Søren Revsbæk

You are currently browsing articles tagged Søren Revsbæk.

En flittig læser,  har kommenteret flere indlæg her på siden og stillet nogle spørgsmål og politisk og praktisk karakter, som jeg gerne vil kommentere.

Læseren spørger først, hvordan man finder Børneudvalgets dagsorden (referat) fra d. 23.8.  Det er lidt kringlet, for Næstved kommunes hjemmeside er ikke supernem. Men, man går ind under “byråd og politik” og dernæst “Dagsordener og referater.” Så kommer byrådets referater og alle udvalg frem.

Dernæst kommer et meget konkret spørgsmål om jeg vil stemme for skolelukninger. Ja, hvis oplægget er det som Socialdemokraterne har sendt frem, så vil jeg stemme for skolelukninger, for det oplæg er ikke godt nok af flere årsager:

1. Man ødelægger variationen i Næstved kommunes skolevæsen. 2., Man ser ikke på de enkelte skolers styrker og svagheder. 3., Besparelserne er ikke reelle og kommer først om flere år (måske). 4., Der er ikke regnet med udgifter til drift af nybygning af lokaler eller renter/afdrag på nybygning. 5., Man har ikke regnet på transporttid for forældre og elever, nye cykelstier m.v.  Og, sidst men ikke mindst: 6.,  Jeg er ikke gået til valg på at lukke skoler, men derimod bevare skoler.

Vi kan godt se på strukturen. Hvilke skoler skal have overbygning og hvilke skal ikke. Vi kan også se på besparelser i adminstration. Vi kan også se på timetal, holddeling m.v., men det er langt ude at indlede med at spare i folkeskolen som i forvejen kun har index 93 i Næstved. D.v.s., hver gang der på landsplan igennemsnit bruges 100 kr. i skolen, bruger vi kun 93 i Næstved – og nu vil S-SF-R nedskære med yderligere 15 mio. kr. om året.

Derfor går jeg i mod at lukke skoler. Vi skal bevare de skoler vi har. Nogle er yderst veldrevne. Det gælder f.eks. Rønnebæk og Grønbro som har solid økonomi og pædagogisk udvikling til trods for at de er små skoler. Det gælder f.eks. Margretheskolen som er en populær skole som forældrene vælger til – og sender deres børn til, uanset hvor de selv bor. For blot at nævne nogle få af skolerne.

Nej, vi skal ikke lukke skoler. Besparelsen er reelt lille når det kommer til stykket, men vi ødelægger et velfungerende net af store og små skoler. Plus at der også bliver uro på de tilbageblevne skoler, hvor eleverne skal flyttes til.

Oplægget er ganske enkelt ikke godt nok.

Tags: , , , , , , , , ,

“Overbudspolitik” siger John Lauritzen (S) om Venstres forslag til at spare på administrationen.

Nej, John. Det er prioritering!

Alternativet er nemlig at gøre det som John Lauritzens partifæller i S/SF foreslår: Flere lukkedage i institutioner, kortere åbningstid – og nu åbenbart skolelukninger (selvom S udtrykkeligt skrev i valgprogrammet at de vil de ikke).

Ja, jeg vil hellere spare administrativt. Andre kommuner gør det billigere end Næstved. Det er fakta. Dem skal vi lære af.

Hvis vi derimod stopper udsynet ved kommunegrænsen, ja så må vi jo spare som John Lauritzen siger det: Skoler, børn, ældre. Men, er det virkelig Socialdemokratisk politik anno 2010? At spare på kerneydelserne i stedet for af effektivisere administrationen?

Det er fatalt hvis ikke vi i Næstved – med vores trafikale situation m.m. i erindring – sørger for at have ordentlig børnepasning og kvalitet i skolerne. Hvorfor skal gode skatteydere så bosætte og blive sig i Næstved? I stedet for f.eks. at flytte tættere på København? Hvad kan vi så tilbyde? Fine visioner og mål på papir, men dårlig service? Nej tak.

Min holdning klar: Først når alle muligheder for at spare i administrationen er helt udtømt, kan vi overveje at spare på service overfor borgerne.

Tags: , , , ,

Det skulle være så godt i den ny kommune: Store enheder, stordriftsfordele og billigere drift.  Men udgifterne til administration, er gået stik modsat.

Det skal stoppes og vi skal spare mere i administrationen end det uambitiøse forslag om 15,4 mio. kr. som kommunaldirektøren foreslået. Vi skal have en ny politik.
 
