regeringen

You are currently browsing articles tagged regeringen.

På en måde vil jeg sige: Hvad klynker I for? Jeg – og mange andre selvstændige – har da ofte arbejdet på helligdage, så hvad er problemet.

Og, hvor mange folk holder så i øvrigt helligdagen hellig? Mange køber ind, mange arbejder alligevel og en hel del slapper af. Det med at holde helligdagen hellig, er det vist de færreste som gør.

Men, så på den anden side: Hvorfor falder Regeringen netop over Store Bededag og åbenbart endnu en anden helligdag?

Hvorfor ikke bare starte med at tage 1. maj? Det er alligevel kun en del af den arbejdende befolkning som holder fri 1. maj, så det må da være nemmere at inddrage 1. maj som fuld arbejdsdag for alle.

Det er ikke så meget det, at en dag skal inddrages, men den foragt for danskerne og den arrogance som RAF-regeringen udviser ved at pege på traditionelle helligdage, hvorimod 1. majs drukture skal være fredet. Det er faktisk mangel på respekt for arbejdende folk.

Regeringen kunne passende beslutte at “arbejdernes internationale kampdag” altid skulle være en første søndag i maj måned – så generer det ikke en arbejdsdag, Helle Thorning kan holde sin tale og der kan drikkes i fælledparken – og samtidig øges arbejdsudbuddet.

Det er vejen frem, og så kan vi tale om afskaffelse af en helligdag bagefter.

Tags: , , , ,

De socialdemokratiske spindoktorer styrer stadig Helle Thorning: Der tales ud i det blå om konkurrenceevne og respekt for folk der arbejder – medens hendes regering fjerne arbejdspladser med nye afgifter og giver mere til folk på passiv forsørgelse.

Der er ganske enkelt ikke sammenhæng mellem den megen snak og virkeligheden – men det var der jo heller ikke før valget.

Pinligt.

Tags: , , , ,

“Ude af øje, ude af sind.” Mener Regeringen der vil påbyde butikker at skjule cigaretterne, så kunderne ikke kan se dem.

Men, er det sådan? Holder folk op med at ryge fordi S-R-SF regeringen påbyder butikkerne at skjule cigaretterne så man ikke kan se dem?

Så nemt tror jeg ikke det er og de ny forbudsregler minder allermest om stats-opdragelse fordi Regeringen mener den “ved bedst,” hvad der er godt for os. I bedste, eller værste, elitære stil.
Hvad bliver så det næste, Regeringen ikke mener vi kan tåle at se? Skal spiritusflaskerne gemmes væk og ølkassen ned under en lem i butiksgulvet? Skal colaflasker dækkes af med sort stof og smørret – uha, det fedende smør – skal stå under lås og slå ude i baglokalet, så man skal bede om det ved kassen, medens alle de andre kunder kan se misbilligende på mig? Er det der Regeringen ønsker vi skal hen?
Hvis man mener cigaretter er impulskøb, så bør mobiltelefoner og fladskærme også dækkes af med uigennemskuelig bobleplast, ikke mindst når der er mandlige købere i nærheden og faktisk bør halvdelen af IKEA´s butik gemmes væk, for der er nok rigtig mange impulskøb på vej til kassen.
Så langt har Regeringen dog næppe tænkt, endnu; men det er da en mærkelig holdning at man tror et problem forsvinder, fordi man ikke kan se det. De der vil ryge, skal nok finde ud af at købe varerne – om ikke andet så syd for grænsen, hvor folk i forvejen køber flittigt ind til skatteministerens store ærgelse, skønt han selv er ude om det med de nye afgiftsforhøjelser.
Faktisk er det jo Regeringen som kryber i skjul i forhold til virkeligheden og ikke tør lade folk bestemme selv. Tænk, de kunne finde på at gøre noget andet end magthaverne….

Tags: , , ,

Helt sådan formulerer Politikens lederskribent Lars Trier Mogensen sig ikke, når han i et stærkt klarsyn anklager R-S-SF regeringen for at sende regningen videre til underklassen.

Men, det jo det, som der er tale om. Det etablerede overdanmark betragter rygere, overvægtige, de der godt kan lide slik og sodavand, de der kan lide en pilsner, som tabere i livsstil og sundhed. Dem kan man uden videre straffe med flere afgifter, for det er jo “af hensyn til sundheden,” at man vil anspore folk til et sundere liv.

Et sundere liv? Tja, måske, men hvem ved egentligt hvad der er det sunde liv og får 3 kr. mere pr. pakke cigaretter folk til at holde op med at ryge? Får smør-afgiften os til at spise mindre fed mad? Får flere skatter os til at leve som sundhedsapostlene ønsker det?

