normering

You are currently browsing articles tagged normering.

I dagens Sjællandske kan man se to “morsomme” udtalelser.

Først borgmester Henning Jensen (S), som glæder sig over at der er afsat 9 mio. kr. på næste års budget til renovering af Axeltorv. Årsagen til renovering er bl.a. at skulpturen “Slattenpatten” skal op at stå på Axeltorv (se Sjællandske). Borgmesteren glemmer dog at sige, at pengene kun er afsat fordi de er en del af de 117 mio. som kommunen får fra VK-regeringens kvalitetsfond. Det er altså statspenge som gør, at Næstved får et stort anlægsbudget i år 2010, ikke Socialdemokratiets fortjeneste.

Dernæst et læserbrev fra viceborgmester Søren Dysted (S), som siger at netop Socialdemokratiet vil gøre noget for børnehaver og vuggestuer.

Men, det er jo en sandhed med indbygget begrænsning.

Samtidig med at S vil bruge 9 mio. på Axeltorv i 2010 så har man ikke afsat 7,5 mio kr. til indretning af køkkener i alle institutioner i 2010. S prioriterer altså Axeltorv højere end mad i børnehaverne.

Desuden indeholder budgetforslag 2010 besparelse både på åbningstiden (½ time pr. uge), på normeringen (ca. 1% i alle institutioner) og “harmonisering” af åbningstiderne, hvilket betyder at en række institutioner får nedsat åbningstiden (udover den ½ time).

Det er samlet besparelser for flere millioner.

Så på den ene side så vil man gerne bruge millioner på Axeltorv så skulpturen “Slattenpatten” kan komme op at stå, samtidig skærer man i service i daginstitutionerne.  Det er dårlig politik.

 

PS: I øvrigt burde den skulptur ud at stå på Rønnebæksholm. Det er dér den er lavet og der den hører tal i vores kunst- og kulturcenter. Ikke på Axeltorv.

Tags: , , , , ,