nytårstale

You are currently browsing articles tagged nytårstale.

De socialdemokratiske spindoktorer styrer stadig Helle Thorning: Der tales ud i det blå om konkurrenceevne og respekt for folk der arbejder – medens hendes regering fjerne arbejdspladser med nye afgifter og giver mere til folk på passiv forsørgelse.

Der er ganske enkelt ikke sammenhæng mellem den megen snak og virkeligheden – men det var der jo heller ikke før valget.

Pinligt.

Tags: , , , ,

Det var velgørende at høre Lars Løkke træde i karaktér som borgerlig statsminister for en borgerlig regering. Jeg tænker på nytårstalen og på det enkle forslag: Afskaf efterlønnen.

Naturligvis skal efterlønnen afskaffes. Regeringen forslår den afskaffet for alle under 45 år og jeg kender såmænd mange under der i forvejen ikke indbetaler til efterløn fordi de ikke tror på ordningen eksisterer når de selv kunne bruge den, så jeg har svært ved at se, hvor den store modstand skulle komme fra.

Efterlønnen var i sin tid tiltænkt nedslidte fra arbejdsmarkedet, men er blevet et almindeligt velfærdsgode og det har vi bare ikke råd til mere. Det må være slut med flere og flere på passiv forsørgelse og efterlønnen er et godt sted at sætte stop.

Nu kan vi også se en klar forskel mellem VK og S-SF. VK indser (og lad så være at det ikke er for tidligt), at der skal rettes op på arbejdsindsats contra offentlig forsørgelse. Det er rigtigt set økonomisk og politisk.

S-SF mener alt kan løses med højere skatter. Tallet er vist 31 mia. kr. mere i skat i S-SFs finanslovsforslag.

Men, den løsning holder ikke. Den vil blot få endnu flere til at forlade arbejdsmarkedet – ja forlade Danmark – fordi man vil bare ikke betale mere i skat. Vi betaler rigeligt i forvejen og hvorfor være entreprenant i Danmark og starte virksomhed, når det første der sker efter virksomheden giver overskud er, at man straffes med en høj skat.

S-SF vejen vil lede til dårligere økonomi og at Danmark synker længere ned af velfærdskurven.

VK vejen har en chance for at lykkes og afskaffelse af efterlønnen er første skridt på den vej.

Tags: , , , ,