offentlig vurdering

You are currently browsing articles tagged offentlig vurdering.

Med jævne mellemrum kommer der forslag om at afskaffe den offentlige ejendomsvurdering. Hvad skal vi bruge den til, når nu ejendomsskatten er fastfrosset spørger man? Senest er det Kristian Thuesen-Dahl fra Dansk Folkeparti som er kommet med forslaget, men forskellige skatteministre har også været fremme.

Nu skal jeg bestemt ikke være den, som advokerer for mere papir og bøvl. Vi har som revisorer rigeligt i forvejen, så det ville da være nærliggende at afskaffe den offentlige vurdering, når nu den alligevel ikke bruges.

Problemet er bare, at det bliver den: Brugt. Meget endda. Tusindvis af selvstændige eller små selskaber bruger vurderingen hvert år, når man skal give et bud på, hvad ens faste ejendom er værd. Har vi ikke vurderingen, så har virksomheden et valg mellem enten at bruge anskaffelsessum, hvilket ofte er helt misvisende, eller at bede en valuar give et bud på, hvad fabrikken, kontorbygningen, hotellet, gården eller hvad det nu er, er værd lige nu.

Det burde jo – alt andet lige – også være mere “korrekt” end en offentlig vurdering som altid halser lidt bagefter. Problemet er bare, at valuarvurderinger naturligvis koster penge og skal alle de mindre virksomheder år efter år betale for nye vurderinger for at få den rigtige værdi ind i regnskabet bliver det dyrt.  Umiddelbart vil det koste flere tusinde kr. hvert år for tusindvis af virksomheder.

Det kan man ikke just kalde en lettelse, snarere tværtom. For at undgå den udgift lever mange virksomheder godt med at bruge den offentlige vurdering, som trods alt er en rimeligt billede af, hvad fast ejendom er værd.

I en lang række specielle situationer er den offentlige vurdering også nødvendig. F.eks. i salg mellem forældre og børn, eller for andelsboligforeninger der regulerer andelskronens værdi i forhold til den offentlige vurdering.

At afskaffe den offentlige vurdering er derfor ikke en lettelse, snarere det modsatte og en betydelig fordyrelse for erhvervslivet. Det er formegentligt ikke det som partierne i Folketinget har øverst på dagsordenen?

Tags: , ,

“Ubrugelig ejendomsvurdering skal afskaffes” siger politikere fra VK-regeringen og Dansk Folkeparti.

Socialdemokraterne vil beholde ejendomsvurderingen, og i et klarsyn fortæller Mikkel Dencker fra DF hvorfor man vil sige nej til S-forslaget: “Det vil vi, fordi jeg kan forestille mig, at oppositionen vil bruge vurderingerne til at beskatte boligejere hårdere, så det hensyn vil jeg ikke tage til dem” i flg. DR.

Men, regeringen og DF glemmer helt, at ejendomsvurderingen ikke kun bruges til at betale skat efter.

Det er min erfaring som revisor at mange mindre virksomheder bruger ejendomsvurderingen i deres regnskab, fordi vurderingen – selvom den kan være upræcis – giver et fingerpeg om værdien af bygninger og jord. Alternativet er jo hvert år at bede en ejendomsmægler foretage en vurdering. Det kan koste alt mellem 3.000 – 10.000 kr. Hvert år.

Mæglervurderingen ville nok være mere rigtig på det præcise tidspunkt, men da den offentlige vurdering sædvanligvis er lidt forsigtig i forhold til markedet, kan mange erhvervsdrivende fint bruge ejendomsvurderingen i stedet for.

Med andre ord betyder regeringens afbureaukratiseringsforslag hvor ejendomsvurderingen afskaffes, at hverdagen bliver dyrere for erhvervslivet. Navnlig de mindre virksomheder. Det har vi desværre set før. Bevares man kan vel trække mæglervurderingen fra i skat, men alligevel: Hvorfor afskaffe noget som reelt set fungerer godt?

I flg. SKAT er der kommet 20.000 klager over vurderingen – det er vel heller ikke ret mange, set i lyset af de mange vurderinger der i alt sendes ud.

Min opfordring til regeringen skal derfor være: Behold ejendomsvurderingen. Den er ikke perfekt, men den er et godt redskab i hverdagen.

Og apropos Mikkel Denker: Hvis oppositionen får magt til at øge ejendomsbeskatningen, så finder de småmænd nok på en metode, også selvom VKO har afskaffet ejendomsvurderingen, så det er ikke noget seriøst argument.

Tags: , , ,