overborgmester

You are currently browsing articles tagged overborgmester.

Den får sandelig ikke for lidt fra Overborgmester Frank Jensen og flere trafikordførere fra S-SF. Nu er det argumentet om, at luftforurening er skyld i at hundredevis af Københavnere som bringes på banen som argument for at indføre betalingsringen.

Tja, måske burde overborgmesteren så i stedet forbyde alle københavnere at have bil – afskaffe de store dieselbusser og i øvrigt afskaffe sin egen borgmesterbil. Det vil da rense luften en del.

Nej, emnet skal naturligvis tages alvorligt, men i en tid hvor blyet er fjernet fra benzinen og biler i øvrigt har katalysator eller partikelfilter, så virker det lidt overdrevet.

Selve konceptet om betalingsringen er skræmmende provinsielt, som om København vil genetablere voldene, hvor vi udenbys så skal være lidt taknemmelige for at blive lukket ind. Men, København er ikke en provinsby, der kan være sig selv nok. Det er landets hovedstad med de fordele og de ulemper som følger her. Derunder trafik.

Vil man ikke acceptere det, bør man måske overveje et fredeligt parcelhuskvarter i stedet for H. C. Andersens  Boulevard.

Tags: , , , ,

Med en selvhævdelse som er en mindre provinsby værdig, mener overborgmester Frank Jensen (Berlingske 22/5) det er regeringens skyld at der ikke er flere P-pladser i København. Magen til vrøvl. Både Jensen og hans forgængere har ivrigt nedbragt p-pladser de seneste mange år, for at skabe bedre byrum.

Al ære og respekt for byrum, men Jensen og flere københavnske politikere med ham, lider af den vrangforestilling at København kun er for københavnere og at København derfor ikke behøver kære sig som de tusinder af udenbys bilister som dagligt – af lyst eller pligt – bruger byen. Jensen glemmer at disse bilister lægger penge og aktivitet i byen.

En by i topklasse har derfor både byrum og gode P-muligheder som gør byen tilgængelig. Det kommer både byen og byens omverden til gavn. Det gør retoriske udfald mod regeringen derimod ikke.


Tags: , ,