revision

You are currently browsing articles tagged revision.

Baggrunden er alvorlig nok når professor Casper Rose (11/1i Børsen) kritiserer revisorerne for at give “blanke påtegninger” på bankregnskaber, hvor banken lukker året efter. Men, også lidt komisk. For, hvad ville Casper Rose forestille sig der vil ske, hvis revisor i et bankregnskab tager forbehold for “going concern”, eller blot udtrykker usikkerhed om værdiansættelsen? Ja, mit gæt er er banken vil overleve ca. 25 minutter på aktiemarkedet dagen efter, før den krakker. Resultat: Revisors tvivl bliver en selvopfyldende profeti: Banken lukker. Hvem vil have sine penge et sted, hvor der er tvivl?
Derefter kan Casper Roses professorkollegaer så dissekere regnskabet og værdier i banken. Måske finder de frem til at revisor var overforsigtig? Måske kan man diskutere for/imod om der var “going concern” eller ej. Måske har revisor endda ansvar for at banken lukkede? Altsammen meget interessant til akademiske PhD-studier de efterfølgende år. Ganske som man omvendt nu diskuterer om revisor har været forsigtig nok. Men, i den praktiske verden, hvor revisor befinder sig, skal der tages beslutninger og man må være sikker i sin sag fordi forbehold og supplerende oplysninger har konsekvenser.
Derudover er der det faktum, som Rose ganske rigtigt påpeger, at en “blank påtegning” jo ikke giver regnskabsbruger ret til at “slå hjernen fra” når man læser regnskabet. Uanset om man er prof regnskabslæser eller småaktionær. En påtegning er ikke en livstidsgaranti, selvom den måske opfattes sådan. Man er nødt til at studere tallene og læse ledelsens beretning for at se sammenhængen i regnskabet. Ellers giver hele regnskabsaflæggelsen jo ikke mening.
Det er muligt vi som revisorer skal tilbage til det jeg lærte, da jeg startede i branchen for 25 år siden, nemlig i påtegningen at skrive, hvad man har gjort ved regnskaber, i stedet for at skrive en masse standardtekst, som meget meget få kunder og regnskabslæsere forstår når det kommer til stykket. Men, gad vide, hvem der egentligt har lavet de snørklede formuleringer? Teoretikere fra Handelshøjskoler og professorater?
Kan man skrive en påtegning, som folk forstår, vil meget være nået, men at lade revisorstanden få det samlede ansvar for bankkrak, er hverken retvisende eller rimeligt.

Tags: ,

Lene Espersen foreslår nu at revisionspligten afskaffes for selskaber med under 72 mio. kr. i omsætning. Det er mange selskaber, som nu kan slippe for revision og vupti: En kæmpe lettelse for erhvervslivet – mener ministeren! Hvilket kun viser, at ministeren ikke kender den virkelige verden.

Ministeren afskaffer jo ikke samtidig årsregnskabsloven! Eller skattelovgivningen. Eller myndighedernes ret til at se et regnskab, ovenikøbet flere år efter! Altså skal selskaberne alligevel lave et regnskab og lur mig om ikke de fleste – klogeligen- går til en revisor for at bruge dennes specialviden på det felt.

Mon ikke også mange  banker og kreditinstitutter, ikke mindst nu, gerne vil have stor grad af sikkerhed for at tallene er i orden, og derfor kræver reviors erklæring på regnskabet? Jeg tror det.

For slet ikke at tale om at langt de fleste virksomheder jo gerne vil have et retvisende regnskab, ganske enkelt for at se om de tjener penge.

Alt i alt er ministerens stort anlagte lempelse derfor ren facade og tom snak.  Platuglerne får frit spil til at indsende dårlige regnskaber (dem kan SKAT jo så bruge tid på dem bagefter). Men, de borgere som ønsker at holde lovgivningen får ingen nævnværdige lempelser.

Jeg er revisor, men tro mig: Jeg er ikke  bange for revisionspligtens afskaffelse. Vi får rigeligt at lave alligevel! Og, til Lene Espersen: Brug dog tiden på nogle virkelige lettelser i stedet for!

Tags: , , , , , , ,