Og, det er her humlen er: Overdanmarks akademisk uddannede eksperter vil fortælle resten af landets befolkning, hvordan de bør (og skal, hvis ikke vi retter ind) skal leve livet. Helst uden de skadelige stoffer som der nu lægges ekstra afgifter på. Hvis rødvin stiger i den forbindelse, så går det jo nok – for akademikerne har jo højere indkomst, end taberne der godt kan lide lørdagsslik, øl og måske endda ryger.

Regeringen sætter i øvrigt samtidig energiafgifterne op, så de med svag økonomi rammes dobbelt hårdt når varmeregningen stiger.

Af en regering at være, der siger den er social og tager hensyn, så er det praktiske politik da forbavsende uhensynsfuld. Måske er det fordi regeringen, men en eller to undtagelser, består af akademikere, for hvem jævne menneskers hverdag reelt ikke tæller.

Tags: , , , , , ,

En af de aktive socialdemokratiske debattører i Næstved, Sand Jespersen mener ikke Helle og Villy har begået løftebrud, fordi S-SF jo ikke havde flertal efter valget (Sjællandske d. 27.10.).

Det er jo faktuelt rigtigt: Der var ikke flertal.

På den anden side var Helle Thorning jo ikke tvunget til at gå i regering. Allerede på valgaftenen kunne hun jo se at S-SF ikke kan få deres politik igennem. Det er jo ingen pligt at gå i regering….

Så, når løfter om max. 30 min. til skadestuen, max. 24 elever i klasserne o.s.v. o.s.v. ikke bliver til noget, så kan man kalde det løftebrud; eller man kan kalde det at sælge ud af sin politik for at få ministerbiler.

Resultatet er det samme.

Tags: , , , , ,

Vi har smileys på pizzariaet og smileys ved køledisken. Vi har internetsider hvor dårlige, eller i hvert fald uheldige, byggesagkyndige får deres navn udstillet. Sådan er der så mange steder i samfundet, hvor vi rankes i forhold til hinanden eller i forhold til udlandet som f.eks. gælder for universiteterne.

Men, et af de steder, hvor det er afgørende vigtigt at vide, om man får et kvalitetsprodukt, må man ikke se rangordenen mere. Nemlig i folkeskolen. Hvorfor er Socialdemokraterne så bange for at vise, hvor man gør det godt, og hvor man gør det ikke så godt. Det er da i forældrenes interesse at deres barn får en god undervisning – og derfor også viden om, hvor man giver det.

Men, nej. Nu er listen lukket ned og næste skridt bliver at gymnasierne heller ikke må rangordnes.

Hvad betyder det så i praksis? For de velfungerende og velinformerede forældre: Sikkert ingenting. “Man” ved godt i lokalsamfundet, hvor den gode skole er; det behøver man såmænd ikke ranglister til.

Men, for knap så velinformerede forældre betyder det bare at de forbliver i uvidenheden og deres børn sendes på en skole, som de ikke har nogen mulighed for at kontrollere niveauet på.

Det er egentligt lidt taberagtigt af den regering.

Tags: , , , , , , ,

“Tillid er godt, men kontrol er bedre,” siges Sovjetunionens første leder Lenin at have sagt og de tanker lever åbenbart i bedste velgående i år 2010.

Skatteministeren ønsker i hvert fald nu at få lov at kopiere din harddisk så SKAT kan få alle dine oplysninger til kontrol af dit regnskab. Hvis du er selvstændig eller selskab. Uden dommerkendelse, uden mistanke – men bare fordi man gerne vil!

I Skattedepartementet mener man åbenbart at alle de virksomheder, som til daglig arbejder for at skabe jobs og tjene penge til landet, er potentielle kriminelle der kun venter på at snyde i skat – og derfor skal udsættes for intensiv overvågning.

Det er ikke, hvad en retsstat bygger på. Retssamfundet bygger på, at vi er frie og selvstændige mennesker – uskyldige indtil det modsatte er bevist og hvis Staten ønsker at kontrollere os, skal der være en god grund, nemlig en konkret mistanke.

Hvad bliver det næste? At SKAT skal kunne standse private mennesker og kræve redegørelse for, hvor meget man har i tegnebogen? Pengene kunne jo være sorte…

Havde det være Frank Aaen fra Enhedslisten der havde fremsat forslaget, var jeg måske ikke blevet overrasket. Men, at en skatteminister fra en liberal regering mener at kontrol er bedre end tillid og vil have adgang til alle vores private oplysninger uden nogen særlig grund, havde jeg ikke ventet.

