rådmandshaven

You are currently browsing articles tagged rådmandshaven.

Vi kan glæde os sammen, Kristoffer Petersen (S) og jeg over, at udgifterne til kommunal administration falder. Det skal de også!

Men, at give det ny rådhus i Rådmandshaven æren, er ikke korrekt. Det er fordi kassen er tom man nu sparer i administrationen.

Fakta er imidlertid at tilbygningen endte med at koste 82 mio. kr.  Kommunen tjente 46 mio. ved at sælge de gamle bygninger i Glumsø, Mogenstrup og Næstved. Altså mangler regnestykket 36 mio kr.Hvis de penge skal hentes ind ved at man sparer 1,3 mio. kr. årligt, ja så tager det altså 27 års besparelser bare at betale merudgiften. Det er ikke imponerende.

Den store rådhustilbygning var derfor ikke “rettidig omhu” som Kristoffer Petersen skriver, men derimod udslag af at politikerne ligger under for et dogme, hvor man tror at “centralt er altid bedst.” Ligesom byrådsflertallet tror om skolerne og Regionen tror om sygehusene.

Jeg tillader mig at være uenig.

Tags: , , , , , , , , ,

Siden Maglemølle Papirfabrik blev bygget i 30´erne har der kørt tog gennem Næstved by, fra jernbanestationen til Havnen. Indtil for et par år siden, da trafikken ophørte. Vist nok på grund af at det var billigere at køre godset med lastbil.

MY i aftensol på vej mod banen

Nu man man jo så kalde mig nostalgiker eller senromantisk, men jernbanesporet gennem Næstved by, fra banen, langs Farimagsvej og Rådmandshaven, videre af Havnegade og Fabriksvej, er en del af Næstveds industrihistorien og kulturhistorie.

Der er givetvis mange som ikke savner den skærende lyd af togvognenes hjul mod skinnerne, eller at skulle risikere at holde for toget ved et af de 4 lyskryds, hvor man kunne komme til det. 

Jeg har såmænd selv prøvet at køre langs med toget og holde for rødt både da toget passerede Fønix-krydset, Rådmandshaven, Ehlers-krydset og til sidst ved Hvedevænget. I Næstved hed det ikke “broen var oppe”, men “jeg måtte holde for toget,” hvis man kom for sent.

MY og MX trækker togvogne ved Fønixkrydset

Nu er der så planer om at tage jernbanesporene op. Ingen regner med at der igen kommer til at køre tog, hvilket kan undre, for man vi på EU-plan vist gerne have mere gros fra lastbiler over på banen.  Næstved Havn reklamerer i øvrigt stadig med at der er jernbane til Havnen.

Desuden har Teknisk Forvaltning fundet ud af, at man – vupti – kan bruge jernbanesporets trasse til at lægge nogle fjernvarmerør og 70 års kulturhistorie forsvinder med eet slag, foruden at muligheden for at Havnen igen skulle bruge jernbaneforbindelse forsvinder.

Jeg synes man begår en fejl ved at fjerne skinnerne. I det mindste bør man lade strækninger ligge som et minde om Næstveds industrihistorie. Det har man gjort, i langt større skala, ved nogle af de gamle jernværker i Ruhr, hvor naturen har fået lov at tage over, men man stadig kan få et indtryk af en aktiv industrifortid.

Gennem tiden har mange lokomotiver trukket jernbanevogne gennem Næstved. Billederne af de tidligere DSB MY´ere giver ikke lokomotiverne fuld retfærdighed – bl.a. fordi man jo ikke kan høre den dieselmotorens tunge gangkultur som den trækker togstammen op i fart.

Her er et link til en artikel om papirtoget og en avisartikel fra Fyens Stifstidende om den daglige tur og nogle videoer på youtube.

Tags: , , , , , , ,

Pengene er fundet, jublede borgmesteren da Næstved kommune for nogle år siden skulle bygge til på rådhuset i Rådmandshaven og så gik man i gang med at bygge.

Pengene til byggeriet skulle bl.a. findes ved at sælge andre bygninger. Derunder det tidligere Miljøcenter på Aasen som skulle hente 12,5 mio. kr. til rådhusbyggeriet, hvis ikke jeg husker galt. Det skulle være nemt nok mente kommunaldirektøren, for der var mange interesserede projektmagere.

Men, hov: Bygningen blev jo aldrig solgt. Det har bare stået tom og i Sjællandske d. 26.1. kan vi læse, at det nu skal være administrationsbygning, nemlig for bo- og naboskaber. Altså endnu en kommunal administrationsbygning…

Hvad kan man lære af det? Ja, først og fremmest at borgmesterens forudsætninger for rådhusbyggeriet (igen) viste sig ikke at holde, så pengene måtte tages af kassen. Ganske som Venstre dengang forudsagde.

For det andet at det er klogt at vente med at sætte prestigeprojekter igang, til man er sikker på pengene – og de penge som kommunen brugte på rådhusbyggeriet kunne fint være anvendt til skoler og andre formål i stedet.

Det kan så i øvrigt undre, at der ikke er plads til bo- og naboskabsadministrationen i Rådmandshaven, nu hvor kommunen samtidig skærer ned?

Tags: , , , , ,

Næstved Sygehus har bedt om at udvide parkeringspladsen i Rådmandshaven. Forslaget blev i dag (22.3.) afvist i Næstved kommunes ejendomsudvalg – heldigvis.

Vi skal ikke bruge mere af de grønne arealer i Rådmandshaven til P-pladser. Der er allerede inddraget og asfalteret alt for meget areal til P-pladser, både i forbindelse med sygehusets parkering og kommunens nye administrationsbygning. Nu må det høre op. Ikke mere asfalt i et af Næstved grønne områder.

Heldigvis var Ejendomsudvalget enigt om den beslutning, så sygehusets p-plads bliver ikke udvidet i denne omgang.

Tags: , ,