Næstved

You are currently browsing articles tagged Næstved.

“Venstre vil bare have flere bilkøer” siger Magnus Heunicke (S) i Sjællandske d. 17.1.12. som forsvar for den betalingsring regeringen foreslår omkring København.
En betalingsring, der vil være dyr for Næstved. Som bosiddende i Næstved ved Magnus Heunicke sikkert udmærket at rigtig mange håndværkere og byggefolk pendler til København dagligt fra vores område. De kan ikke taget toget, men er tvunget til at tage bilen.
Mange tager med toget og som daglig pendler kender Magnus også forholdene på Sydbanen, hvor vores u-elektrificerede jernbanestrækning er afhængig af ældre diesellokomotivers evne og vilje til at køre hele dagen (Nyrup-regeringen bestilte jo som bekendt IC4 i stedet for at elektrificere jernbanen). Men, arbejder man ikke i City, så kan rejsen med tog/bus være enten lang, eller slet ikke mulig for nogle pendlere. De må tage bilen i stedet.
Min påstand er derfor, at hvis bilpendlere fra Næstved skal betale 50 kr. dagligt for turen til/fra København, vil det skade Næstved. Dels får vores erhvervsliv som højere udgifter og vanskeligere ved at konkurrere. Dels skader det vores egn som bosætningsområde. Hverken det ene eller det andet er i vores interesse – eller for den sags skyld i Magnus Heunickes interesse, som valgt i Næstved.
Mange socialdemokratiske og SF-borgmestre på Sjælland protesterer imod betalingsringen – ja enddog socialdemokraterne på Frederiksberg protesterer. Det bør Næstved kommune også gøre, og derfor skal vi drøfte sagen i Næstved kommunes Økonomiudvalg d. 23. januar.
Ingen har naturligvis interesse i nytteløse bilkøer, men at erstatte vejinvesteringer, havnetunnel og bedre offentlig trafik, med en betalingsring er bare ekstra skat på mobilitet.
Om betalingsringen kan man kun give Magnus Heunicke eet godt råd: Drop den.

Tags: , , , , , , ,

I december skrev jeg til Næstved borgmester Carsten Rasmussen og foreslog at lave en hvidbog om betalingsringens konsekvenser, hvis den kommer. Jeg tror konsekvenserne bliver negative for Næstved, fordi vi har mange håndværkere og pendlere, som kører i bil til København.

Desværre afslog borgmesteren forslaget, men det kommer igen. Helt præcist på Økonomiudvalgets møde d. 23. januar, hvor jeg har bedt om at få sagen på.

Næsten alle socialdemokratiske borgmestre har efterhånden sagt nej tak til betalingsringen. Det gælder bl.a. borgmestrene på Københavns vestegn, men også borgmestrene i Køge og Roskilde samt Lejre, som oven i købet er SF-borgmester. Ja, Roskildes borgmester Joy Mogensen kalder ligefrem betalingsringen at krigserklæring mod Sjælland.

Heller ikke inden bag ringen, finder man længere den store opbakning. F.eks. har Frederiksberg kommune været imod og nu siger Frederiksbergs socialdemokratiske viceborgmester nej tak til ringen.

Betalingsringen er et taberprojekt mener Niels Krause Kjær i Berlingske og mon ikke han har ret.

For håndværkere og pendlere fra Næstved – og for Næstved kommune – er den i hvert fald et taberprojekt som vi af al magt skal søge at undgå kommer til verden.

Her er brevet til borgmesteren:

“Kære Carsten

Enhver der har kørt på motorvejen mod København en morgenstund, eller hjem fra hovedstaden om eftermiddagen, ved at der er mange varevogne fra Næstved-firmaer på vejen, navnlig håndværkere som har arbejde i hovedstaden. Derudover kommer en store pendlertrafik, med folk som bruger privatbilen til og fra arbejde i hovedstaden. Der er ingen tvivl om at rigtig mange Næstved-skattekroner hentes ved at vores borgere og virksomheder arbejder i København.

