Realdania

You are currently browsing articles tagged Realdania.

Jeg er blevet spurgt, om ikke det er en god idé at ombygge herskabsstalden på Rønnebæksholm, når nu Realdania gerne vil give penge til projektet.

Og, ja det er det da. Men, problemet er jo at Næstved kommune i øvrigt mangler penge. Kassen er ved at være tom og så bliver de 2 millioner kr. som kommunen skal skyde ind i projektet også et beløb vi er nødt til at regne med.

Ovenikøbet samtidig med, at der planlægges besparelser på de bløde områder: Børnepasning, skole, ældre o.s.v.

Politik er jo ikke videnskab, hvor man præcist kan sige hvornår “nok er nok”. Hvornår vi skal holde igen med luksusprojekter (som herskabsstalden) til fordel for andet. Hvis kommunen havde 400 millioner kroner i kassen så var der råd til herskabsstalden.

Men, det er der ikke. Snarere tværtom: Vi nærmer os et reelt nul i kassen.

Set på den baggrund må man sige nej til dyre projekter og koncentere sig om kommunens daglige drift. Derfor er min indstilling til Byrådet: Udskyd herskabsstalden. Udskyd Axeltorv. Og lad os bruge kræfterne på at få den daglige drift til at fungere optimalt.

Tags: , ,