør.

Links til sider om arkitektur:

Peter Olesens bøger

Arkitektforeningen

Dansk Arkitektur Center

Wikipedia

Arkitekter i Næstved

Tags: , , , , , , , , , ,

Det startede egentligt så godt – omstændighederne taget i betragtning, nemlig en skolelukning – men partierne bag lukningen lovede dog at 0-6 klasses børnene fra Lindebjergskolens distrikt skulle få en sikker skolevej over Østre Ringvej, når de skal til Sydbyskolen. Og, der blev afsat 3 mio. kr. til formålet.

Alle troede – sikkert også forligspartierne S, SF, Rad og Konservative – at det betød en gangbro i krydset Nygårdsvej/Østre Ringvej. Men, nej: Teknikerne i Teknisk Forvaltning mener at den koster fra 3,5 til 6,0 mio. kr., Nuvel, i stedet for så foreslog Børneudvalget at trafiksanere krydset, f.eks. ved at hæve belægningen, forbedre cykelstierne ved krydset, forbedret signal, bumb m.v.

Hvad er det så blevet til? Ja, 3 måneder efter Børneudvalget drøftede de gode forslag, så barsler Teknisk Forvaltning med to ting: Blå cykelbane og nogle sekunders mere grøntid til fodgængerne.

Det er simpelthen for svagt. Løftet om en gangbro er nu endt ud med lidt blå maling og lidt eksta grønt for fodgængerne. Forældre og elever kan med rette føle sig svigtet.

For så at føje spot til skade, så viser det sig at de  3 mio. kr. som var overført til at bruge i år 2012, slet ikke er der mere. Dem har Næstved kommunes direktion sparet bort!

Med andre ord: Ingen gangbro og ingen penge.

Denne sag er kørt helt af sporet mellem skoleforligspartierne, Børneudvalget, Teknisk Udvalg, Teknisk Forvaltning og det kan forældre og elever i området ikke være tjent med.

Nu må vi politisk kræve at krydset Nygårdsvej/Østre Ringvej forbedres. Både med ny belægning, større helle midt i krydset, bedre cykelforhold m.v. Og, så må man simpelthen finde pengene til det.

Hvis det kun bliver blå cykelstier og længere grøntid, er det simplet hen ikke godt nok.

Tags: , , , , , , ,

Så er det tid til budgetlægning i Næstved. Hele byrådet har møder søndag og mandag for at se, hvordan økonomien hænger sammen.

Det ser ikke morsomt ud. Anlægsprojekter skal udskyldes, måske skolebyggerier, og driften er vanskelig med overskridelser indenfor handicap, arbejdsmarked og meget mere.

Til gengæld kan vi da “glæde” os over at Menstrup kros mødelokaler, hvor budgetseminaret (dog klogeligen uden overnatning), har få det disco-kuglen hængt op. Der er nu ellers ikke meget fest og farver over det kommunale budget, men det er sikkert en venlig tanke fra kroens personale :-).

Tags: , , , ,

Cityforeningen er i flg. dagens Sjællandske bekymret ved udsigten til supermarked og mere detailhandel på postgrunden og i krydsfinerfabrikkens gamle hal på Vordingborgvej.

Bekymringen er helt reel, for Nordicom der vil udvikle arealet (hvilket er developersprog for bygge) mener selv at flere butikker vil flytte 15% af handelen fra bymidten til Vordingborgvej.

Hvilken konsekvens bør det så have for politikerne? Skal vi sige nej til de, som vil bygge på Vordingborgvej af frygt for virkningerne på bymidten? Det er en reel mulighed, men på den anden side skal man vel ikke afvise folk, der vil investere i kommunen? Skal vi så også sætte begrænsninger på, hvornår nye advokater, læger eller tømrerfirmaer må etablere sig? Det er naturligvis uholdbart.

Jeg mener derimod at vi skal kræve mere af Nordicom. Vi skal ikke bare have “endnu et supermarked,” som der er så rigeligt af i forvejen. Vi skal have markant højt byggeri som giver plads til iværksætterhus, kontorer, virksomheder – tør man sige boliger? – på området, så vi får noget mere end bare et supermarked.

Cityforeningens bekymring er reel nok, men hvis jeg var i Cityforeningens ledelse ville jeg sådan set være mere bekymret over planer om at lukke flere gader i Næstved city og nedlægge p-pladser.

Når folk kører til centre som det ved Vordingborgvej er der jo een helt i øjnefaldende ting: Der er gratis og mange mange p-pladser i nærheden.

Hvis Cityforeningen siger ja til at gøre adgangen til bymidten endnu mere vanskelig og lukker endnu flere p-pladser i bymidten, ja så er man selv med til at jage kunderne ud af bymidten. Selv er det efterhånden længe siden jeg har handlet i Grønnegade, ganske enkelt fordi man jo ikke længere kan køre i gaden. Lukker man Sct. Peders kirkeplads og andre steder i bymidten vil en del af os kunder finde andre indkøbsmuligheder.

Ikke fordi man er “imod” bymidten. Tværtom, jeg holder meget af byen; men i en travl hverdag betyder tilgængelige p-pladser tæt på butikkerne  og at man kan køre til butikken meget.

Vi synes alle det er charmerende at gå i smalle gader og gyder – når man er på ferie i syden. Men, når der skal købes mælk og bleer i hverdagen, er det rart at få sin bil med.

Den problemstilling bør også optage Cityforeningen – ganske meget!

