råderum

You are currently browsing articles tagged råderum.

Forskellen på Søren Dysted (S) og undertegnede, er ikke at vi begge ønsker at styrke folkeskolen, men at vi ikke enige om, at pengene kan findes ved at lukke skoler.

Vi skal spare siger Søren. Ja, det har et flertal besluttet, så det må vi jo, men lad os prøve at gøre det uden at lukke skoler.

At tro lukninger automatisk giver øonomisk råerum er som en oppustet ballon luften hurtigt går ud af.
Ganske enkelt fordi mange udgifter ikke er med i Dysteds regnestykke: Købeje af (midlertidige??) pavilloner, drift af nye lokaler, drift påde tomme skoler (plus drift millioner til evt. lokale “kulturcentre” som nogle foreslår), potentiel affolkning til privatskoler, skoleledere der fortsæter på uændret løn o.s.v.

Klassevis flytning af eleverne gør desuden besparelsen først kommer ad åre, med mindre Søren Dysted vil splitter klasserne op med det samme? Det har forældrene vel krav på at vide.

De udgifter kan vi da ikke bare lade som om ikke kommer?

Vi skal heller ikke regne med renter og afdrag på lån, for kommunen betaler kontant siger Søren Dysted. Det lyder besnærende, men hvis kommunen er så rig, hvorfor låner man sø i øvrigt alt, man kan komme i nærheden af? Foruden at de 60 mio. der er investeret i nye klasseværelser/SFO på skolerne de seneste 12 år reelt er spildt… Er det virkelig fornuftig økonomi?

Søren og jeg bliver ikke enige om, hvorvidt besparelserne kommer, men alene den meget store usikkerhed gør at man bør aflyse skolelukningerne og bevares mangfoldigheden af store og små skoler, i by og på land.

Tags: , , , , , ,

Det er en behagelig nuancering af de radikales synspunkt som den Henning Jørgensen leverer i Sjællandske d. 30.8., når han siger at mindre skoler også har berettigelse. Jeg er ganske enig.

Bl.a. derfor siger Venstre nej til S-SF-Radikales skolelukningsplan. Lukkeplanen ser jo kun på kold økonomi, ikke på skolernes resultater, deres evne til rummelighed og inklusion eller performance i øvrigt. Man forbigår at kvalitet er mindst lige så vigtigt som kvantitet.

Det er ikke den eneste mangel i S-SF-Radikales plan. Økonomien hænger ikke sammen. Man lover et råderum på 15 mio. kr. til de tilbageværende skoler, men overser samtidig nogle indlysende udgifter:

F.eks.: Renter/afdrag på lån til nybyggeri (mindst 2,5 mio. kr. årligt), udgifter til drift af nye skolelokaler (mindst 1,5 mio. kr. årligt), anlæg af cykelstier/tunnel til sikker skolevej (anslået 30 mio. kr.), udgifter til flytning (ukendt beløb). Nybyggeri af SFO-lokaler pø de tilbageblevne skoler der nu skal rumme flere børn (ukendt millionbeløæb).

Plus at man spilder de mindst 40 mio. der er investeret f.eks. i netop de skoler som S-SF-Radikale nu vil lukke. Det er investeringer som f.eks. renovering på Rønnebæk skole, naturfagslokaler på flere skoler og senest toiletter på Lindebjerg.

Vi taler om mange millioner i udgifter og tab. Derudover vil lukningsplanen tage flere år at gennemføre så eventuelle besparelser først viser sig sent.

De der regner med at skolelukninger skaffer hurtige penge til mere råderum vil derfor blive skuffede.

Tags: , , , , , , , ,