Røttinge

You are currently browsing articles tagged Røttinge.

Den første vindmøllelokalplan ved St. Røttinge er nu på vej til vedtagelse i byrådet.

Mange borgere har gjort indsigelse, at flere årsager, blandt andet om der bliver lavfrekvent støj som vil genere i en stor radius fra vindmøllerne, ikke kun periodevis, men kontinuerligt, døgnet rundt.

Regeringen har nu, på foranledning af Kræftens Bekæmpelse, sat en undersøgelse i gang om netop lavfrekvent støj.

Derfor mener jeg, at byrådet bør overveje at udsætte vindmølleplanerne på pause, indtil resultatet af undersøgelsen ligger. Det forventes i år 2015.
At vindmøller vil ændre landskabet må man acceptere, hvis folketinget vil have vindmøller, men når Regeringen selv er gået i gang med at undersøge lavfrekvent støj, bør byrådet overveje at vente med at sige ja, til undersøgelsen er færdig.
Det har en række kommuner valgt at gøre. Nogle kommuner er ikke lige så langt som Næstved, der er nået til en lokalplan, men fælles er at man gerne vil vente på at Statens undersøgelse om lavfrekvent støj bliver færdig. Der er ingen tvivl om, at som planen for St. Røttinge er i dag (og givet vil være flere andre steder i kommunen), så ligger man under de grænseværdier for støj som Miljøministeriet har givet, så formelt er der ikke problemer. Men, vores opgave som politikere er jo netop at se ud i fremtiden og det kan være at den undersøgelse som er færdig i 2015 fører til nye vejledninger.
Derfor er min anbefaling til Næstved Byråd at man udsætter vindmølleplanerne, til undersøgelsen er færdig.

Tags: