omfartsvej

You are currently browsing articles tagged omfartsvej.

Der var en del drama i byrådssalen tirsdag d. 1.2. da de konservative stillede forslag om, at anullere prækvalifikationen til de firmaer, som skal give bud på omfartsvejen om Næstved.

Sagen er, at kun 5 meget store entreprenørfirmaer er blevet forhåndsgodkendt til at få lov at give bud. Sagens kerne er om der er stillet krav om at de der skal forhåndsgodkendes skal have en mindste omsætning på 50 mio. kr. årligt, eller om den skal være 100 mio. kr. årligt for at få lov. Det er i skrivende stund uafklaret, men mon dog ikke der står det rigtige, nemlig 50 mio. kr.

Problematikken er i virkeligheden en helt anden: At politikerne i Teknisk Udvalg og forvaltningen dengang man fastlagde kriterier for, hvem der kan forhåndsgodkendes, fik sat de forkerte kriterier. Man tænkte ikke tilstrækkeligt på at mindre lokale entreprenører også skal kunne komme med i betragtning.

Man har fokuseret alt for meget på de store landsdækkende entreprenørfirmaer og har glemt, at der også kunne være lokale firmaer der ville kunne løfte opgaven. Der er gået storheds-syndrom i det og derfor går det galt, når de lokale firmaer som en konsekvens af kriterierne ikke tager hensyn til lokale.

Lektien for politikerne bør være: Tænk også på de lokale firmaer og lad være med at lægge kriterier som om det er en storebæltsbro der skal bygges så kun store firmaer kan være med.

Tags: , , , ,

Vi er midt i en skoledebat, men pludselig skriver Torben Nielsen (SF) om skatter og dækningsafgift? Det har intet med skoler at gøre og forældre/elever har vel krav på at vi forholder os til sagen, ikke blander alt muligt andet ind i sagen?

Venstres forslag sparer 23 mio. kr. på folkeskolen, uden lukninger. Det vil vi naturligvis gerne drøfte med SF, men den første SF-reaktion på indholdet er Torben Nielsens indlæg i Sjællandske d. 15.12.

På Børneudvalgsmødet d. 6.12. kunne vi af gode grunde ikke drøfte forslaget med SF, for SFs medlem deltog ikke – og SF havde allerede underskrevet lukkeforliget før udvalgsbehandlingen – men jeg inviterer gerne Torben til en nærmere gennemgang af forslaget, hvis det kan afværge at SF stemmer for at lukke skoler.

Vores forslag indeholder fælles ledelse. Det har Næstved kommune selv foreslået tidligere mellem Karrebæk/Hyllinge/Margrethe. Vores forslag er fremtidssikret, så hvis en skole kommer under 15 elever i klassegennemsnit skal man starte drøftelser om lukning så det ikke pludseligt kommer som en “tyv om natten.”

I vores forslag vil vi sammenlægge 7 klasser mellem Lindebjerg/Sydby/Sct. Jørgen – men bevare skolerne. Det vil påvirke max 182 elever, men S-SF-R planen vil påvirke 538 elever, bare på Lindebjerg, plus elever på de skoler hvor Lindebjerg-eleverne skal flyttes til.

Venstre ønsker ikke at spare på folkeskolen, men det har byrådet besluttet at man skal. I stedet for bare aig sige nej har vi lavet et forslag frem som giver langt færre konsekvenser end S-SF-R planen.

Torben Nielsen kan godt tale udenom, om omfartsveje, dækningsafgift og alt muligt andet, men faktum er at SF i Næstved behøver ikke lukke skoler for at spare og Venstre har vist hvordan. Lad os tage en snak om det Torben.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Megen offentlig planlægning i Danmark halter bagefter udviklingen. Tag f.eks. jernbane- og vejinvesteringer som konsekvent kommer mindst 10 – 15 år for sent.
 
