Rønnebæksholm

You are currently browsing articles tagged Rønnebæksholm.

Byrådskandidat for S Helle Jessen mener at regeringen og DF har ført “veritabel krig” mod kommunerne (Sj. d. 12.11.).

Det er Socialdemokraternes sædvanlige standardundskyldning, men sandheden er at Næstveds økonomiske problemer ikke mindst er selvforskyldte.

Her er et par eksempler på, udgifter som S-flertallet i Næstved kommune har besluttet og som regeringen i hvert fald ikke har krævet:

1. Ny administrationsbygning til 82 mio. kr.
2. Indretning af Herskabsstald på Rønnebæksholm
3. Stor renovering af Axeltorv
4. Udgifter til at undersøge Arenabyggeri
5. Manglende besparelse i administrationen (Næstved har 15,6 ansatte pr. 1.000 indb., Vordingborg kan klare sig med 12,1).
og mere kan nævnes….

Før Helle beskylder regeringen, må man “feje for egen dør.” S-ledelsen i Næstved kom for sent i gang med at effektivisere og har i stedet brugt penge på unødige ting fordi man “vil det hele på een gang.” Det kan man ikke.

Nu gælder det om at rette fokus på kommunale kerneområder: Skole, børn og ældre – ikke flere prestigebyggerier.

Tags: , , , , , , , , , ,

På tirsdag er der valg til Næstved Byråd og snart begynder en ny 4 årig byrådsperiode.

Jeg mener vi skal fokusere på det væsentlige, også i kommunen, først og fremmest folkeskolen, børnepasning og en sund økonomi.
 
De sidste fire år har Socialdemokraterne villet det hele: F.eks. ny rådhusbygning, Herskabsstald på Rønnebæksholm, renovering af Axeltorv og meget mere.  Der er “gabt” over alt for meget og økonomien er løbet løbsk. Derfor må overforbrug og luksusprojekter stoppes.
 
I stedet skal vi fokusere på de vigtige ting:
 
– flere undervisningstimer i skolerne. Alle elever skal lære mere.
– ingen skoler skal lukkes, men skolerne skal udvikles og renoveres.
– kvalitet og nærhed i børnepasning og åbningstider som også passer pendlerne
– en tryg ældrepleje
– planlægning for flere boliger og erhverv – og ingen nye skatter og afgifter.
 
Det er kommunens kerneområder. Dér skal vi bruge kræfterne i kommunen og det vil jeg arbejde for.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Måske har min forklaring i “Rislev-sagen” provokeret Sand Jespersen (Sj d. 31/7) men faktum er at den beslutning Økonomiudvalget tog om forhandling om udleje til Rislevgruppen i maj, pludseligt var afløst af en budrunde i juni. Det er der jo ingen grund til at holde skjult.

En nærmere forklaring på det, behøver Sand som god socialdemokrat ikke gå langt for at få: Det er Økonomiudvalgets formand, borgmester Henning Jensen, som tilrettelægger dagsordenen. Samme sted, og hos forvaltningen, må man søge forklaring på, hvorfor alle bud ikke fremgik af byrådets dagsorden ugen efter.

280.000 kr. for Rislev forsamtlingshus virker som et lille beløb, men det var vigtigt for S at få pengene i kassen. Samtidig vil Socialdemokratene bruge flere millioner på finkulturen på Rønnebæksholm. Måske kan Sand forklare den nærmere socialdemokratiske logik i det?

I dagens avis (Sj. 4/8) kommer Sand Jespersen igen rundt om emnet og forklarer at kommunen har fået flere millioner i støtte til udbygningen af Rønnebæksholm.

Det er rigtigt og jeg under Røkkebæksholm kunst- og kulturcenter alt godt (jeg sidder selv i øvrigt selv i bestyrelsen), men Næstved kommune skal stadig bruge flere millioner på projektet, af kommunens egne penge. Penge, vi ikke har. Derfor har Venstre sagt nej til projekt “Herskabsstald” på Rønnebæksholm.

