regeringen

You are currently browsing articles tagged regeringen.


Stort tillykke til Anders Fogh Rasmussen med NATO-posten og stort tillyke til Danmark med vores nye statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Lars Løkke bliver en god statsminister. Dygtig, vidende og en politiker i øjenhøjde. Han får mulighed for formulere en ny liberal politik og sætte et nyt hold af ministre på fundamentet af Foghs regeringer.

Ingen tvivl om at den skingre tone fra S og SF p.t. dækker over een ting: At oppositionen er rystende angst over udsigten til at Lars Løkke de kommende 2½ år bliver en både folkelig og handlekraftig statsminister – og reducerer oppositionen til statister i det politiske spil.

Helle Thorning har allerede sagt: “Jeg kan slå Løkke.” Det sagde hun også om Fogh, og jeg er sikker på resultatet bliver det samme: Det kan hun ikke!

Tags: , , ,

“Småligt” kalder min tidligere partiformand Uffe Ellemann-Jensen kritikken af Bendt Bendtsens jagtrejser, golfture og privat kørsel i ministerbil (Berlingske d. 31/3).

Når man har et vigtigt offentligt embede må man i sagens natur acceptere lidt mere nyfigenhed fra offentlighedens side, end som privatperson. En offentlig person skal også have lov at være privat, men når Bendtsen bruger ministerbilen er jo netop ikke privat. Det er på grund af hans embede som minister. I samfundets tjeneste.

Og det kan jo godt undre en eller anden, at ministeren bare kan bruge sin erhvervs/ministerbil til privat kørsel. Den går jo ikke for alle her i landet!

SKAT har jo – på foranledning af lovgiverne i Folketinget – hidtil med nidkærhed udvist en stram fortolkning af privat kørsel i firmabil. Blot det at en selvstændig eller ansat har mulighed for at bruge erhvervsbilen privat (uanset om man gør det eller ej), har jo udløst beskatning som fri bil. D.v.s. skat mindst kr. 40.000 om året.

Så er det jo man kan undre sig over at erhvervsministeren glad og fro kan køre gratis til alle former for private arrangementer og bagefter bare kalde det “erhvervs-“jagt eller “erhvervs-“golf. Den var altså ikke gået for tusindvis af almindelige danskere, hvor skattefars hammer falder med det samme! For slet ikke at tale om de, som har kørt privat i gulpladebiler.

Jeg kan være tilbøjelig til at give Uffe Ellemann ret i, at kritikken er smålig, men småligheden er ikke startet med denne sag, den er startet med den måde som Folketinget selv har behandlet tusindvis af danskere på gennem årene.

Tags: , , , , ,

I sin romal 1984 lancerede George Orwell begrebet “Newspeak,” hvor man omtaler noget negativt i positive vendinger. Se mere på linket til wikipedia nedenfor.

Newspeak er blevet ret populært de senere år. Således også i “Forårspakke 2.0” (bemærk, det hedder ikke skattereform, men Forårspakke som jo straks lyder mere positivt).

I Forårspakken bliver beskæring af rentefradraget f.eks. til “Tryg for boligejere.” Nye grønne afgifter og højere energiafgifter bliver til “Klimaafgifter” og skat på røg, sukker og fedt bliver til “Bedre sundhed.”

En række andre skatter og afgifter bliver til “omlægninger” og ny skat på pensionsudbetalinger bliver til “udligning.”

Således beroliget lægger man slet ikke mærke til, at “forårspakke 2.0” indeholder mange nye skatter og forhøjelse af gamle afgifter.

Jeg har regnet på det. Det kan man på www.skat.dk hvor der er en beregningsmodel for, hvordan ens egen skat bliver.  Jeg slipper ca. 5.500 kr. billigere i skat, men får til gengæld glæde af nye klimaafgifter for ca. 2.500 kr.

Alt i alt ikke meget lempelse, så det er måske rigtigt nok når man taler om “pakke” i stedet for “reform,” for meget REFORM er der ikke over det. Desværre.

http://www.newspeak.dk/international.html

Tags: , ,

Det er rigtig godt, at skatten på den sidst tjene krone sættes ned. Men, skatteudspillet er sandelig ikke uden tidsler:

1. Moms på byggegrunde! Det gør med et slag et alm. parcelhus 300.000 – 400.000 kr. dyrere. Og, hvordan kan man i det hele taget tale om “merværdi” på jord? Moms betyder jo mer-omsætnings-afgift, altså en skat af værdiforøgelsen, men i øjeblikket falder priserne jo. Det giver da ingen mer-værdi?

2. Intet fradrag for markedundersøgelse. Vi vil gerne eksportere mere og skabe flere jobs, men man vil ikke give virksomhederne fradrag for udgifterne ved at opsøge nye markeder for eksport? Det rimer ikke.

