privatskole

You are currently browsing articles tagged privatskole.

Første forhindring er nu overstået i det kommunale system. Mandag vedtog et flertal af Ejendomsudvalget nemlig at sige ja til at det tidligere kursuscenter på feriecenteret på Lungshave kan bruges til en friskole. Det var Troels Larsen, Niels Keldberg og undertegnede som vedtog at sige ja, hvorimod de to socialdemokratiske medlemmer af udvalget fulgte forvaltningens indstilling og sagde nej.

Sagen skal nu i byrådet for udvalgsformand Birgit Lund Terp vil ikke acceptere afgørelsen, men kræver at byrådet skal stemme om sagen og det må byrådet jo så gøre.

Jeg mener ikke vi skal lægge hindringer i vejen for friskolen. Feriecenteret har hidtil været brug til kursus- og undervisning – nu bliver det bare nogle lidt yngre “kursister” som kommer i stedet for voksne. At lægge skole der vil endda være fint i forhold til aktivitet og liv på Lungshave også i vintermånederne og når der er meget pres på trafikken langs Enø Kystvej som er en flaskehals, ja så holder skolen jo lukket, nemlig medio juni til medio august.

Alt i alt en fornuftig anvendelse af kursusbygningerne.

Tilbage står: Hvorfor man politisk så skal sige nej? Jeg tror at nogle i byrådet er bange for at hele skolepolitikken falder fra hinanden, hvis der gives ja til nye privatskoler. Men, ærlig talt: Det kunne man jo have sagt sig selv: Når der lukkes skoler og laves markant om, så vil nogle forældre naturligvis overveje om ikke de skulle lave en privatskole i stedet for. I Karrebæk er situationen den at man samtidig blandt forældrene givetvis er noget forbitrede over at overbygningen flytter og at skolebygningerne i al almindelighed er i så ringe stand som de er.

På den positive side står, at en gruppe forældre engagerer sig i deres børns skole og undervisning og at de engagerer sig aktivt i lokalsamfundet. Netop det som kommunen jo i så mange sammenhænge gerne vil have.

Derfor er min holdning klar: Vil forældre lave privatskole skal vi ikke sige nej eller lægge kunstige hindringer i vejen. Forældrene skal naturligvis have lov at gøre forsøget. Derfor også ja til friskolen på Enø i går og forhåbentligt snart ja til at forældrene ved Margretheskolen kan lave en ny friskole der.

Tags: , , , , , , ,

Det er faktisk ren arrogance når et flertal i byrådet siger nej til at sælge Margretheskolen til den forældregruppe som gerne vil lave friskole.

I Tybjerg havde byrådet ingen problemer med at sælge direkte til forældrene, men det kan åbenbart ikke lade sig gøre nogle kilometer længere mod vest.

Hvorfor?

Der kan være flere mulige grunde.

1. Skolestrukturen falder sammen. Det tror jeg ikke. Selvom Magretheskolen som friskole skulle få 100 elever, så vil det ikke påvirke Næstveds samlede skolevæsen marginalt og reelt er prisen for kommunen på en privatskole lavere end vores gennemsnitsudgift i folkeskolen.

2. Hyllinge skole mister elever. Måske, men skulle Hyllinge så miste 10 – 15 elever fordi nogle gerne vil fortsætte med at gå på Margretheskolen, så klarer Hyllinge sig nok endda. Hyllinge er på vej frem og op igen efter et stort dyk i populariteten.  Fremgangen skyldes ikke mindst den ny skoleleder, så det skal Hyllinge skole nok klare.

3. Prisen for skolen. Tja, forældrene har tilbudt 3,5 mio. kr. og det er så også den pris skolen skal udbydes til i frit udbud nu, så kommunen får næppe flere penge i hånden ved at udbyde, end ved at sælge direkte til forældrene. Tværtom har kommunen den risiko, at man ikke får et bud på 3,5 mio. kr., men kun lavere bud. Og, hvad så? Skal skolen så rives ned?

4. “De må ikke i gl. Næstved,” når vi ikke kan! Ligger der lidt skjult jalousi i beslutningen? Måske. Nu lukker byrådet f.eks. skolen i Skelby og børnehaven samme sted er også lige blevet besluttet lukket. Kunne der i byrådsflertallets nej til at sælge til forældrene ved Margretheskolen ligge lidt “når vi mister vores skole, må de heller ikke få en privatskole i Næstved.”

Under alle omstændigheder er det svært at se de saglige argumenter for at skolebygningerne, der jo kun kan bruges til skole, nu skal udbydes i stedet for at blive solgt direkte til forældregruppen så de har tid til at forberede friskolen i sikre rammer.,

Når der står forældre klar med engagement og aktiv deltagelse i deres børns udvikling – og hele landsbysamfundets udvikling – så bør byrådet ikke modarbejde det. Men, det er hvad man gør og til med arrogant.

Tags: , , , , , , , ,

Skal forældrene købe Margretheskolen?

På byrådets møde tirsdag er der flere lukkede sager, d.v.s. at borgerne ikke må følge debatten i byrådet. At af have en lukket sag er rimeligt, når det drejer sig om personforhold eller når det er konkret køb/salg, hvor man ikke vil have salgsprisen ud i offentligheden.

Men, når det drejer sig om et princip, er der ikke grund til hemmelighedskræmmeri. F.eks. det princip at en kreds af forældre skal have lov at købe en nedlagt folkeskole på rimelige vilkår. Det fik forældregruppen ved Tybjerg skole da den blev lukket og nu vil en forældregruppe købe Margretheskolen som kommunen har besluttet lukket.

