Næstved

You are currently browsing articles tagged Næstved.

Med det forslag til skolestruktur, er der lagt op til “gør det selv”politik for forældrene, eller man burde måske sige: “luk selv skolen” politik.
Byrådet vil ikke lukke skoler. Det har borgmesteren lovet. Man kan gisne om grunde. Måske fordi flere byrådsmedlemmer hver i sær, føler stærkt for den lokale skole. Det er jo naturligt nok. Måske fordi der kun er godt 2 år til næste byrådsvalg.
På den anden side, vil man heller ikke rigtigt give skolerne flere penge. Selvom det kun er ca. 7 mio. kr. det drejer sig om – i realiteten et forsvindende lille beløb i det store kommunale budget.
Konsekvensen af dette vankelmod har forvaltningen så taget, ved at lave et forslag om områdeledelse. 17 skoler skal nu ind i 6 distrikter med fælles ledelse, fælles økonomi og fælles skoledistrikt.
Det lyder uskyldigt, ja nærmest praktisk, for så kan man spare penge på ledelse og hvem vil ikke gerne det.
I virkeligheden er forslaget en ulv forklædt som får. Min forudsigelse er, at på sigt vil de små skoler vil lide og gå mod en stille lukning.
Når Hyllinge, Karrebæk, Grønbro, Fuglebjerg og Ll. Næstved lægges sammen, hvilke skoler vil så vinde ved det? De små skoler – eller vil forældrene måske tage børnene med på den store skole, når man nu alligevel kører på arbejde i Næstved?
Og, gad vist om forældre på skolen i Holme Olstrup i længden vil bruge denne skole,  når barnet alligevel skal på Kalbyris senere? Eller mon den fælles ledelse på Sydby, Sjølund, Skt. Jørgen og Rønnebæk i længden vil finde penge til den lille Rønnebæk skole? Man tvivler.
Den usagte forventning i forslaget er, at forældrene stille og roligt vil sive fra de små skoler, så klasserne bliver mindre og uøkonomiske. Derefter vil den ny områdebestyrelse foreslå de små skoler lukket. Til sidst kan den ansvarlige udvalgsformand hændervridende forklare, at det er jo forældrene som har foreslået den lille skole lukket.
Nu kommer forslaget sikkert i høring og vi må se, hvad forældrene siger.
Men, byrådet kan stadig vælge flere løsninger:
Enten at give skolerne flere penge. Når alt kommer til at, er det 7 mio. kr. man vil spare jo mindre end det, som byrådet f.eks. vil afsætte til “råderumspulje” i næste års budget.
Man kunne også lukke nogle matrikler. F.eks. det forslag som forvaltningen stillede sidste år i august at lukke Holme Olstrup og afdelingen på Parkvej.
Eller, man kan naturligvis vælge “gør det selv” løsningen med områdeledelse, hvor min forudsigelse er, at i længden vil de små skoler vil lide, de store vinde og landområderne tabe.

 

Tags: ,

Gennem 20 år har Maglemølleområdet levet sit stille liv tæt  byen. Man har dygtigt brugt bygningerne til iværksætteri, men der skal penge til vedligeholde og investere, ellers vil området forfalde.

Nu, hvor byrådet har sagt nej til Campus, bør kommunen derfor gå i spidsen for at investere i området. Det kan ske både ved at bede Næstved Havn f.eks. betale for en mulig rundkørsel ved indkørslen til Maglemølle og en ny vej ind i området fra Engvej. Kommune og havn kan også få Fabriksvej og indkørslen frisket op så indgangen bliver præsentabel så folk tør bevæge sig ind i området.
I langtidsplanlægningen kan kommunen f.eks. lægge et kommende badeland på Maglemølle, til erstatning for vores efterhånden halvgamle svømmehaller. Man kan også tænke udviklingshus og andre aktiviteter ind i området, så mange flere får glæde Maglemølle.

Tags: , , ,

Som borger og byrådspolitiker kan jeg kun være begejstret over at en privat ejer vil renovere Shceel-Bech bygningen på Axeltorv. Ikke mindst fordi man samtidig fjerner den faste baldakin, som er sat op engang i 60´erne, da det var moderne, og vil føre bygningen mere tilbage til sit oprindelige udseende.
Deri ligger også svaret på Lars Johansens spørgsmål (Sj. 31.8.) om, hvorfor man siger nej til glaserede tegl: Fordi, sorte tegl ikke er bygninges oprindelige tagbelægning.  Sorte tegl har være på mode nogen tid nu, men da bygningen blev opført var der ikke glaserede tegl på taget. Derfor har politikerne sagt nej til det ønske, for at få bygningen til at stå så tæt på det oprindeligtesom muligt.
Med renoveringen får BR-legetøj samtidig chancen for at fjerne sine skrigende røde skilte og lave en smagfuld skiltning i pagt med bygningen og torvets ånd. Det håber jeg inderligt – og lur mig om ikke (vi) kunder nok skal finde butikken alligevel.
Lars Johansen spørger, hvorfor skiltene ikke er krævet fjernet for længe siden. Det korte svar er at de nuværende skilte er lovligt sat op, den gang man syntes det var OK at skilte på den måde. Derfor kan kommunen ikke bare komme og kræve dem ned. Men, nu kommer de forhåbentligt ned, når bygningen renoveres.
Arkitektur er naturligvis smag og behag og tiderne skifter, men at få kvalitet i bybilledet er altid vigtigt. Ingen tvivl om at renoveringen af Scheel-Bech bygningen vil klæde både bygningen og Axeltorv. Tak for det!