3. De grønne afgifter! Grønne afgifter er bare røde skatter, sagde en kendt statsminister for ikke ret mange år siden – og det er jo rigtigt. I stedet for at beskatte mere, så bør man beskatte miljøvenlige alternativer mindre og gøre dem mere tillokkende. Desuden vender grønne afgifter altid den tunge ende nedad og rammer børnefamilier og lavindkomstgrupper mest.

4. Slutteligt: Hvorfor skal unge boligejere der har købt dyrt og har høje renter kun kunne fratrække de første 50.000 i den “høj” skatteprocent på 33-34%? Hvorfor skal netop de ny boligkøbere straffes med lavere skattefradrag, end de velbjærgede der har mindre gæld. Det virker heller ikke rimeligt overfor unge familier.

Hvis disse tidsler fjernes fra forslagene bliver topskattelettelsen tilbage som en stor fordel. Desværre er dette jo Danmark, så at gøre det rigtige: Fjerne topskatten helt, er der vel ikke nogen i Folketinget som tør!

Tags: , , , ,

Gennem lang tid har det rumlet i Skattekommissionen. Noget stort og visionært må være på vej, tænker alle. Men nej, da kommissionen barslede blev det kun til forslag om en lille skatteomlægning.

Topskatten sænkes, men kun fra 15% til 13,5%. Det giver ikke meget lyst til at arbejde mere!

Samtidig får vi nye grønne afgifter og mindsandten en “grøn check” på 700 kr. til at “kompensere” for de grønne afgifter. Med den ene hånd vil Staten opkræve nye afgifter og med den anden hånd dele almisser ud. Det skaber kun administration.

Reformens store taber bliver boligejerne, der har købt hus i tryg forvisning om at rentefradraget ikke blev skåret. Det betyder højere terminer og lavere værdi på boligen.

Mange politikere har haft ondt over over stigningen i boligpriserne de senere år, men nu er udviklingen vendt til fald og det betyder at mange, navnlig unge, sidder fast i deres bolig som er faldet til under den pris, de selv gav. Det er helt urimeligt at Skattekommissionen nu oveni vil straffe dem ved at sænke rentefradraget!

Alt i alt en skuffende omgang fra Skattekommissionen. Det meste er lige til skraldespanden.

Vi har ikke brug for en skattereform med mere socialdemokratisk omfordeling. Vi har brug for en reform, hvor borgerne kan mærke de får flere penge mellem hænderne. Ellers kan det være lige meget.

Tags: , ,

Den er jo hel gal med navnet på Sundhedsministeriets seneste udspil “Forebyggelseskommissionen”. Reelt burde de jo hedde: Forbudskommissionen, for det synes som om de mener forbud er tidens løsning på alle problemer. Når danskerne nu ikke lever lige så længe som svenskerne (forskellen er vist 3 år), så skal vi nok tvinge dem til det. Og når der er  7 års forskel mellem levetiden i postnr. 2400 Nordvest og 2930 Klampenborg, ja så må kommissionen hellere fortælle de intellektuelt mindrebemidlede i 2400, hvad de gør galt – og hvis de ikke kan forstå det, så forbyde de usunde ting.

Danmark er på vej ind i en ubehagelig nypuritanisme, hvor Staten er “den store Moder” som ved bedst, hvordan du bør og skal opføre dig. Dit frie valg respekteres nok på overfladen, men hvis konsekvenserne af frie valg (rygning, for lidt motion, for lidt grøntsager etc.) kan læses på statistikkerne, så skal Staten nok få dig til at rette ind, for det overordnede mål, f.eks. levetidens længde, tæller mere end den enkeltes valg.

Der ligger også en god del bedreviden i den måde sundhedspolitik føres på. Måske skyldes det, at kommissioner og udvalg har en tendens til (udover smagsdommere) til at blive elitære? Tager man Forebyggelseskommissionen, så har den 9 medlemer: 2 professorer, 4 direktører, 2 forskningschefer og 1 afdelingschef. De fleste givet med en løn på den rigtige side af 500.000 kr. årligt, postnummer nord for København og tilhørende socialklasse 1 og 2. Der er ingen fra socialklasse 3 (funktionærer i øvrigt), 4 (faglærte) eller 5 (ufaglærte arbejdere).

Måske ville en kommissions forslag være anderledes, hvis den rent faktisk også repræsenterede ikke bare eliten, men et bredt udsnit af befolkningen. Det er fint med forskere og embedsmænd, men tag dog “manden og kvinden på gulvet” med i arbejdet. Så det ikke bare ender med at blive Overdanmark der fortæller resten af den måbende befolkning, hvad de bør og skal gøre.

Tags: , , , , ,

Newer entries »