Hvis Regeringen indfører den varslede betalingsring om København, frygter jeg at Næstved kommune bliver ramt hårdt, på to leder:

1. Vi er en bosætningskommune, hvor flere tusinde dagligt pendler ud af kommunen mod hovedstaden. Mange i tog, men også mange i bil. Bliver det markant dyrere at køre til arbejde, bliver det automatisk vanskeligere for os at trække tilflyttere til. Det er svært nok i forvejen, med de faldende boligpriser i hovedstaden.

2. Næstved kommune har mange virksomheder indenfor håndværk, bygge- og anlæg, ikke mindst mange selvstændige og mindre virksomheder. De finder meget af deres arbejde i København og får helt uforskyldt en dårligere konkurrencesituation, hvis der indføres en betalingsring. Det vi koste arbejdspladser. Derudover så er offentlig trafik ikke noget alternativ for håndværkerne selvom den (man skulle måske sige: Hvis) bliver forbedret. Man kan jo ikke have skruemaskiner og malerbøtter med i toget.

Jeg foreslår derfor at Næstved kommune, allerede nu, laver en hvidbog om betalingsringens konsekvenser for os.

Hvidbogen bør som minimum indeholde

– fakta om bil-pendlertrafikken til/fra Næstved kommune

– et rundspørge til erhvervsvirksomheder i Næstved om konsekvenserne for dem

– en beregning på, hvor store en del af kommunens skatteindtægter bilpendlere og håndværkere henter i København

– en forventning på, hvad det betyder for Næstved kommune, hvis betalingsringen indføres.

– en række eksempler på, hvorfor pendlere er nødt til at bruge bilen.

Mange borgmestre fra Københavns omegn, men også fra Roskilde og Køge, har protesteret mod betalingsringen, senest Roskildes borgmester Joy Mogensen der i Politiken citeres for at sige: “Det er altså en krigserklæring over for alle dem, der bor uden for Københavns Kommune. Det ville klæde regeringen, at være en regering for hele landet og ikke kun københavnerne.”

Joy Mogensen har jo ret derhen at København ikke er en isoleret ø. Alle kommuner på Sjælland er i dag pendleropland til København. Sådan var det ikke for 20 år siden, men sådan er det i dag. Beslutninger om Københavns trafik vedrører derfor i høj grad os alle.

For mig at se vil betalingsringen have klare negative konsekvenser i form at mistet bosætning, dårligere vilkår for vores erhvervsliv og efterfølgende mistede skatteindtægter. Bestemt ikke noget vi har brug for nu, hvor vi med Mærk Næstved netop forsøger at skabe optimisme.

Lad os derfor få belyst en betalingsrings konsekvenser for Næstved og sammen med en række andre kommuner forsøge at få forslaget om betalingsringen “lagt ned” inden ringen kommer til at gøre skade.

Regeringen vil åbenbart køre betalingsringen som en hastesag i foråret. Vi må derfor reagere hurtigt og jeg opfordrer derfor dig til at nedsætte en task force til at udarbejde en hvidbog så hurtigt som muligt.

Med venlig hilsen

Søren Revsbæk”

Se i øvrigt også betalingsrings-modstandernes hjemmeside på facebook.

Tags: , , , , , , , ,

Skolerne ønsker sig trådløst internet og eleverne ønsker sig nye computere, i stedet for de gamle som er langsomme og ofte har tekniske problemer, beretter Sjællandske fra Susålandets skole d. 14.12. Mon ikke mange elever kan nikke genkendende til de på andre skoler.

I budgetforliget 2012 fik Venstre afsat 4 mio. kr., bl.a. til nye computere. Der er langt til at alle elever automatisk kan tilbydes en PC, men det er endemålet. På mandag skal Børneudvalget så udmønte budgetforliget. Skolekontoret lægger sjovt nok op til, at det nu er lærerne – fremfor eleverne – som skal have egen computer.

Det kan godt være at nogle lærere pludseligt får brug for en PC, netop nu hvor multimedieskatten er afskaffet, men vi skal ikke glemme at det primært skal være eleverne som skal have glæde af IT-investeringerne, så de ikke skal sidde med slidte PC´ere med startvanskeligheder.

Tags: , , ,

Næstved kommune har i disse uger en vindmølleplan i høring. Et af forslagene er 2 kæmpemøller på Ydernæs og det har skabt en del røre i lokalsamfundet – forståeligt ok.

