Radikale Venstre i Næstved

You are currently browsing articles tagged Radikale Venstre i Næstved.

Skoler er ikke pizzaer mener det radikale byrådsmedlem Henning Jørgensen d. 7/11 og det er jo helt rigtigt, men Henning har alligevel fået pizzaen galt i halsen når det gælder offentliggjorte karakterlister.

Jeg har kaldt det taberagtigt at R-S-SF regeringen forbyder karakterlister for skolerne, fordi offentliggjorte karakterlister gør det nemt for forældrene at sammenligne skolernes resultater.

Som skolelærer ved Henning Jørgensen sikkert at i lokalsamfundet, ved ”man” jo udmærket, hvor de gode skoler er – og hvor de dårlige er. At f.eks. Ll. Næstved Skole – helt korrekt –  har et godt rygte og andre skoler, ingen nævnt/ingen glemt, slæber rundt på et dårligt ry.

En offentliggjort karakterliste giver gennemskuelighed og afslører myter eller fakta. F.eks. at Karrebæk og Ll. Næstved gør det lige så godt som de gode private skoler, medens nogle private gør det dårligere end folkeskolen.

Henning Jørgensen mener ikke forældrene vil flytte børn, efter en rangliste; men jo: Virkeligheden er, at der bliver shoppet skole. Nogle skoler vælges til og andre vælges fra. Ikke fra år til år, men f.eks. ved skolestarten og ja, forældre vil gerne have at deres børn får den bedste undervisning. Ligesom nogle tilvælger små skoler frem for store.

Nu er det, flg. R-S-SF regeringen hemmeligt, hvem der gør det godt.

Helt modsat andre områder Staten blander sig i.

Når vi køber en pizza, rangordner Staten nemlig gerne med glade eller sure smileyer. Staten rangordner også byggesagkyndige i gode og dårlige – de dårlige udstilles endda på offentlige hjemmesider. Staten rangordner caféer, restauranter, universiteter, banker, aktier og obligationer o.s.v.

Hvorfor må forældrene ikke vide, hvor god deres børns skole er sammenlignet med andre? Er det 70´ernes ”det ikke alle kan lære, må ingen lære” doktrin som dukker frem igen i den ny regering?

I så fald er det kedeligt, for folkeskolen har ikke noget at skjule. Tværtom, mange steder får eleverne en fremragende undervisning. Lad os dog være åbne om det – og karaktererne.

Se i øvrigt karakterlisten for Næstved her.

Tags: , , , , , , , , ,

Så  fik borgmester Henning Jensen vedtaget sin budgetaftale mellem S, SF og Radikale for perioden 2011-2014.

Til det kan man sige 3 ting:

Økonomisk: Der er store besparelser på skoler og dagpasning. Det er ikke en god politik for Næstveds borgere og en kommune som gerne vil markere sig som uddannelseskommune og bosætningskommune. Derfor siger Venstre nej til det. Der er andre dele af aftalen, bla. besparelser på administrationen som er helt OK, men at spare på i forvejen økonomisk nødlidende skoler og dagpasning er ikke vejen frem.

Politisk: Man må ønske borgmesteren tillykke med det politiske håndværk. SF har nu stemt for store sociale forringelser og det vil naturligvis stække SF politisk langt ind valgperioden, så mon ikke SF får svært ved at omsætte deres 4 byrådsmedsmedlemmer til ny fremgang. Også de radikale  er nu fanget ind i borgmesterens spind. Allerede før aftalen var vedtaget var en af de radikale mærkesager – salg af havnens sommerhusgrunde – taget ud af aftalen. Det er nok rimeligt betegnende for hvordan den radikale rolle bliver i udmøntningen af aftalen.

Forhandlingsmæssigt: Aftalen er gennemført i lukkede møder med ganske få politikere. Åbenhed har der ikke været. Det er et brud med traditionerne i Næstved byråd, hvor man altid har fremlagt budgetforslag åbent til debat i byrådet og blandt borgerne. Det virker som man man ikke har haft lyst til at lytte – til andre end embedsmændene og sig selv…. Resten af byrådet er reducere til stemmekvæg. Det er en dårlig måde at bruge demokratiet og alle byrådsmedlemmernes viden og ressourcer.

Tags: , , , , , , ,