Tags: , , , , , , ,

Betaler fjernvarmeforbrugerne i Næstved for meget for varmen? Det spørgsmål er rejst i Sjællandske, og svaret må indtil videre være: Ja, det gør vi nok.

Venstre har bedt kommunens Ejendomsudvalg om at se på sagen, for kommunen er også en stor kunde. Næstved kommune køber årligt fjernvarme for 20 mio. kr., så hvis prisen kan komme bare 5% ned, så er der en rund million at spare.

Og, prisen er høj. Årsagen er åbenbart, at når Næstved Varmeværk skal købe affaldsvarme fra Affald Plus, så er prisen pr. gigajoule meget højere, end andre steder i landet. Her giver varmeværket 107 kr. pr. Gj, medens Energistyrelsen officielt har lagt et loft på 72 kr. pr. Gj, når varmen skal sælges på baggrund af affaldsforbrænding.

Se, nu er der jo rigtigt fornuftigt at brænde affald af og bruge varme til opvarmning, men vi skal naturligvis ikke betale overpris. Derfor vedtog Ejendomsudvalget mandag, på Venstres forslag, at spørge Affald Plus og varmeværket, hvordan priserne hænger sammen. Dels, hvorfor prisen er så høj, dels hvorfor den er meget højere end Energistyrelsen normalt tillader.

Sagen er sendt til kommunens Økonomiudvalg, som vi beder stille spørgsmålene.

Se i øvrigt om varmeprisen i næstved på denne side: varmepris.dk

Tags: , , , , ,

Det lyder både dyrt og teknisk kompliceret at få et dagsordenssystem til at køre, så borgerne kan følge med, i flg. kommunaldirektøren d. 12.7. (Sjællandske).

Men, det behøver det ikke være.

Som bloggerene allerede har fundet ud af, er der mange freeware systemer, som både er enkle og kan håndtere store datamængder. F.eks. wordpress som anvendes af tusinder, også større virksomheder end Næstved kommune.

Hvis kommunikationsafdelingen drosler lidt ned for fabrikationen af pressemeddelelser et par dage, så kan man nok finde tiden til at lave en hurtig hjemmeside så borgerne igen kan følge med i hvad der sker politisk. Med både dagsordener, bilag og byvåben.

Tags: , ,

En ting er, at man skal betale en afgift. Som forbrugere og virksomheder er vi heller ikke ubekendt med at det koster et gebyr for at få regningen. F.eks. opkræver TDC 39 kr. for at tilsende en papirfaktura til kunden.

Det kan så være, hvad det vil, men Næstved kommune slår godt nok alle rekorder: 323,95 kr. koster det at få tilsendt regningen for erhvervsaffaldsgebyret. Ex. moms.

Altså skal virksomheden ikke bare betale et erhvervsaffaldsgebyr på ca. 900 kr., men skal også betale 323 kr. for at få lov at betale. Det er da i særklasse dyrt!

Andre virksomheder, f.eks. TDC kan jo gøre det for mindre. Danløn tager f.eks. 15 kr. i gebyr for at lave en lønseddel.

Nogle virksomheder giver endda mulighed for at tilmelde sig betaling over nettet og slippe for gebyrer, men ikke her.

Det er dårlig erhvervsserivce fra Næstved kommune.

Tags: , , , ,

Byg en kvist ulovligt, lad tiden gå og så sker der ikke noget.

Det er den meget hurtige konklusion på sagen om den store kvist på Ved Broen 4 B, i Karrebæksminde som er opført uden byggetilladelse.

Flere gange har politikerne påtalt det overfor forvaltningen, blandt andet i slutningen af år 2006 i den gl. Næstved kommune og sagen blev taget op igen i efteråret 2009 som det fremgår af Sjællandske, men i mellemtiden havde den tilsyneladende ligget stille hos Teknisk Forvaltning.

Problemet er at kvisten er opført ulovligt og meget stor i forhold til huset. Det kan man kalde smagsdommeri, ja – og det er det også – men det er kvalificeret smagsdommeri al den stund at der nu er lavet en lokalplan for Karrebæksmindeområdet, som sætter stramme grænser for byggeri. Netop fordi vi politisk gerne vil have at området bevarer karaktér af fiskerleje/mindre huse og ikke bliver yet another turiststed, hvor man bygger uanset om det ser godt ud eller ej.

Men, nu giver Teknisk Forvaltning op og indstillet at man skal lovliggøre kvisten uden ændringer. Det er jo det samme som at sige: Byg som du vil, lad tiden gå og når der er gået lang nok tid, så får du lov at beholde det du har bygget.

Omvendt, på den anden side af kanalen vil forvaltningens embedsmænd kræve påbud – og om muligt politianmeldelse – mod en borger på Alleen 38, der har glassider (glasflunker) i sin kvist. Det er også ulovligt, men åbenbart ikke ulovligt nok til at få lov at beholde kvisten…..

Mandag skal Ejendomsudvalget behandle sagen. Jeg mener ikke den bør standse ved at man får lov. Den kvist bør bygges om. Men, hvis kvisten får lov at blive, ja så bør vi da i rimelighedens navn give alle der har bygget for meget eller ulovligt, ret til at beholde deres byggeri. Der gælder vel samme lov for alle borgere?

Under alle omstændigheder bør Teknisk Direktør og forvaltningen have røde øren over en langtrukken sag, der ender ud i ingenting.

Tags: , , , , ,

« Older entries § Newer entries »