Tags: , ,

Det var end god  beslutning Næstved Byråd tog i aften da man sagde nej til opstilling af vindmøller på Ydernæs. Det ville have været til stor gene for hele appenæs-området og udsynet ud til fjorden.

Der er  rigeligt med  mølleplaceringer i Næstved kommune til at man behøver bruge en så markant placering som Ydernæs.

Tak for det.

Tags: , ,

De kulturradikale har vundet et slag i Næstved kommune: Konfirmationsforberedelsen skal nu ligge efter skoletiden og ikke f.eks. om morgenen, og det er ikke til forhandling, det er et politisk diktat til skoler og præster.

Det synes jeg er lodret forkert. Det kan vel være, at andelen af folk der er medlem af folkekirken i Danmark er faldende. Noget der uden tvivl har med at gøre, at mange af de indvandrere som kommer til landet enten har en helt anden religion – hvilket er OK – eller at de bare ikke kommer ind i folkekirken, fordi man er tilknyttet et kirkesamfund i et andet land.

Kulturgrundlaget i Danmark er fortsat kristendomme. Det har det være gennem århundreder. Det er vores fælles historiegrundlag og det er forsat vores kulturgrundlag. Derfor bør den også have en naturlig plads i folkeskolen når talen kommer på konfirmationsforberedelse som bør kunne ligge i skoletiden, som det har gjort gennem mange år. Unge der bekender sig til andre religioner tager såmænd ikke skade af at følge med, hvis de vil. Jesus er jo f.eks. også en profet i Islam.

Efter min opfattelse bør man desuden have den respekt for præster og skoler, at de selv kan forhandle sig frem til, hvornår konfirmationsforberedelsen skal ligge – det er ikke en opgave for byrådets politikere. Men, det er det nu blevet efter S, SF og de Radikale  i Børneudvalget har bestemt at konfirmationsforberedelsen skal ske efter skoletiden.

At de Radikale og SF går med på det, kan ikke undre. Det er jo lige i radikal ånd, men det undrer mig at Socialdemokraterne vil være med til at rokke ved en del af vores kultur og historie. Det kan vel være, det kun er et halvt år og jeg tror såmænd nok at de unge bliver konfirmeret. Ikke desto mindre er det er alligevel en grunddel af dansk kultur, nemlig anerkendelse af at kristendommen er den bærende kulturkraft som man lidt kaster på møddingen.

Tags: , , ,

Ca. 2.600 borgere har fået et rykkergebyr fordi de har betalt renovationsafgift for sent til Næstved kommune. Eller har de? Mange mener i hvert fald at de aldrig har fået girokortet, som blev udsendt i juli måned 2011. Rykkerne er med andre ord udsendt 6 måneder efter den oprindelige regning.

Se mit svar til en borger omkring rykkergebyr på Venstres hjemme side her.

Tags: ,

Midt i Næstved ligger en lille perle, nemlig Slusehuset. Mange får forbi dette dejlige sted nede ved Susåen, men hvad sker der egentligt derinde?

Ikke så meget. For år tilbage var der bolig. Min tidligere byrådskollega Jens Kjær Nielsen har f.eks. boet i Slusehuset, men nu står det ret forfaldent tilbage. Der var også engang, hvor man kunne leje kanoer på timebasis fra Slusehuset, men det er også mange år siden.

Nu foreslår kommunen at kanoerne skal om på den anden side af Åen, så Slusehuset kan blive traktørsted, café o.s.v. Det vil være helt perfekt og skønt at kunne få den lille attraktion midt i Næstved og så alligevel inde i skoven.

Perfekt. Go ahead.

Tags: , ,

Ud af 15.368 som daglig pendler ud af Næstved, så er der 2.436 som pendler direkte til København og Frederiksberg kommune.

Heraf tager de 1.298 personer med bil og 1.138 med tog. Det kom frem i dagens møde i Økonomiudvalget, hvor vi fik en orientering om pendlingen.

Det er ingen tvivl om at, hvis der kommer en betalingsring, så har det en effekt på Næstved – ikke mindst for de 1.298 personer som dagligt tager bilen på arbejde.

Derudover er der en række håndværkere m.v. som kører i varevognen til København for at udføre arbejde. De tal har vi ikke fået endnu, men den lokale afdeling af Byggesocietetet er spurgt om tallene, så de kommer nok til næste møde i Økonomiudvalget.

I Roskilde kommune har de gjort det, som jeg også ønsker i Næstved, nemlig havet en samlet rapport over betalingsringens effekt på Roskilde.

