SF

You are currently browsing articles tagged SF.

Skære i unges kontanthjælp? Når det er Venstre der foreslår det er det “social massegrav,” men nu er det pludseligt Mette Frederiksen og socialrådgiverformanden Bettina Post, so foreslår det – og så er det jo helt i orden….

Det er da et udmærket forslag. Det skal kunne betale sig at arbejde. Også for unge.

Men, man kan undre sig over at S og SF som for få måneder siden mente det var helt forfærdeligt, nu synes det er helt i orden. Men, sådan bliver man vel så ansvarlig, når man kommer i regering! Eller hvad.

Tags: , ,

Det nærmer sig det urkomiske efterhånden. Først er SF´eren Özlem Cekic ude for at finde fattige og rammer, mildest talt, ved siden af. I stedet får hun – og tak for det – rejst en helt nødvendig diskussion om at det skal kunne betale sig at arbejde frem for at modtage offentlige forsørgelse. Hvad det i dag ikke kan for ca. 85.000 danskere som er i arbejde.

Nå, men Özlem skulle så finde nye eksempler på fattige, men det er åbenbart ikke så nemt. Selv SF´s partikontor kan ikke finde de fattige, så blot udtalelsen:

Pressechef Tasja Parize oplyser, at Cekic får stribevis af e-mails og henvendelser fra fattige i disse dage. Adspurgt, om det ikke en falliterklæring for Cekic og SF, at partiets socialordfører ikke kan møde en ”rigtig fattig”, svarer Tasja Parize:Nå, men Özlem skulle så finde nye eksempler på fattige og her bliver det komisk: SFs partikontor kan ikke garantere at folk er fattige.

SF kan ikke garantere at folk er fattige. Garantere! Der er altså risiko for at de eksempler som SF finder slet ikke er fattige, ja det er måske nærmest mere reglen end undtagelse.

Det er da, om noget, komisk.

Hvad der ikke er komisk er derimod, at der jo ER fattige i Danmark. Vi har alle set dem, men de skal næppe findes blandt enlige mødre på overførsel som altså ikke automatisk er fattige bare fordi man er på overførsel eller uden job.

Tags: , ,

Tags: , , ,

Jeg er aldeles ikke tilhænger af betalingsringen omkring København – den vil være til skade for mobiliteten og rammer det arbejdende folk.

Men, jeg må alligevel have en vis respekt for at Pia Olsen Dyhr så klart melder ud, at kommer ringen så skal alle betale.

Kommunale biler slipper ikke. Skraldebilerne slipper ikke. Borgmesterbilerne slipper ikke. Se JPs artikel her.

Det ville være typisk for dette samfund, at der skulle gives undtagelser til offentlige biler, folketingsmedlemmer og andre “vigtige” personer.

Men, vil man have ringen må den gælde for alle. Alle er med til at skabe trængsel – også hjemmehjælpens biler og postens biler.

Den enkle løsning er dog at sige: Nej tak til betalingsringen.

Tags: , , , ,

SF´s ligestillingspolitik efterhånden blevet synonymt med kvindekvoter i selskabers bestyrelse, jf. partiets europaparlamentsmedlem Emilie Turunen i avisen forleden.

Det er ligestilling som i virkeligheden er målrettet præcis til hvide akademisk uddannede kvinder i det grønne segment, fortrinsvist bosiddende i København og langs kystbanen. Der vil i hvert fald næppe være mange fra lavtlønsområdet, blandt førtidspensionister eller indvandrerkvinder som vil få glæde af kvindekvoter i Novos og Danske Banks bestyrelser.

Men, hvis SF vil ligestillingen, så er mnadekvoter blandt pædagoger, skolelærere og på jurastudiet vel lige så vigtigt? Det hører vi ikke noget om. Mandeligestilling er uinteressant for SF.

Og, hvorfor ønsker SF ikke kvindekvoter for kirurger og flypiloter? To fag med stærk overvægt af mænd?

