Sand Jespersen

You are currently browsing articles tagged Sand Jespersen.

En af de aktive socialdemokratiske debattører i Næstved, Sand Jespersen mener ikke Helle og Villy har begået løftebrud, fordi S-SF jo ikke havde flertal efter valget (Sjællandske d. 27.10.).

Det er jo faktuelt rigtigt: Der var ikke flertal.

På den anden side var Helle Thorning jo ikke tvunget til at gå i regering. Allerede på valgaftenen kunne hun jo se at S-SF ikke kan få deres politik igennem. Det er jo ingen pligt at gå i regering….

Så, når løfter om max. 30 min. til skadestuen, max. 24 elever i klasserne o.s.v. o.s.v. ikke bliver til noget, så kan man kalde det løftebrud; eller man kan kalde det at sælge ud af sin politik for at få ministerbiler.

Resultatet er det samme.

Tags: , , , , ,

Måske har min forklaring i “Rislev-sagen” provokeret Sand Jespersen (Sj d. 31/7) men faktum er at den beslutning Økonomiudvalget tog om forhandling om udleje til Rislevgruppen i maj, pludseligt var afløst af en budrunde i juni. Det er der jo ingen grund til at holde skjult.

En nærmere forklaring på det, behøver Sand som god socialdemokrat ikke gå langt for at få: Det er Økonomiudvalgets formand, borgmester Henning Jensen, som tilrettelægger dagsordenen. Samme sted, og hos forvaltningen, må man søge forklaring på, hvorfor alle bud ikke fremgik af byrådets dagsorden ugen efter.

280.000 kr. for Rislev forsamtlingshus virker som et lille beløb, men det var vigtigt for S at få pengene i kassen. Samtidig vil Socialdemokratene bruge flere millioner på finkulturen på Rønnebæksholm. Måske kan Sand forklare den nærmere socialdemokratiske logik i det?

I dagens avis (Sj. 4/8) kommer Sand Jespersen igen rundt om emnet og forklarer at kommunen har fået flere millioner i støtte til udbygningen af Rønnebæksholm.

Det er rigtigt og jeg under Røkkebæksholm kunst- og kulturcenter alt godt (jeg sidder selv i øvrigt selv i bestyrelsen), men Næstved kommune skal stadig bruge flere millioner på projektet, af kommunens egne penge. Penge, vi ikke har. Derfor har Venstre sagt nej til projekt “Herskabsstald” på Rønnebæksholm.

Endnu mere grotesk virker det så, når kommunens socialdemokrater med den ene hånd indhøster 280.000 kr. i salg på Rislev forsamlingshus i strid med den ny landdistriktspolitik, men med den anden hånd bruger 3-4 millioner på finkulturen. Men, for det gamle arbejderparti er den folkelige kultur åbenbart ikke helt så vigtig længere.

Tags: , , , ,