Endnu mere grotesk virker det så, når kommunens socialdemokrater med den ene hånd indhøster 280.000 kr. i salg på Rislev forsamlingshus i strid med den ny landdistriktspolitik, men med den anden hånd bruger 3-4 millioner på finkulturen. Men, for det gamle arbejderparti er den folkelige kultur åbenbart ikke helt så vigtig længere.

Tags: , , , ,

Så vedtog det socialdemokratiske flertal alligevel at bruge penge på Herskabsstald på Rønnebæksholm.  I første omgang skulle der bruges godt 7 mio. kr. på projektet, men nu koster det 9,5 mio. kr.  De to 2,5 mio. man mangler skal så findes “et andet sted.” D.v.s. der skal spares på andre områder i Næstved kommune.

Og, hvorfor skal vi så have ombygningen? Ja, dels for at kunne viste kunst og for – som et S-byrådsmedlem argumenterede i byrådssalen: For at få en festsal når nu Næstved kommune ikke længere kan bruge salen i Brogade 2 til middage o.s.v.

Det holder naturligvis ikke. Herskabsstalden er et luksusprojekt. Det er godt nok, men der er ikke penge nu. Længere er den ikke. Beklageligt at Socialdemokraterne alligevel valge at bruge pengene. De kunne ærlig talt være brugt bedre på skoler og børnehaver.

Tags: , ,

Jeg er blevet spurgt, om ikke det er en god idé at ombygge herskabsstalden på Rønnebæksholm, når nu Realdania gerne vil give penge til projektet.

Og, ja det er det da. Men, problemet er jo at Næstved kommune i øvrigt mangler penge. Kassen er ved at være tom og så bliver de 2 millioner kr. som kommunen skal skyde ind i projektet også et beløb vi er nødt til at regne med.

Ovenikøbet samtidig med, at der planlægges besparelser på de bløde områder: Børnepasning, skole, ældre o.s.v.

Politik er jo ikke videnskab, hvor man præcist kan sige hvornår “nok er nok”. Hvornår vi skal holde igen med luksusprojekter (som herskabsstalden) til fordel for andet. Hvis kommunen havde 400 millioner kroner i kassen så var der råd til herskabsstalden.

Men, det er der ikke. Snarere tværtom: Vi nærmer os et reelt nul i kassen.

Set på den baggrund må man sige nej til dyre projekter og koncentere sig om kommunens daglige drift. Derfor er min indstilling til Byrådet: Udskyd herskabsstalden. Udskyd Axeltorv. Og lad os bruge kræfterne på at få den daglige drift til at fungere optimalt.

Tags: , ,

Axeltorv og skulpturer. Herskabsstald på Rønnebæksholm. På den ene side skal der spares, på den anden side mener borgmester Henning Jensen (S) der er råd til store byggeprojekter. 

I de politiske udvalg hører vi at “situationen er alvorlig,” at “Næstved er blandt de 5 fattigste kommuner målt på likviditet” og direktionen er udnævnt til “sparebande” for at finde spareforslag.

Samtidig slår borgmesteren ud med armen og siger ja til mange millioner på Axeltorv og ja til millioner til Herskabsstald på Rønnebæksholm (begge dele behandles på byrødsmødet mandag d. 22.6.).

Altimens pusler borgmesterens egne embedsmænd med forslag om f.eks.: Nedsat timetal i folkeskolen til lovens minimum. Kortere åbningstid i børnehaverne. Spare på ældre. Spare på hjælp til handicappede. o.s.v.

De store armbevægelser med millionprojekter hænger ganske enkelt ikke sammen med den kommunale virkelighed “på gulvet.”

Fredag glæder borgmesteren sig over at der kommer nye penge til forsømte skoler og omfartsvej. Jeg deler den glæde, særligt da det er VK-regeringens fortjeneste.

Men, det løser jo ikke kommunens grundlæggende problemer og derfor bør lokale prestigeprojekter udsættes.

Tags: , , , , , , ,