Rislev forsamlingshus

You are currently browsing articles tagged Rislev forsamlingshus.

Der skal spares i kommunen. Det er en kendt sag. Blandt de mange spareforslag er nu kommet et helt nyt forslag: Sælg Marvede gamle skole.

I 1994 lukkedes skolen som folkeskole og dengang lovede politikerne i Næstved kommune at skolebygningerne stadig skulle være områdets og lokalsamfundets kulturelle samlingspunkt. Derfor fik man en slags selvstyre og råderet over skolebygningerne.

Lokalerne er siden brugt både til Menstrup/Hyllinge idrætsforening, til fast mødested for de blå baretter og til en lang række lokale møder, forsamlinger og kulturelle arrangementer. Et par fødselsdagsmiddage er det vist også blevet til, selvom kommunen har set lidt skævt til den slags: Man skal jo ikke konkurrere med private forsamlingshuse.

Men, nu fattes kommunen penge. Man fristes til at sige: De er jo brugt på rådhusbyggeri og en lang række andre projekter.

Derfor falder direktørernes søgelys på Marvede gl. skole og der kan, i flg. forvaltningen, spares 550.000 kr. årligt ved at lukke for arrangementer og i stedet sælge skolen.

Så, de skal kridte skoene i Marvede/Menstrup/Hyllinge, hvis det lokale samlingspunkt skal fastholdes.

Jeg mener politikerne skal finde pengene et andet sted. Vil vi noget med et aktivt landområde, hvor der ikke bare affolkes men er liv og aktivitet, så skal der også være steder at gøre det. Lokale kulturelle fyrtårne, om man vil.

Derfor bør Marvede gl. skole bestå. Måske ikke nødvendigvis som kommunal ejet, hvis lokale vil overtage bygningerne, men kommunen kan ikke bare trække “stikket ud” og lade som alt er glemt. Man gav dengang skolen blev lukket nogle løfter; dem kan vi ikke løbe fra.

Og, med sagen om Rislev forsamlingshus i klar erindring, ved politikerne i hvert fald at bare at sælge bygningen til højestbydende ikke altid er den bedste løsning.

Tags: , , , , , ,

Så har UPØ (i daglig tale Økonomiudvalget) behandlet redegørelsen om salget af Rislev Forsamlingshus. Det blev som forventet taget til efterretning, men udvalget faststlår dog to ting:

– at alle buddene burde have stået i sagen til byrådet. Det gjorde buddene ikke.

– at Næstved Fri Skole, som var højestbydende, har skrevet i deres bud at de er indstillet på at lade lokale i Rislev bruge forsamlingshuset som hidtil.

Fra bylauget er der, på denne blog, kommet oplysning om at kommunen allerede tilbage i marts ville indbyde til et møde om, hvordan bylauget kunne overtage bygningen til almennyttige formål. Det møde kom åbenbart aldrig i stand og derfor har jeg bedt om at man undersøger, frem til sagen kommer i byrådet, hvorfor. Hele problemet i denne sag er jo nemlig kommunen ikke tog den forhandling med Rislev bylaug, som der var behov for, men i stedet i alt hast gennemførte en budrunde.

Rislev sagen nærmer sig nu sin afslutning  – til gengæld kan de med rette blive nervøse i  Marvede/Menstrup, for et af Næstved kommunes direktions spareforslag til budget 2010 er netop at sælge Marvede gl. Skole….

Tags:

De mange som er interesseret i sagen om Rislev forsamlingshus kan nu se den, ret omfattende, redegørelse som er skrevet om sagen. Den fremgår af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde på mandag http://www.naestved.dk/ByraadPolitik/DagsordenReferat.aspx som sag nr. 281. Det er på baggrund af at den radikale Lars Hoppe Søe rejste sagen.

Alt i alt frikender embedsmændene sig selv for fejl og det er næppe forkert. Stadig så mener jeg dog at forvaltningen burde have forhandlet med Rislev bylaug først, og så måske foreslået en budrunde bagefter, hvis ikke forhandlingerne førte til resultat.

Konklusionen er derfor stadig at forvaltningen – med eller uden borgmester Henning Jensen og kommunaldirektørens medviden – omgik den politiske beslutning om at forhandle med borgerne.