I år 2007 – året med kommunefusionen – kostede administration 5.680 kr. pr. indbygger og man skulle forvente at den ny store kommune kunne høste flere besparelser, men nej.
 
I år 2010 er udgifterne til administration 6.340 kr. pr. indbygger. Det er 11,6% mere end i fusionsåret (og 31% mere end i Gl. Næstved år 2006).  Tallene stammer fra Indenrigsministeriets nøgletal (http://www.noegletal.dk/).
 
På amme tid kommunens indtægter (skatter m.v.) steget med 7,7%. Administrationen er altså vokset langt hurtigere. Det dur ganske enkelt ikke.
 
Er det bare fordi alle udgifter stiger meget? Nej.

Udgifterne til folkeskolen er faldet i samme periode. Vi bruger nu mindre pr. elev, end i 2007. Udgifterne til ældre over folkepensionsalderen er faldet. Udgifterne til børnepasning er steget moderat og Næstved ligger ikke over landsgennemsnittet i service på nogle af disse områder..
 
De seneste 3 år har S-flertallet næsten tømt kommunekassen. Nu er man vågnet til virkeligheden nemlig til besparelser og børnene skal betale prisen i form af flere lukkedage i børnehaver og kortere åbningstid. Gift for børnefamilierne og uacceptabelt. V, K og R har sagt nej i Børneudvalget.

I stedet for skal vi spare i administrationen.
 
Kan vi bare komme ned på 007-niveau i administrative udgifter kan der spare 38 mio. kr. (udover de 15,4, mio. kommunaldirektøren har foreslået). Kunne man komme helt ned på Gl. Næstved kommunes udgifter, kan der spare næsten 100 mio. kr., men det er sikkert for optimistisk.

Vi skal træffe et politisk valg: Skal der spares på kerneydelser, eller skal vi spare på kontorarbejdet?

Jeg mener der skal ses kritisk og kontant på administrationen. Det betyder f.eks. færre administrative møder, forenklet struktur og – ja – færre ansatte, men det er den vej vi må gå hvis ikke det skal gå ud over skoler, børnepasning og ældrepleje.

Faktaboks:

          År 2007 År 2008 År 2009 År 2010
Bruttodriftsudg. til administration pr. indbygger 5.680 6.021 5.920 6.340
Udgifter til folkeskolen pr. elev   50.419 53.142 53.257 50.074
Bruttoudgifter pr. ældre 65 + årig   49.016 47.895 47.449 46.103
Udgifter til forsørgelse for 17 – 65 årige 9.636 10.221 10.028 11.934
Børnepasning pr. 0 – 10 årig   35.446 35.684 35.834 37.934
                 
Kilde: Indenrigsministeriet            

Tags: , , , , , , , , , ,

Ja til privatskole i Tybjerg.
Vi siger klart ja til at lade folkene bag projektet om privatskole på Tybjerg skole lave en privatskole på Tybjerg skole, når skolen lukker som folkeskole i august 2011.
For os gælder det om, at områdets børn stadig kan benytte skole og børnehave i lokalområdet.
Der er flere ting som leder frem til beslutningen om at sige ja til en privatskole.
For det første har Capionskolens bestyrelse har besluttet at lukke Tybjerg skole fra august 2011.
For det andet besluttede et flertal af S og SF på byrådsmødet d. 22.3. at at der nu skal være op til 26 elever i klasserne, i stedet for – vores forslag: 24 elever. Den beslutning har gjort livet vanskeligt for flere skolebestyrelser og i Herlufmagle-Tybjerg har man taget konsekvensen.
For os er der derfor ikke anden mulighed, end at sige ja og tak til den gruppe borgere som vil danne privatskolen.
Som kommune skal vi arbejde hurtigt og sammen med initiativtagerne for at fremme processen. Privatskole i Tybjerg er kommunens mulighed for at bevare skolegang i lokalområdet og det skal vi bakke op om.
Både af hensyn til forældre og elever, men sandelig også af hensyn til kulturlivet og foreningerne i området, som fortsat kan bruge Tybjerg skole til akvititeter.
Medlemmer af Børneudvalget i Næstved kommune.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

DR Regionalen har lavet et morsomt indslag som “uenighed i Venstre.” Jeg vil nu vælge at tolke det som at i Venstre har vi lov at debattere – vi er jo heldigvis ikke robotter styret fra partikontoret.

