Søren Revsbæk

You are currently browsing articles tagged Søren Revsbæk.

Vi skal hurtigst muligte have afskaffet den lukkeuge som Næstveds børnehaver og vuggestuer er tvunget til i sommeren 2012. Ved sidste års budgetlægning fik vi ophævet den ene af to lukkeuger, men vi skal også have afskaffet den anden lukkeuge.

Det vi hører fra forældrene er, at det dur ikke med lukkedage i en moderne og travl verden. Det skal vi være meget opmærksomme på for i  Næstved er vi i stadig konkurrence med andre kommuner om at være en god bosætningskommune. Mange pendler dagligt til København.

Når nu Københavns kommune melder at de allerede i år afskaffer lukkeuger i sommerferien er der god grund til at vi i Næstved følger hurtigst muligt efter. Gerne allerede i 2012, men senest i 2013.

I et samfund, hvor mobilitet og fleksibilitet er vigtigt, nytter det ikke at kommunen genindfører en forkortet version af industriferien, ved at holde fast i lukkeuger i sommerperioden. Der er i forvejen rigeligt med lukkedage, f.eks. mellem Jul og Nytår samt op til Påsken.

Derfor får vi sagen sat på dagsordenen i Børneudvalget i april, så der kan blive regnet på tallene.

At give travle forældre en god service og kvalitet i dagtilbud skal stå permanent højt på kommunens dagsorden. Det er ikke alene godt for børnene, det er også god branding af Næstved kommune

Tags: , , , , , , , , ,

Så har vi startet det nye år, med den første radioudsendelse, hvor Kristoffer Petersen og Søren Revsbæk diskuterer – denne gang om:

Skal kongehuset afskaffes? Hvorfor blander Tilsynet sig i Venstres rokade i Næstved Byråd og hvem bestemmer arkitekturen i Næstved by?

Næstved Lokal Radio sender på 104,5 MHz, lørdag 15 – 16, søndag 13 – 14, tirsdag 10 – 11 og torsdag 16 -17.

Husk også det righoldige bagkatalog på www.naestved.name.

Tags: , , , , ,

Næstved kommune har i disse uger en vindmølleplan i høring. Et af forslagene er 2 kæmpemøller på Ydernæs og det har skabt en del røre i lokalsamfundet – forståeligt ok.

De to kæmpemøller vil være meget dominerende i lokalområdet som jo, på trods af industribyggeri, er et meget naturskønt område. Tag f.eks. udsigten fra Appenæs over Ydernæs ud mod fjorden en stille aften. Denne udsigt vil helt blive ødelagt af møllerne.

Derudover er der problemet med lavfrekvent støj. Selvom forskere på Aalborg Universitet i flere omgange har advaret mod den lavfrekvente støj fra de meget store vindmøller, så er det indtil nu reelt blevet overhørt af hensyn til vindmølleindustriens interesser.

Fakta synes imidlertid at være at naboer indenfor 2-3 km. fra vindmøllen generes af en vedvarende støj 24/7 når møllen kører. En støj der virker som en konstant brummen.

Der er således gode grunde til at man skal være betænkelig ved opsætning af vindmøller – navnlig på Ydernæs tæt på beboelsesområder – men generelt. Man skal i hvert fald sikre sig, at de ikke kommer til at genere mere end de gavner.

Tags: , , , , , ,

Skoler er ikke pizzaer mener det radikale byrådsmedlem Henning Jørgensen d. 7/11 og det er jo helt rigtigt, men Henning har alligevel fået pizzaen galt i halsen når det gælder offentliggjorte karakterlister.

Jeg har kaldt det taberagtigt at R-S-SF regeringen forbyder karakterlister for skolerne, fordi offentliggjorte karakterlister gør det nemt for forældrene at sammenligne skolernes resultater.

Som skolelærer ved Henning Jørgensen sikkert at i lokalsamfundet, ved ”man” jo udmærket, hvor de gode skoler er – og hvor de dårlige er. At f.eks. Ll. Næstved Skole – helt korrekt –  har et godt rygte og andre skoler, ingen nævnt/ingen glemt, slæber rundt på et dårligt ry.

En offentliggjort karakterliste giver gennemskuelighed og afslører myter eller fakta. F.eks. at Karrebæk og Ll. Næstved gør det lige så godt som de gode private skoler, medens nogle private gør det dårligere end folkeskolen.

Henning Jørgensen mener ikke forældrene vil flytte børn, efter en rangliste; men jo: Virkeligheden er, at der bliver shoppet skole. Nogle skoler vælges til og andre vælges fra. Ikke fra år til år, men f.eks. ved skolestarten og ja, forældre vil gerne have at deres børn får den bedste undervisning. Ligesom nogle tilvælger små skoler frem for store.

Nu er det, flg. R-S-SF regeringen hemmeligt, hvem der gør det godt.

Helt modsat andre områder Staten blander sig i.

Når vi køber en pizza, rangordner Staten nemlig gerne med glade eller sure smileyer. Staten rangordner også byggesagkyndige i gode og dårlige – de dårlige udstilles endda på offentlige hjemmesider. Staten rangordner caféer, restauranter, universiteter, banker, aktier og obligationer o.s.v.

Hvorfor må forældrene ikke vide, hvor god deres børns skole er sammenlignet med andre? Er det 70´ernes ”det ikke alle kan lære, må ingen lære” doktrin som dukker frem igen i den ny regering?

I så fald er det kedeligt, for folkeskolen har ikke noget at skjule. Tværtom, mange steder får eleverne en fremragende undervisning. Lad os dog være åbne om det – og karaktererne.

Se i øvrigt karakterlisten for Næstved her.