Det bør vi også gøre i Næstved. Betalingsringen vil have negative konsekvenser for Næstved. Håndværkere herfra får dårligere konkurrencevilkår og de daglige pendlere får en ekstraudgift på anslået 12.000 kr. oveni – måske vil nogle tage konsekvensen for derfor flytte?

Indtil nu har vores borgmester Carsten Rasmussen værget sig for at lave sådan en analyse. Det tror jeg nok mest er af partipolitiske årsager, for Socialdemokraternes politiske ordfører Magnus Heunicke er jo valgt i Næstved, så det vil naturlgivis se dårligt ud i Socialdemokraterne hvis den lokale borgmester sige nej tak til ringen.

Ikke desto mindre bør  Næstved sige nej til betalingsringen. Den vil koste os jobs og skattekroner på sigt.

Tags: , , , , , ,

En yndet politisk sportsgren er at “flytte aber,” altså placere ansvaret for dette eller hint og helst over hos modparten. Magnus Heunickes (S) synspunkt d. 20.1. er ingen undtagelse, for vi læsere må forstå på Magnus at det stort set er VK-regeringens skyld at Socialdemokraterne nu vil indføre en betalingsring om København, fordi VK har “udsultet” den kollektive trafik og derfor er biltrafikken vokset.
Nu er det jo sådan at en ukorrekt påstand ikke pludselig bliver korrekt af at blive gentaget (selvom også det er en yndet sport hos R-S-SF regeringen for tiden) så for fuldstændighedens skyld, skal jeg blot nævne et par af de nyinvesteringer som er sat i gang under VK-regeringen nemlig ny jernbane Ringsted – København over Køge og udbygning af Metroen i København, men også den kommende udbygning af Køge Bugt motorvejen fra 6 til 8 spor er besluttet under VK.
Når det så er sagt er jeg enig med Magnus i, at det har gået for langsomt både på tog- og på vejsiden. Men, er en betalingsring løsningen på alle problemerne? Er det ikke bare en ekstra skat på folk der gider køre langt for at arbejde og som  sådan vil den ramme Magnus´ og min hjemkommune Næstved hårdt. Her er nemlig rigtig mange mennesker som dagligt kører til København for at hente daglønnen, ikke mindst håndværkere. De betaler skat i Næstved og hvis deres vilkår bliver dårligere, ja så bliver Næstved kommunes skatteindtægter dårligere. Det er logik og en logik man som valgt i Næstved –  ja alle der er valgt udenfor København – ikke kan tillade sig at side overhørig, uanset partitilhørsforhold.
Og, hvor er så egentligt de meget omtalte trængselsproblemer? Som bilister oplever man dem dels på motorvejsstrækningen Køge – Greve og igen ved indfaldsvejene til København, uanset om man vælger den gamle indfaldsvej eller over Amager. Det første problem råder Vejdirektorartet forhåbentligt bod på, når udvidelsen står færdig i 2016. Det andet handler om kapacitet på indfaldsvejene.
Når man først er “sluppet ind” ind i København er det min erfaring (som er ganske udvidenskabelig), at trafikken nok er tæt, men trængsel har vi først når Københavns kommune begynder med vejarbejder/omlægninger eller bevidst indsnævrer vejene og nedlægger p-pladser til gene for bilisterne. Måske burde regeringen tale med overborgmesteren i København om bedre veje og flere p-huse, før man straffer det arbejdende folk med flere afgifter.
Nogle i SF og Enhedslisten mener ideologisk betinget at biler er et onde. Jeg tror derimod biler er kommet for at blive, uanset om vi skal køre på benzin, el eller brint i fremtiden. Det moderne samfund kræver mobilitet og derfor løses trængelsproblemerne ikke ved endnu mere betaling, men ved at sikre både bilister og togrejsende ordentlige forhold.

Tags: , , ,

Officielt er der een holdning: På gågaden skal cyklister trække med cyklen, altså gå på deres ben.

I virkelighedens verden ser det anderledes ud. I virkeligheden cykler langt de fleste cyklister frisk og frejdigt på gågaderne, til stor gene for de gående og såmænd også for cyklisten selv, der må slå dramatiske sving udenom de gående for at komme hurtigere frem.

Velan: Det er virkeligheden. Hvad kan man så gøre ved det? Forbud og politi? Joe, men politiet har vel ikke for lidt at lave i forvejen.

Så lad os prøve noget andet: Lav en cykelbane på gågaden, så cyklisterne har deres helt egen cykelsti! Når nu Næstved kommune skal renovere Indre Ringstedgade i 2012, har jeg foreslået at man samtidig laver en cykelbane, så cyklisterne har noget at køre på – endda med god moral og loven i orden. Så kan man da ikke forlange mere.

Det blev vedtaget at prøve på mandagens møde i Økonomiudvalget. Nu skal sagen til Byrådet og man skal også drøfte med politiet, men forhåbentligt kan der komme en cykelbane i gågaden. F.eks. med en anden farve belægning og markere med cykel-logo.

Det vil da gøre livet lidt lettere for både gående og cyklister.

Tags: , , , , , ,

« Older entries