Når det ny supersygehus skal bygges må regionen tænke frem. Om 8-10 år, når supersygehuset står færdigt, ser infrastrukturen helt anderledes ud end i dag. F.eks. vil staten bygge omfartsvej ved Næstved og kommunen bygger selv en del af omfartsvejen. Vi får en Fehmarn bælt forbindelse og dermed uden tvivl en tværforbindelse over Sjælland.
 
Det skal tænkes ind, når supersygehuset placeres. Man skal planlægge til fremtidens trafikforhold, ikke nutidens eller fortidens. Med det in mente er supersygehusets placering på Øverup banke ved Næstved by iøjenfaldende central i regionen, både befolkningsmæssigt og trafikalt.

Tags: , , , , , , ,

Axeltorv og skulpturer. Herskabsstald på Rønnebæksholm. På den ene side skal der spares, på den anden side mener borgmester Henning Jensen (S) der er råd til store byggeprojekter. 

I de politiske udvalg hører vi at “situationen er alvorlig,” at “Næstved er blandt de 5 fattigste kommuner målt på likviditet” og direktionen er udnævnt til “sparebande” for at finde spareforslag.

Samtidig slår borgmesteren ud med armen og siger ja til mange millioner på Axeltorv og ja til millioner til Herskabsstald på Rønnebæksholm (begge dele behandles på byrødsmødet mandag d. 22.6.).

Altimens pusler borgmesterens egne embedsmænd med forslag om f.eks.: Nedsat timetal i folkeskolen til lovens minimum. Kortere åbningstid i børnehaverne. Spare på ældre. Spare på hjælp til handicappede. o.s.v.

De store armbevægelser med millionprojekter hænger ganske enkelt ikke sammen med den kommunale virkelighed “på gulvet.”

Fredag glæder borgmesteren sig over at der kommer nye penge til forsømte skoler og omfartsvej. Jeg deler den glæde, særligt da det er VK-regeringens fortjeneste.

Men, det løser jo ikke kommunens grundlæggende problemer og derfor bør lokale prestigeprojekter udsættes.

Tags: , , , , , , ,

Hver dag pendler 5.646 borgere ud af Næstved kommune til hovedstaden. Det er mange mennesker som – både tog- og bilpendlere – fortjener bedre vilkår.

På togsiden er de gamle blå togvogne så stille på vej ud, men på vejen savner vi: Udbygning af Rønnedevej og den nordlige omfartsvej om Næstved by.

Derfor Transportminister: Lyt til Næstveds ønsker. Hvor mange der har set borgmesteren på YouTube er måske usikkert, men at 5.646 vælgere bruger dagligt vej og bane er fakta. Det er pendlerne og de har krav på en ordentlig service.

Søren Revsbæk

Hvedevænget 16

Næstved

Tags: , , ,

Det er potentielt en lidt pinlig sag, hvis Næstveds borgmester Henning Jensen – vidende eller udvidende derom – har fusket med YouTube, for at få lige så høje ratings som f.eks. Barack Obama. Med al respekt for borgmesteren, så vil man nok pege på at flere er interesserende i Obama end i Næstveds omfartsvej.

Pinligt eller ej, så er borgmesterens initiativ fint! Efter sagen Næstved Arena er død, søger borgmesteren nu den store sag, som skal markere afslutningen på hans borgmestertid i Næstved (har jo meddelt, at han ikke bliver siddende til 25. års jubliæet). At begynde, måske endda færdiggøre, den nordlige omfartsvej vil være en værdigt opgave, og et værdigt minde.

Men, der skal jo mere end YouTube til – f.eks. penge fra Finansudvalget eller Transportministeren. Vejen skal trods alt ikke ligge i den virtuelle verden, så borgmesteren bør ikke lægge alle kræfterne i videoer, men også i rent fysisk lobbyarbejde overfor Lars Barfoed, VK og Socialdemokraterne på Christiansborg der mildest talt ikke virker for aktive i sagen.

Tags: , , , , ,