Tags: , , , , , , , , , ,

Byrådskandidat for S Helle Jessen mener at regeringen og DF har ført “veritabel krig” mod kommunerne (Sj. d. 12.11.).

Det er Socialdemokraternes sædvanlige standardundskyldning, men sandheden er at Næstveds økonomiske problemer ikke mindst er selvforskyldte.

Her er et par eksempler på, udgifter som S-flertallet i Næstved kommune har besluttet og som regeringen i hvert fald ikke har krævet:

1. Ny administrationsbygning til 82 mio. kr.
2. Indretning af Herskabsstald på Rønnebæksholm
3. Stor renovering af Axeltorv
4. Udgifter til at undersøge Arenabyggeri
5. Manglende besparelse i administrationen (Næstved har 15,6 ansatte pr. 1.000 indb., Vordingborg kan klare sig med 12,1).
og mere kan nævnes….

Før Helle beskylder regeringen, må man “feje for egen dør.” S-ledelsen i Næstved kom for sent i gang med at effektivisere og har i stedet brugt penge på unødige ting fordi man “vil det hele på een gang.” Det kan man ikke.

Nu gælder det om at rette fokus på kommunale kerneområder: Skole, børn og ældre – ikke flere prestigebyggerier.

Tags: , , , , , , , , , ,

I næste uge skal Næstved kommunes budget for 2010 forhandles. Det er en god mulighed for at sætte folkeskolen i fokus, og bevilge flere penge til skolerne.

Næstved er under landsgennemsnittet, hvad udgifter til skoler angår og der er blevet sparet på timetallet, senest sidste år, hvor man reducerede med 2 undervisningstimer ugl.

Det holder ikke. En kommune der vil være foregangskommune skal prioritere skolen højere.
Derfor foreslår vi:

1. Flere undervisningstimer og vil bruge 4 millioner til det næste år. Det mere end retter op på sidste års besparelse.

2. Mere efteruddannelse til lærerne. God undervisning forudsætter er lærerne er med på den seneste viden.

3. Ekstra pulje til specialundervisning. Vi vil give 1 million til den almindelige specialundervisning.

4. Ekstra pulje til de dygtige elever. Ofte glemmes d elever som er foran i stoffet til fordel for de, som skal hjælpes. Derfor vil vi bruge 1 million så lærerne også kan tilgodese de elever, som har brug for flere udfordringer i undervisningen.

En god folkeskole er forudsætningen for god undervisning og en solid basis videre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet – ja i livet.

Derfor skal skolen prioriteres højere!

 

Du kan se hele Venstres budgetforslag her. Husk at i det kommunale system er minus = indtægt. Ja, det virker ikke videre logisk, men når der står minus foran, er det altså en forbedring af budgettet og hvor der ikke er fortegn, vil vi buge flere penge.

 

 

Oplæg til budgetforslag fra Venstre til budget 2010

           
 “-” er i det kommunale budgetsystem et overskud/indtægt.   2010   2011    
    V-forslag   overslagsår    
             
Overskud jf. 1. behandling   -43.000        
             
“Tilbagekøb”:            
Nedsat åbningstid i daginstitutioner gennemføres ikke   2.056   2.056    
Harmonisering af åbningstid (reelt forkortelse af åbningstid)
 gennemføres ikke
  300   600    
Salg af Mavede gl. skole. Sælges ikke   550   550    
Nednormering med 1% i daginstitutioner   1.530   1.530    
Folkeoplysningsudvalget   162   162    
Delsum “tilbagekøb”   4.598   4.898    
             
Genopretning:            
Efteruddannelse skolelærere (puljen blev fjernet i 2009 og lovet i 2010) 2.100   2.100    
Delsum genopretning   2.100   2.100    
             
Ny vision for Næstved            
Flere timer i folkeskolen   4.000   3.000    
Ekstra pulje til indsats på arbejdsmarkedsområdet   2.000   2.000    
Pulje til specialundervisning   2.000   2.000    
Forskønnelse Maglemølleområdet. Næstved Havn giver også en 1 mio. 1.000        
Delsum, ny vision for Næstved.   9.000   7.000    
Ønsker og tilbagekøb i alt   15.698   13.998    
             