På den anden side står at man kan udbyde skolen til “alt muligt,” eller man kan rive den ned, så der ikke kommer privatskole. Alle tre muligheder er hørt i debatten om Margretheskolen og det bør byrådet drøfte i fuld offentlighed, uden at borgere og forældre lukkes ude.

Kan man skifte princip? Kan man behandle borgere i en del af kommunen anderledes end i en anden del, alt efter hvad man tror passer bedst til Næstveds ny skolestruktur? Det mener jeg ikke. Fik forældre ved Tybjerg lov at købe, bør forældre ved Margretheskolen også have lov. Prisen kan man diskutere for lukkede døre, men princippet er en åben debat.

Tags: , , , ,

I det omfattende oplæg til ændret skolestruktur, regner forvaltninge med besparelser på tre områder: 1. byningsdrift, 2. sammenlægning af klasser (klasseoptimering) og 3. sparet lederløn.

Men, hvad nu hvis en del at forældrene ved skoler som lukkes vælger at sende deres børn i privatskole? Så forsvinder en del af besparelsen på klasseoptimering jo. Klasseoptimering er, at man kan samle børnene så der bliver 24 – 26 i hver klasse og dermed spare nogle klasser. Men, hvis børnene er sendt i privatskole fordi forældrene ikke vil fortsætte med folkeskolen, så er der jo ikke noget at optimere, og så forsvinder besparelsen.

Det er jo ikke uvigtigt, når man regner med at skulle spare 30 mio. om året.

Hvis bare 10% af eleverne skal i privatskole, fra de skoler som foreslås lukket, så koster det 4,5 mio. kr. i kommunal udgift til privatskolerne. Men, det koster også i manglende besparelse.

Det vil Børneudvalget ikke have regnet efter! Jeg har i udvalgsmøde d. 4.10. bedt om, at vi får en risikoanalyse, for der er nemlig ganske mange forældre som har meldt ud, at de vil vælge privatskole. Enten til næste år, eller fra årene fremover.

Derfor er det sagligt og rimeligt at lave en risikoanalyse. Ikke at gøre det, er i hvert fald en form for strudsepolitik, hvor man nægter at anerkende at nogle børn vil blive taget ud af folkeskolen og det vil æde noget af besparelsen ved at lukke skolerne – en besparelser der synes at blive mindre og mindre hele tiden.

Tags: , , , , , , ,

Mette Frederiksen (S) udråbes nu som hykler, fordi hun, der før har kritiseret forældre, som sender deres børn i privatskole i stedet for folkeskolen, nu selv sender sit barn i privatskole.

Hun følger dermed fint trop i rækken af socialistiske politikere som siger eet, men gør noget andet. F.eks. gik den tidligere Enhedsliste-borgmester i Københanvns børn også i privatskole.

Jeg skal ikke klandre Mette Frederiksen for at træffe et personligt og principielt valg. Hun skal heller ikke klandres for dobbeltmoral eller hykleri, selvom det unægteligt forekommer nærliggende.

Derimod skal hun roses for modenhed! Ja, at turde gå mod tidligere bedrevidende holdninger og erkende at man kan blive klogere: Det er nemlig godt med et frit valg, også på skoleområdet.

Hvor Mette Frederiksen ligesindede ganske ofte har de rigtige meninger og ved, hvad der er godt for dig og dine – og ikke er bange for at gennemføre deres vilje med lovgivning – så har Mette Frederiksen nu forhåbentligt at personlig frihed til selv at bestemme heller ikke er så ringe endda. For, hvem skulle egentligt bedre end Mette Frederiksen vide, hvad der er godt for netop hendes barn? Nej vel?

Jeg håber bare, at Mette Frederiksen husker, at personlige frie valg – så som hendes valg af skole –  også gælder for andre mennesker, selvom man måske politisk er uenig i deres valg.

Tags: , , , , ,

Ja til privatskole i Tybjerg.
Vi siger klart ja til at lade folkene bag projektet om privatskole på Tybjerg skole lave en privatskole på Tybjerg skole, når skolen lukker som folkeskole i august 2011.
For os gælder det om, at områdets børn stadig kan benytte skole og børnehave i lokalområdet.
Der er flere ting som leder frem til beslutningen om at sige ja til en privatskole.
For det første har Capionskolens bestyrelse har besluttet at lukke Tybjerg skole fra august 2011.
For det andet besluttede et flertal af S og SF på byrådsmødet d. 22.3. at at der nu skal være op til 26 elever i klasserne, i stedet for – vores forslag: 24 elever. Den beslutning har gjort livet vanskeligt for flere skolebestyrelser og i Herlufmagle-Tybjerg har man taget konsekvensen.
For os er der derfor ikke anden mulighed, end at sige ja og tak til den gruppe borgere som vil danne privatskolen.
Som kommune skal vi arbejde hurtigt og sammen med initiativtagerne for at fremme processen. Privatskole i Tybjerg er kommunens mulighed for at bevare skolegang i lokalområdet og det skal vi bakke op om.
Både af hensyn til forældre og elever, men sandelig også af hensyn til kulturlivet og foreningerne i området, som fortsat kan bruge Tybjerg skole til akvititeter.
Medlemmer af Børneudvalget i Næstved kommune.

Tags: , , , , , , , , , , , ,