Tags: ,

Måske har min forklaring i “Rislev-sagen” provokeret Sand Jespersen (Sj d. 31/7) men faktum er at den beslutning Økonomiudvalget tog om forhandling om udleje til Rislevgruppen i maj, pludseligt var afløst af en budrunde i juni. Det er der jo ingen grund til at holde skjult.

En nærmere forklaring på det, behøver Sand som god socialdemokrat ikke gå langt for at få: Det er Økonomiudvalgets formand, borgmester Henning Jensen, som tilrettelægger dagsordenen. Samme sted, og hos forvaltningen, må man søge forklaring på, hvorfor alle bud ikke fremgik af byrådets dagsorden ugen efter.

280.000 kr. for Rislev forsamtlingshus virker som et lille beløb, men det var vigtigt for S at få pengene i kassen. Samtidig vil Socialdemokratene bruge flere millioner på finkulturen på Rønnebæksholm. Måske kan Sand forklare den nærmere socialdemokratiske logik i det?

I dagens avis (Sj. 4/8) kommer Sand Jespersen igen rundt om emnet og forklarer at kommunen har fået flere millioner i støtte til udbygningen af Rønnebæksholm.

Det er rigtigt og jeg under Røkkebæksholm kunst- og kulturcenter alt godt (jeg sidder selv i øvrigt selv i bestyrelsen), men Næstved kommune skal stadig bruge flere millioner på projektet, af kommunens egne penge. Penge, vi ikke har. Derfor har Venstre sagt nej til projekt “Herskabsstald” på Rønnebæksholm.

Endnu mere grotesk virker det så, når kommunens socialdemokrater med den ene hånd indhøster 280.000 kr. i salg på Rislev forsamlingshus i strid med den ny landdistriktspolitik, men med den anden hånd bruger 3-4 millioner på finkulturen. Men, for det gamle arbejderparti er den folkelige kultur åbenbart ikke helt så vigtig længere.

Tags: , , , ,

En borgergruppe fra Rislev er dybt fortørnede på Næstved kommune, fordi kommunen har solgt Rislev forsamlingshus til Næstved Fri Skole og ikke til borgergruppen.

Lad det være klart: Borgerne har stensikkert ret på et punkt: Salget af forsamlingshuset er stik i mod kommunens egen politik for landdistrikterne og det bliver interessant at høre den socialdemokratiske formand for Borger og lokaldemokratiudvalget redegøre for, hvordan kommunen dels kan sælge forsamlingshuset til andre end de lokale borgere, når kommunen samtidig skriver i sin landdistriktspolitik at man netop vil støtte lokale initiativer.

Sagsgangen har heller ikke været god. Faktisk kan man sige, at Økonomiudvalget (og Byrådet) nærmest er blevet kuppet af forvaltningen. I maj måned besluttede Økonomiudvalget (som bl.a. håndterer køb og salg af kommunal ejendom) at forvaltningen skulle forhandle med Rislevborgerne om, at borgerne kunne leje forsamlingshuset.

Det skete bare aldrig.

På Økonomiudvalgets møde i juni kom der så pludselig en sag frem om salg af huset. Forvaltningen havde gennemført en budrunde og der var kommet 3 bud: Borgergruppen, en privat mand og Næstved Fri Skole havde budt. Sidstnævnte højest og borgergruppen lavest.

Så sidder man der, som byrådsmedlem. På den ene side skulle forvaltningen forhandle. Det var ikke sket. Ansvaret herfor er kommunaldirektørens og borgmesterens – det er dem som forbedreder sagerne. På den anden side var der gennemført en budrunde og de bydende har krav på, at man tager stilling til deres bud. Derfor indstillede man at huset blev solgt til Næstved Fri Skole, hvilket byrådet efterfølgende godkendte.

Nogle byrådsmedlemmer mener så nu, at de ikke har kendt til at borgergruppen har afgivet bud og det er rigtigt, at læser man kun sagen i dagsordenen til byrådsmødet, så står der intet om borgergruppens bud. Jeg gætter dog på, at man i de politiske partier har drøftet sagen før byrådsmødet, så de fleste byrådsmedlemmer har været orienteret.

Alt i alt en uheldig sag for kommunen og en dårlig sagsbehandling. Dels fordi forvaltningen ikke gør, som politikerne har besluttet. Dels fordi sagen er dårligt beskrevet til byrådsmødet. Det bør give en næse til embedsmændene og en lektie til politikerne om, at vi ikke altid skal have så travlt.

Tags: , , ,