personale

You are currently browsing articles tagged personale.


Færre embedsmænd og mindre administration, foreslår Næstveds direktion. Det er godt, men forslaget er ikke vidtgående nok – i toppen!

For en måned siden foreslog man at Udviklingsforvaltningen og dens direktørstilling skal nedlægges. Et godt forslag! Nu, hvor vi sparer på folk i administrationen, må også direktionen slanke sig. F.eks. ved at gå fra 6 til 5 direktører.

Men nu, til byrådsmødet på mandag, foreslås Udviklingsforvaltningen pludselig genoplivet. Den skal bare omdøbes til Stabsforvaltningen og får igen egen direktør. Hokus pouks: Så er antallet af kommunale direktører igen oppe på 6.

Navneskiftet virker lidt komisk, men uanset det mener undertegnede ikke vi har brug for en særlig forvaltning for f.eks. IT-opgaver, Erhvervsopgaver m.v. Det kan administrativt placeres andre steder.

Og, kan vi spare en direktørløn omkring en million, skal vi gøre det!

Lad derfor Stabs/Udvilingsforvaltningen blive nedlagt og direktionen slanket fra 6 til 5 kommunale direktører.

Tags: , , ,

Frem og tilbage er som bekendt lige langt også i Næstved kommunes administration.

Først foreslog kommunaldirektøren Udviklingsforvaltningen nedlagt og direktionen slanket (fra 6 til 5 direktører). Et godt forslag. Udviklingsforvaltningens opgaver spredes på 3 nye mindre afdelinger og politikerne kan så senere prioritere, hvilke opgaver der er vigtige og hvike andre kan løse. F.eks. kunne Erhvervskontoret tage sig af erhvervspolitikken.

Men, vupti: I sidste øjeblik genopstår udviklingsforvaltningen fra de døde under navnet Stabsforvaltningen! Med stort set samme indhold som før og igen med en direktør i spidsen. Hvorved kommunens direktion igen udvides fra 5 til 6 direktører.

Frem og tilbage er lige langt og besparelsen ved at reducere direktionen fordufter. Hvad kan man lære af det?At det i en socialdemokratisk kommune er lettere at afskedige menige medarbejdere end direktører?

Tags: , , , ,

Væk med arbejdsgiverbetalte sundshedsforsikringer siger Skattekommissionen og lyder dermed som et ekko af S/SF.

Men, hvad har Skattekommissionen ondt i?

Arbejdsgiverbetalt sundheds har da to klare fordele:

1. Medarbejderen bliver hurtigere behandlet = kommer hurtigere tilbage på arbejdspladsen. Til gavn for alle, også skattevæsenet.

2. De som behandles på privathospital står ikke og fylder i køen på venteliste til offentlige sygehuse = venteslisten bliver kortere.

Lighedsmageriet har nået toppen, hvis sundhedsordningerne forsvinder i en skattereform. Det betyder bare at alle skal straffes med at stå lige længe på venteliste.

Bortset naturligvis fra at de rigtigt rige, som jo alligevel kommer forrest i køen; de har nemlig råd til at betale behandlingen, også uden en sundhedsforsikring.

Tags: , , ,