De to kæmpemøller vil være meget dominerende i lokalområdet som jo, på trods af industribyggeri, er et meget naturskønt område. Tag f.eks. udsigten fra Appenæs over Ydernæs ud mod fjorden en stille aften. Denne udsigt vil helt blive ødelagt af møllerne.

Derudover er der problemet med lavfrekvent støj. Selvom forskere på Aalborg Universitet i flere omgange har advaret mod den lavfrekvente støj fra de meget store vindmøller, så er det indtil nu reelt blevet overhørt af hensyn til vindmølleindustriens interesser.

Fakta synes imidlertid at være at naboer indenfor 2-3 km. fra vindmøllen generes af en vedvarende støj 24/7 når møllen kører. En støj der virker som en konstant brummen.

Der er således gode grunde til at man skal være betænkelig ved opsætning af vindmøller – navnlig på Ydernæs tæt på beboelsesområder – men generelt. Man skal i hvert fald sikre sig, at de ikke kommer til at genere mere end de gavner.

Tags: , , , , , ,

Skal vi have endnu et supermarked på Vordingborgvej? På mandag skal Ejendomsudvalget afgøre om Nordicom må bygge et supermarked ved siden af Føtex. Det er sikkert ikke nogen dårlig idé rent forretningsmæssigt for et supermarked, men hvad så mere?

Grunden hvor postcentralen tidligere år, indbyder klart til mere end blot endnu et supermarked. Den indbyder en høj bygning, hvor vi får en skyline der flugter med den tidligere Told- & Skat bygning. Hele området indbyder til at man bygger kontorer, erhvervslokaler, udvikling – ikke bare endnu et fladt supermarked som kan ligge hvor som helst.

Derfor synes jeg man bør sige “nej tak” til Nordicoms planer. At lave et byggemarked i den gamle krydsfinerfabrik (eller en nybygning der) er en udmærket idé. Men, vi skal være mere ambitiøse på det vigtige erhvervsområdes vegne, end bare sige ja til endnu mere handel med mælk og skumfiduser.

Lad os få et projekt med visioner og ambition. Ikke laveste fællesnævner.

Tags: , , , , , ,

Man kan nærmest høre violinerne i baggrunden, når man læser om Søren Dysted (S) og Lars Hoppe Søe´s (Rad) omsorg for Hyllinge skole. Er det virkelig de samme partier som for et år siden var parat til at lukke skolen? Tonen har sandelig fået en anden lyd – lad os håbe det holder.

Venstre har fra dag et sagt nej til at lukke skoler – heller ikke Hyllinge. Det mener vi stadig.

Når vi ønsker det politiske elev-max på 22, som kun gælder for Ll. Næstved og Holsted skoler, hævet til 24, skyldes det at der i dag er børn som afvises til børnehaveklasse på de to skoler. Er det rimeligt? Den lave grænse for klassestørrelse blev indført fordi de to skoler lå i et boligudbygningsområde. Derfor skulle der være ekstra plads i klasserne, hvis der kom mange tilflyttere. Nu går boligudbygningen knap så hurtigt, så derfor er det naturligt at se på om grænsen stadig er aktuel.

Det har ikke noget med Hyllinge at gøre. Den positive cirkel Hyllinge er inde i nu skal styrkes på skolen så den bliver endnu mere attraktiv at vælge. Ikke ved at hindre det fri skolevalg for alle andre.

Tags: , , , , , , ,

Må en elev tage en kammerat med i bussen hjem? Åbenbart nej, som tingene er nu. For et par uger siden skrev en moder til Børneudvalget, at hende søn – der bor i Karrebæk, men går på Sjølundsskolen i Næstved by – ikke måtte tage en kammerat med bussen hjem.

For, bussen er en skolebus og kun dem der har kort til bussen, må køre med. Elevens skolekammerat må værsgo tage en den almindelige offentlige bus, mod betaling naturligvis.

Det med betalingen er nok det mindste problem, men ærlig talt: Hvor svært skal man gøre ting? Skolebussen har sikkert nogle tomme sæder. Sker der virkelig noget ved, at en der er en skoleelev mere eller mindre med bussen?

Busselskabet får deres penge uanset, hvor mange der er med og der virker noget regelrytterisk, hvis en skoleelev ikke må tage en ven fra skolen med hjem i bussen.

