privatskoler

You are currently browsing articles tagged privatskoler.

I det omfattende oplæg til ændret skolestruktur, regner forvaltninge med besparelser på tre områder: 1. byningsdrift, 2. sammenlægning af klasser (klasseoptimering) og 3. sparet lederløn.

Men, hvad nu hvis en del at forældrene ved skoler som lukkes vælger at sende deres børn i privatskole? Så forsvinder en del af besparelsen på klasseoptimering jo. Klasseoptimering er, at man kan samle børnene så der bliver 24 – 26 i hver klasse og dermed spare nogle klasser. Men, hvis børnene er sendt i privatskole fordi forældrene ikke vil fortsætte med folkeskolen, så er der jo ikke noget at optimere, og så forsvinder besparelsen.

Det er jo ikke uvigtigt, når man regner med at skulle spare 30 mio. om året.

Hvis bare 10% af eleverne skal i privatskole, fra de skoler som foreslås lukket, så koster det 4,5 mio. kr. i kommunal udgift til privatskolerne. Men, det koster også i manglende besparelse.

Det vil Børneudvalget ikke have regnet efter! Jeg har i udvalgsmøde d. 4.10. bedt om, at vi får en risikoanalyse, for der er nemlig ganske mange forældre som har meldt ud, at de vil vælge privatskole. Enten til næste år, eller fra årene fremover.

Derfor er det sagligt og rimeligt at lave en risikoanalyse. Ikke at gøre det, er i hvert fald en form for strudsepolitik, hvor man nægter at anerkende at nogle børn vil blive taget ud af folkeskolen og det vil æde noget af besparelsen ved at lukke skolerne – en besparelser der synes at blive mindre og mindre hele tiden.

Tags: , , , , , , ,

Socialdemokraterne raser, i flg. Berlingske Tidende, over at flere og flere ældre vælger privat hjemmehjælp frem for den kommunale service.

Det er i grunden en lidt pudsig politik, ikke mindst lige nu hvor snart sagt hele S-toppen med Helle Thorning, Mette Frederiksen og Henrik Sass Larsen viser sig selv at fravælge den offentlige service og vælge privat. Nemlig når det gælder privatskoler.

Alle 3 top-socialdemokrater har valgt privatskole til deres børn frem for folkeskolen.

Hvorfor er det så, at de ældre ikke må have frit valg? Frit valg gælder vel ikke kun for samfundets elite med MF´ere og toppolitikere i spidsen…..

Socialdemokraterne har det svært med det frie valg. På den ene side mene de at kollektivt er bedst: Plejehjem, folkeskoler, DSB og busser.

På den anden side vil de gerne selv vælge frit: Private skoler, privatbil (ja, helst ministerbil) og lur mig om ikke der er en enkelt eller to socialdemokrater der også har både au pair og privat rengøring.

I virkeligheden er det ikke så svært: Lad alle vælge selv. Frit og uden dogmatisk tænkning om “hvad folk har bedst af.” Det fungerer bedst i længden og skaber samtidig en sund konkurrence mellem de forskellige tilbud.

Tags: , , , , , , , ,