Tags: , , , , , , , , ,

Nu kan Næstved Lokal Radio også høres på nettet, på samme tidspunkt som udsendelserne sendes i æteren kan man logge på naestved.name og høre udsendelsen.

F.eks. den politiske udsendelse i dag med Kristoffer Petersen, hvor vi drøfter Næstved kommunes budget, Næstved Havn og stenene på stejlepladsen, supermarked på Langelinie i Karrebæksminde – Næstved Varmeværk og naturligvis valget der gik

Udsendelsen sendes lørdag 15 -16, søndag 13 – 14, tirsdag 10 – 11, torsdag 16 – 17 på FM 104,5 MHz og altså på nettet på naestved.name

Udsenselsen ligger også som podcast her på bloggen under siden “radioudsensendelser.”

Tags: , , , , , , , , , ,

Nu har vi været i arkiverne og redigeret en række af debatudsendelserne fra Næstved Lokal Radio, der nu kan høres som podcast på denne blog på siden radioudsendelser.

Der er politik med politikere fra “højre til venstre” men der er også udsendelser om Næstveds historie, om Herlufsholm Kostskole og meget mere.

Tags: , , , ,

Næstved Byråd gennemfører nu en ESCO ordning, men det er højst usikkert om lokale firmaer kan få lov at byde. Det mener vi man bør have rede på.

Lokale virksomheder bør have lov at byde på de energisparearbejder og vedligeholdelsesarbejder som Næstved kommune udbyder. Derfor anbefaler undertegnede at man ikke bruger ESCO-ordningen i Næstved kommune.

Der er tale om   arbejder for 30 – 40 mio. kr. og arbejder som f.eks. efterisolering, udskiftning af fyrkedler
og vindesrenovering. D.v.s. arbejder som passer som “fod i hose” til vore lokale håndværksfirmaer.

Problemet er, at de firmaer som vil byde på ESCO er meget store firmaer. Det er f.eks. Siemens eller NCC som kan blive prækvalificeret.

Lokale håndværkere vil ikke kunne byde, med mindre man laver et nyt stort lokal firma som – måske! – kan blive prækvalificeret som en ud af fem firmaer.

Det betragter vi som usandsynligt at man lokalt har mulighed for, og selvom det sker er chancen for at de bliver udvalgt til at give bud, og derefter vinder budrunden, meget ringe.

Lokale håndværkere er reduceret til at håbe på, at de store ESCO-firmaer vil lægge nogle af underentrepriserne lokalt, hvilket der ikke er nogen sikkerhed for.

Vi frygter derfor, at hvis kommunen kører videre med ESCO betyder det i praksis af vi afskærer lokale håndværksvirksomheder fra at give bud på kommunale arbejder for ca. 30 – 40 mio. kr.  Det finder vi ikke rimeligt.

Vi kan og skal ikke give lokale eneret på kommunale arbejder, men det er heller ikke vores opgave som byråd direkte at modarbejde at lokale får en chance for at byde. Slet ikke med debatten om omfartsvejen in mente, hvor både borgmesteren og andre udtrykte stor beklagelse over at lokale ikke blev prækvalificeret.

Den fejl skal vi ikke begå igen.

Troels Larsen
Søren Revsbæk
Medlemmer af Ejendomsudvalget

Tags: , , , , ,

Ganske som forventet har Næstved kommune Børneudvalg sendt forslag om skolelukninger videre i systemet til Økonomiudvalg og byråd.

Jeg fik følgende udtalelse med i protokollen fra mødet: “Søren Revsbæk anbefaler nedlæggelse af Tybjerg afdeling samt sammenlægning af Grønbroskolen og Fuglebjerg skole.
Søren Revsbæk kan ikke tiltræde den øvrige del af forliget, men anbefaler Venstres alternative forslag som sikrer mangfoldighed i folkeskolen, fokus på faglighed samt udvikling i alle dele af kommunen.”

For, der er en anden vej. Nemlig ved at spare de steder Venstre har foreslået. Så kan vi nå sparemålet, uden at lukke flere skoler.

Tags: , , , ,

Gennem snart 25 år har Næstved Lokal Radio sendt politisk radio hver uge. Det sker på FM 104,5 MHz, men vi skal naturligvis også på nettet.

Derfor har jeg nu lavet en ny side her på bloggen som hedder “radioudsendelser,” hvor det er tanken at lægge udsendelserne op i mp3 format – dog uden musik for så bliver filen voldsomt stor.

Den første udsendelse er fra august i år og med direktør og ejer af Næstved Boldklub Peter Birk Pedersen. Senere kommer flere andre med bl.a. erhvervsdirektør Uffe Nielsen, rektor Klaus Eusebius Jakobsen, Lene Koustrup, Søren Dysted og mange andre – og nå ja, og så mig selv jo, som den faste studievært 🙂

Tags: , , , ,

Ikke mere skat på biler, men omlagt skat, siger Kristian Pihl Lorentzen MF til forsvar for sit forslag om årlig afgift på 1.500 kr. for at køre på motorvejen.

Lavere afgift på biler kan de fleste vist være enige i. Problemet er bare, at kørselsafgifter skævvrider samfundet. Søndagsbilisten med en Rolls Royce i garagen slipper billigere, mens arbejdsmanden, håndværkeren og funktionæren der dagligt er nødt til at pendle i bil, f.eks. Næstved-København, får lov at betale.

Kørselsafgifter kan lyde besnærende, men det er i realiteten skat på aktivitet, ja en ekstra skat på at gide køre den lange tur på arbejde – det er vel trods alt ikke liberal politik.

Tags: , , , , , , ,

« Older entries