             
  Budgettet var        
Budgetforbedringer: i 2009          
Merforbrug rådhusdrift – accepteres ikke 43.850 -1.600   -1.600    
Lønbudget administration, yderligere ½% besparelse på årsbasis 347.339 -1.394   -2.787    
Susågården ydl. 4% besparelse 12.268 -800   -400    
Offentlige udbud, yderligere besparelse (2,5 mio til 7,5 mio).   -2.000   -2.000    
Arbejdsmarked: 20 pers mindre på sygedagpenge o/52 uger   -3.734   -3.734    
Arbejdsmarked: 10 pers mindre på revalidering   -661   -661    
Arbejdsmarked: 10 pers mindre på kontanthjælk (enlige)   -624   -624    
Renovering Herskabsstalden – findes i 2009 budgettet.   -1.025        
Agenda 21   -400   -555    
Forsikringspræmie   -287   -287    
Rønnebæksholm, rammebesparelse 1.720 -100   -100    
5% besparelse fordelt på: Kulturskolen, Grønnegades kaserne,
Amtsgården, børnekulturhus m.v.
9.605 -480   -480    
Skt. Jørgens Bibliotek – rammebesparelse   -1.200   -1.200    
Vejvæsen – begrænsning af indkøb med    -900   -360    
Stadions og idrætsanlæg. Ramebesparelse 1% 25.341 -253   -253    
Sammenlægning af Vej og Park. Ledelsesbesparelse. Synergi.   -400   -300    
Inventar Herskabsstalden   -2.200        
Nedlæggelse af 1 politisk udvalg   -300   -300    
Udbud af vej- og park, anslået 5% 48.900 -2.500   -2.500    
Byjubilæum 2010. Der er afsat 2 mio. kr. Halvdelen spares   -1.000        
Financiering i alt   -21.850   -18.132    
Balance   -6.152   -4.134    
Kasseoverskud i flg. Venstres forslag   -49.152        
             
             
Anvendelse af ekstraordinær indtægt            
fra salget af Fasan.            
Beløbet overføres fuldt ud til 2010.   -29.500        
             
Fordeling mellem skolerne – undervisningsmidler   6.000        
Sum til renovering af Næstved Stadion   6.000        
Modtage-/anretterkøkken i alle daginstitutioner   7.500        
Tidsanalyse administrationen mhb på effektivisering   500        
Grøn pulje til indkøb af el-biler m.v.   2.000        
Dagpasning: Opskrivning via internet,projekt   500        
Analyse af børnepasning – tilbud i nærområdet/flex åbningtsid   500        
Forbrug i alt   23.000        
             
I 2009 vil Næstved kommune få en ekstraordinær indtægt fra “salget” af I/S Fasan ved Fasans sammenlægning med KAVO.
Pengene frigøres i flg. Borgmesteren allerede i år. De kan anvendes visionært i stedet for bare at synke ned i den almindelige
drift.            
             
             
Yderligere forslag:            
Analyse af Microsoft pakke            

Tags: , , , , , , , ,

Og så en lille pressemeddelelse:

Torben Nielsen (SF) og Søren Revsbæk (V) foreslår elbiler i Næstved kommune

Fremover bør f.eks. hjemmeplejens små røde biler være elbiler, mener Torben Nielsen (SF) og Søren Revsbæk (V) som stiller forslag i Byådets økonomiudvalg på mandag.

Elbiler spås en stor fremtid, ikke mindst i disse tider, hvor det drejer sig om at nedbringe CO2 udslippet, men nogen skal gå foran.

Det drejer sig dog om at få gjort elbilen til en del af hverdagens gadebillede, at få oprettet ladestationer (fremtidens tankstationer) m.v. DONG Energy har udtalt, at man vil satse på at udvikle ladestationer og skubbe på for at udvikle elbiler.
Næste gang der skal ske et udbud af kommunens bilpark bør vi derfor tænke i elbiler.
 
Hvis Næstved kommune vælger at gå foran, bliver elbilen således en del af gadebilledet, og der er basis for, at Næstved som en af de første kommuner i landet får ladestationer for elbiler.

Vi foreslår konkret, at man dels undersøger markedet for elbiler – der kommer hele tiden ny biler – og samtidig tager kontakt til et elselskab – det kunne måske være Næstved elforsyning, eller DONG – for at få et samarbejde om elbiler.
 
Man skal naturligvis også vurdere sagen økonomisk. Elbiler er i dag dyre, men måske kan vi via et elselskab fåtilskud til indkøb af elbiler, hvis vi er tidligt ude.    

Sagen behandles på økonomiudvalgets møde mandag d. 24. august. Næstved kommune råder over ca. 100 personbiler.
 

Tags: , , , ,

Newer entries »