Jeg bad om at sagen bliver rejst i  Børneudvalget og så må man finde en løsning. Måske at købe en billet på skolens kontor, måske bare at lade eleven køre gratis. Det går der næppe nogen skår af kommunen af.

Tags: , , ,

Et talstærkt publikum er mødt op til borgermøde. Men der er på stemningen at tolke ikke den store tilslutning til supermarkedet. Arealet hvor havnen vil have supermarked er i planlægningen udlagt til grønt område, både i kommuneplanen nu og i den store dialogplan som vi lavede med borgerne tilbage i 2005. Og lad det blive ved det.

Tags: , ,

Fokus på kerneområderne og se fremad. Det er Venstres indgang til det Venstres budgetforslag 2012.

Derfor vil vi afskaffe en uges lukkedage i daginstitutioner, fjerne ventelisten til HGs fritidsklub, satse på flere lærere og IT i skolerne, bygge to nye idrætshaller (HG 2 og Næstved Hallerne 3), bruge flere penge på forebyggelse blandt udsatte børn og unge m.v.

Vi skal i gang med at bygge skole på Digtervejen (fagfløjen) og renovere skolen i Glumsø.

Næstved kommune ligger under landsgennemsnittet på en lang række områder og det er ikke godt. Slet ikke, hvis vi skal tiltrække unge familier – og give dem der allerede er flyttet til Næstved noget at blive her for. De vil have service på kerneområderne. Det er særlig dagpasning og skole. Det skal kommunen kunne levere, konkurrencedygtigt overfor hovestaden.

Den automatiske tilflytning fra hovedstaden var stor for få år siden. Dengang kunne man få et parcelhus med have i Næstved for det samme som en lejlighed kostede i Indre by. Sådan er det ikke mere og derfor skal vi “oppe os.” Hvis ikke vi satser på bedre service, så bliver Næstved simpelthen en del af udkantsdanmark, hvor indtægter og service ligger under landsgennemsnittet, men arbejdsløshed og dagpengeudgifter ligger over. Det er en nedadgående spiral.

Derfor må vi satse. På IT i skolerne, på talentudvikling i skolerne, på et bred idræts- og fritidsliv, som netop børnefamilierne efterspørger.

Men, vi skal også give en bedre service til sårbare børn og unge. Derfor vil vi bruge flere penge på f.eks. hjemme-hos der kan få en familie til at fungere og til at undersøge net-værks og familieanbringelser, i stedet for dyre døgninstitutioner.

Vi skal også satse på erhvervslivet. De skal have en særlig service. De virksomheder som skal skabe jobs i Næstved er her jo stort set allerede, de skal bare have bedre mulighed for at vokse. Det betyder også en hurtig kommunal service.

Derfor skal vi have en særlig ErhvervsService, som har åbent mellem 8 – 18 alle ugens arbejdsdage, hvor alle med CVR-nummer kan få hurtig og direkte service i kommunen. Ikke noget med at blive sendt fra det ene kontor efter det andet, blot for at konstatere dem man skal tale med er på ferie, afspadsering, til frokost, kursus eller bare ikke lige er der. Nej, virksomhederne skal have effektive service.

Hvor vil vi finde pengene? Ja, bl.a. ved at være mere effektiv på arbejdsmarked og i administrationen. Det står altsammen i Venstres forslag som -naturligvis – er fuldt finansieret.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Nu kan Næstved Lokal Radio også høres på nettet, på samme tidspunkt som udsendelserne sendes i æteren kan man logge på naestved.name og høre udsendelsen.

F.eks. den politiske udsendelse i dag med Kristoffer Petersen, hvor vi drøfter Næstved kommunes budget, Næstved Havn og stenene på stejlepladsen, supermarked på Langelinie i Karrebæksminde – Næstved Varmeværk og naturligvis valget der gik

Udsendelsen sendes lørdag 15 -16, søndag 13 – 14, tirsdag 10 – 11, torsdag 16 – 17 på FM 104,5 MHz og altså på nettet på naestved.name

Udsenselsen ligger også som podcast her på bloggen under siden “radioudsensendelser.”

Tags: , , , , , , , , , ,

« Older entries § Newer entries »