Det er en om´er.

Tags: , , , , , , , ,

De fleste kender det godt. Det kan være irriterende at blive udfordret, for nu går det jo lige så godt og så kommer en eller anden og stiller spørgsmål til den måde, man plejer at gøre ting på! Øv. På den anden side er det jo sundt nok at blive udfordret (måske lige bortset fra duel på kårde eller pistoler), for det et blive udfordret på synspunkter, vaner eller regler, kan jo føre til at man ændrer sine politikker og ting risikerer at blive bedre.

Derfor har regeringen indført en udfordringsret til regioner og kommuner. Hvis kommunerne synes noget er for besværligt, for langsomt eller der er for mange urimelige regler, så kan kommunen simpelthen skrive til regeringen og bede om at blive fri for reglerne! Sådan.

Nå, tænker den tvivlende, kan det nu også være rigtigt? Ja, det er det. Kommunerne kan selvfølgelig ikke blive fri for at drive folkeskoler, bare fordi en kommune måske synes det er besværligt, men man kan f.eks. godt blive fri for at lave kvalitetsrapport på folkeskolen hvert år, og i stedet kun gøre det hvert andet.

Altsammen noget der gerne skulle give mindre regelrytteri, mindre administration og mere tid til, f.eks. i folkeskolen: Undervisning af eleverne.

Derfor skal vi bruge udfordringsretten i Næstved. Jeg har rejst sagen i Udvalget for Børn og Familie og forventer den er på dagsordenen den 9. september så vi kan komme i gang. Der må være mange mange steder vi kan udfordre regeringen og slippe for unødige regler. Lad os komme i gang!

Tags: , , ,

Tak til regeringen for de 8,9 millioner til renovering af skoletoiletter, som Næstved kommune nu kommer til at nyde godt af. Tænk, de gårdtoiletter som også fandtes da jeg gik i skole, kan nu nedlægges og erstattes af noget mere tidssvarende.

Blot synd at kommunen ikke selv har løst den opgave, men det socialdemokratiske flertal har jo fundet det bedre at bruge pengene på f.eks. Rådhusbyggeri. Efter min opfattelse en fejldisponering, men nu er pengene jo brugt.

Godt at VK-regeringen så til gengæld kan hjælpe kommunen med penge til de nødvendige investeringer.

Tags: , , ,

“Ubrugelig ejendomsvurdering skal afskaffes” siger politikere fra VK-regeringen og Dansk Folkeparti.

Socialdemokraterne vil beholde ejendomsvurderingen, og i et klarsyn fortæller Mikkel Dencker fra DF hvorfor man vil sige nej til S-forslaget: “Det vil vi, fordi jeg kan forestille mig, at oppositionen vil bruge vurderingerne til at beskatte boligejere hårdere, så det hensyn vil jeg ikke tage til dem” i flg. DR.

Men, regeringen og DF glemmer helt, at ejendomsvurderingen ikke kun bruges til at betale skat efter.

Det er min erfaring som revisor at mange mindre virksomheder bruger ejendomsvurderingen i deres regnskab, fordi vurderingen – selvom den kan være upræcis – giver et fingerpeg om værdien af bygninger og jord. Alternativet er jo hvert år at bede en ejendomsmægler foretage en vurdering. Det kan koste alt mellem 3.000 – 10.000 kr. Hvert år.

Mæglervurderingen ville nok være mere rigtig på det præcise tidspunkt, men da den offentlige vurdering sædvanligvis er lidt forsigtig i forhold til markedet, kan mange erhvervsdrivende fint bruge ejendomsvurderingen i stedet for.

Med andre ord betyder regeringens afbureaukratiseringsforslag hvor ejendomsvurderingen afskaffes, at hverdagen bliver dyrere for erhvervslivet. Navnlig de mindre virksomheder. Det har vi desværre set før. Bevares man kan vel trække mæglervurderingen fra i skat, men alligevel: Hvorfor afskaffe noget som reelt set fungerer godt?

I flg. SKAT er der kommet 20.000 klager over vurderingen – det er vel heller ikke ret mange, set i lyset af de mange vurderinger der i alt sendes ud.

Min opfordring til regeringen skal derfor være: Behold ejendomsvurderingen. Den er ikke perfekt, men den er et godt redskab i hverdagen.

Og apropos Mikkel Denker: Hvis oppositionen får magt til at øge ejendomsbeskatningen, så finder de småmænd nok på en metode, også selvom VKO har afskaffet ejendomsvurderingen, så det er ikke noget seriøst argument.

Tags: , , ,

« Older entries