private virksomheder

You are currently browsing articles tagged private virksomheder.

Haves: En unik industrihistorie. Rustikt spændende byggeri og utrolig mange m2, der kan bruges til oplevelser. Stedet er Maglemølle, tæt på Næstveds centrum. Det skal vi udvikle.

Da papirfabrikken lukkede, fik Maglemølle Erhvervspark dygtigt omdannet området til et mekka for mindre virksomheder. Men, der anes en udløbsdato i horisonten: Bygningerne slides. Indenfor de kommende år skal der investeres millionbeløb i vedligehold. Det er tid til plan 2.0 for Maglemølle.

Vi skal bruge den udfordring til at skabe en helt ny bydel. Det gjorde kommunen på kasernen da Gardehusarregimentet blev tvunget til Slagelse og kasernens 46.000 etagemeter i det hidtil ”lukkede land” er omskabt til en bydel med boliger, uddannelsesinstitutioner og erhverv.

Det samme kan ske på Maglemølle, bare med andre ingredienser. Boliger er ikke en mulighed, da loven forhindrer permanent bolig og erhverv sammen. Men, der er rigeligt andre formål. De store haller er som skabt til kulturaktiviteter og hvorfor ikke omdanne kraftcentralen til kontorer som en historisk pendant til Max Bank nye højhus ved den tidligere fattiggård.

Arkitekturen lægger op til oplevelser. De røde bygninger er fine eksempler på dansk industribyggeri og blander store ”klodser” med åbne pladser, løbegårde og små bygninger. Nye indtryk venter om hvert hjørne.

Gør som i Ruhr

I Ruhr-området i Tyskland har man stor erfaring med omdannelse af store industrianlæg.

Blandt de mere spøjse indslag er et pariserhjul, skåret ned gennem et gammelt tjærekogeri. Men hvad med en restaurant i kedelhallen, et badebassin for børnene eller et område for musik under åben himmel. Det behøver ikke være dyrt, men nyt og gammelt blandes, stort og småt ved siden af hinanden. Det giver oplevelser og gør området spændende.

Selv det rustikke forfald giver besøgende, når man bare lader naturen overtage igen, som i Landschaftspark Duisburg hvor områdets ”signatur” som industriområde roligt og sikkert bliver overtaget af naturen. Der er fyldt grus mellem de gamle jernbanespor som på den måde fungerer som stier i området.

Mulighederne på Maglemølle er mange: Kultur, iværksætteri, kontorer, musik, kunst og oplevelser. At udvikle de 90.000 m2 er en fælles opgave for kommune, havn og Erhvervspark.

Det er i modgangstider man skal forberede sig på opsvinget. Lige nu er alt sat på pause, men det vil igen blive attraktivt at investere. Måske først i 2011 måske først i 2013, men med en masterplan for Maglemølle der giver plads til erhverv, kultur og bymiljø er vi godt klædt på vej når investorerne vender tilbage.

Tags: , , ,

Lene Espersen foreslår nu at revisionspligten afskaffes for selskaber med under 72 mio. kr. i omsætning. Det er mange selskaber, som nu kan slippe for revision og vupti: En kæmpe lettelse for erhvervslivet – mener ministeren! Hvilket kun viser, at ministeren ikke kender den virkelige verden.

Ministeren afskaffer jo ikke samtidig årsregnskabsloven! Eller skattelovgivningen. Eller myndighedernes ret til at se et regnskab, ovenikøbet flere år efter! Altså skal selskaberne alligevel lave et regnskab og lur mig om ikke de fleste – klogeligen- går til en revisor for at bruge dennes specialviden på det felt.

Mon ikke også mange  banker og kreditinstitutter, ikke mindst nu, gerne vil have stor grad af sikkerhed for at tallene er i orden, og derfor kræver reviors erklæring på regnskabet? Jeg tror det.

For slet ikke at tale om at langt de fleste virksomheder jo gerne vil have et retvisende regnskab, ganske enkelt for at se om de tjener penge.

Alt i alt er ministerens stort anlagte lempelse derfor ren facade og tom snak.  Platuglerne får frit spil til at indsende dårlige regnskaber (dem kan SKAT jo så bruge tid på dem bagefter). Men, de borgere som ønsker at holde lovgivningen får ingen nævnværdige lempelser.

Jeg er revisor, men tro mig: Jeg er ikke  bange for revisionspligtens afskaffelse. Vi får rigeligt at lave alligevel! Og, til Lene Espersen: Brug dog tiden på nogle virkelige lettelser i stedet for!

Tags: , , , , , , ,

Der var engang hvor Næstved var industriby, med store (privat ejede) arbejdspladser. Sådan er det ikke mere. Den tunge industri er erstattet af handel/byggeri/service/pendling – og offentlig service!

Af Næstved 31 største arbejdspladser, er de 20 offentlige! F.eks. rådhuset, plejecentre, folkeskoler.

Det er tankevækkende. God offentlig service er nødvendig for det moderne samfund, men vi kan ikke leve af offentlige virksomheder alene. Billedet burde være omvendt: At flertallet af større virksomheder i Næstved kommune er private.

Der kommer ikke nogen store private virksomheder “flyvende” ind til Næstved af sig selv, men vi kan hjælpe mindre virksomheder vi allerede har, til at vokse.

Det betyder: Hurtigere kommunal sagsgang, væk med dækningsafgiften, mærkelige affaldsgebyrer etc.

Det betyder også at børnepasning og kommunal service skal indrette sig efter virksomhedernes behov.  Fleksible tider i daginstitutioner og dagpleje som eksempel.

Og det betyder først og og fremmest at kommunen er med til at skabe et væksmiljø, f.eks. med innovationshuse som er tilpasset små virksomheder.

Perioden 2006-2009 stod i sammenlægningens tegn. Nu må vi i gang med at udvikle kommunen og skabe vækstklima for erhvervslivet.

Tags: , , , ,