radikale

You are currently browsing articles tagged radikale.

Stædigt har Radikale holdt fast i at sætte skatten markant ned på
arbejde.

Men, mageligheden har indfundet sig hos de radikale ministre og hellere give køb på synspunkterne, end risikere at miste
taburetten. Så sammen med Enhedslisten sætter man nu både bundskatten og topskatten op.

De radikale principper er solgt for en finanslovsaftale. Regeringen overlever lidt endnu, ministerpensionen er sikret og folk med arbejde,
kommer til at betale regningen (igen).

Tags: ,

Ofte er de Radikale partiet for korrekt opførsel og korrekte holdninger. Man vil ikke smudses til og der skal være respekt om politik og menneskerettigheder.

Sjovt er det da så at se, at netop de Radikale åbenbart ikke mener, at respekten for meningmand gælder, når de Radikales egne interesser i fokus. Man holder sig ikke for god til at invadere private menneskers computerne, for at aflure vores politiske holdninger, så de Radikale kan målerette deres annoncer.

Jeg tror egentligt, at hvis andre havde gjort det, så ville der nok have været radikale politikere som havde talt om “brud på menneskerettigheder” og “privatlivets fred.”

Således vises politisk dobbeltstandarder – helt fra toppen i dansk politik.

Tags:

Det er en behagelig nuancering af de radikales synspunkt som den Henning Jørgensen leverer i Sjællandske d. 30.8., når han siger at mindre skoler også har berettigelse. Jeg er ganske enig.

Bl.a. derfor siger Venstre nej til S-SF-Radikales skolelukningsplan. Lukkeplanen ser jo kun på kold økonomi, ikke på skolernes resultater, deres evne til rummelighed og inklusion eller performance i øvrigt. Man forbigår at kvalitet er mindst lige så vigtigt som kvantitet.

Det er ikke den eneste mangel i S-SF-Radikales plan. Økonomien hænger ikke sammen. Man lover et råderum på 15 mio. kr. til de tilbageværende skoler, men overser samtidig nogle indlysende udgifter:

F.eks.: Renter/afdrag på lån til nybyggeri (mindst 2,5 mio. kr. årligt), udgifter til drift af nye skolelokaler (mindst 1,5 mio. kr. årligt), anlæg af cykelstier/tunnel til sikker skolevej (anslået 30 mio. kr.), udgifter til flytning (ukendt beløb). Nybyggeri af SFO-lokaler pø de tilbageblevne skoler der nu skal rumme flere børn (ukendt millionbeløæb).

Plus at man spilder de mindst 40 mio. der er investeret f.eks. i netop de skoler som S-SF-Radikale nu vil lukke. Det er investeringer som f.eks. renovering på Rønnebæk skole, naturfagslokaler på flere skoler og senest toiletter på Lindebjerg.

Vi taler om mange millioner i udgifter og tab. Derudover vil lukningsplanen tage flere år at gennemføre så eventuelle besparelser først viser sig sent.

De der regner med at skolelukninger skaffer hurtige penge til mere råderum vil derfor blive skuffede.

Tags: , , , , , , , ,