Måske fordi også SF´ere når man overlader sit liv i andres hænder, det være sig i et fly eller ligger på operationsbordet, trods alt helst vil have den mest faglige kompetente person til at gøre arbejdet, uanset køn.

Sådan som det bør være for alle jobs: Den mest kompetente person, uanset køn, race og alder.

SF dokumenter i partiets fokus på ligestilling, at man stille og roligt, men sikkert, bevæger sig væk bort den sociale bevidsthed for de svage og bliver et parti for den øvre middelklasses interesser.

Tags: , , ,

Der skal bare være 3 eller 4 personer i hver bil mod København, mener Hanne Møller fra SF, som atter i veloplagt 70´er retorik udpeger VK-regeringen som skyldig i alt muligt lige fra CO-2, regnskyld og de seneste 30 års byggeri af  lavprisvarehuse.

Men trafikken: I flg. Hanne Møller løses trafikproblemerne til/fra København, hvis der er 4 i hver bil.

Hvordan skal det så løses i praksis? Ser man på, hvordan SF vil styre alt andet lige fra solarier til kvindekvoter, bliver det formegentligt med love og kontrol. Snart kan vi altså vente at se Villy Søvndal med murerske i hånden, i gang med at opføre en grænsestation ved motorvejstilkørslen Rønnede, så kun biler med 4 personer kommer igennem bommen.

Men, hvad med håndværkere i varebiler? Hvad med sælgere der skal mange steder på een dag? Hvad med folk på skæve arbejdstider? Hvad med en beskeden revisor, der har møder 3 forskellige steder i København? Skal vi alle vente på at blive sluset igennem SFs trafikgrænsestation, når der er 4 personer i bilen? Eller kan man få en særlig tilladelse til at køre i sin egen bil og skal kravet om 4 i bilerne også gælde for ministerbiler og folketingsmedlemmer?  Eller skal vi bare – igen – betale så jorden ryster?

Kun fantasien sætter grænser for politikeres ideer til nye forbud og skatter. Der er bare det, at vi bilister allerede har betalt for vejnettet mange gange gennem afgifter og skatter. Vi har så rigeligt betalt for vores bil og for retten til at køre i den – også til og fra København.

S/SF´s betalingsring omkring København er derfor en hån mod både bilister og det udkants-Sjælland der ligger udenom hovedstaden. Den vil skade vort erhvervsliv og bosætning. Er det hvad S og SF vil?

Tags: , , , , , , , ,

Den søde ringlen af ministerbilnøgler har længe lydt i Villy Søvndals øren, men efter 2020-forliget mellem VK, Dansk Folkeparti og De Radikale (som man jo ikke kan fortænke i at stemme for at få noget af deres politik gennemført) er en ængstelse begyndt at brede sig hos Villy: Hvad nu, hvis S-SF slet ikke vinder valget?

Retorikken får derfor en ekstra tand. F.eks. når Villy beskylder toldere for at være tykke. Måske har Villy en særlig indsigt i sundhedstilstanden hos de ansatte i SKAT, måske er det bare en af de jokes som bliver skrevet til SF-formanden, der kom til at virke dumsmart.

Men, at der gribes efter halmstrå hos SF´erne er tydeligt. Når f.eks. Ole Sohn vil have LD og ATP ind og konkurrere med bankerne. Hvorfor er det lige at lønmodtagernes penge nu skal lege risikokapital? Mener Sohn at det offentlige er bedre til at vurdere kreditværdighed og drive bank? Så skal vi måske også have et kodeks for “politisk korrekte” investeringer. Korrekte i flg. Ole Sohn forstås, så ikke noget med lån til bilister, landmænd, industrivirksomheder og den slags.

Nej, det kører lidt rundt i glasset for SF´erne i øjeblikket og den svage ringlen af ministerbilnøgler fortoner sig nok snart. Heldigvis.

Tags:

I følge dagspressen vil regeringen ikke forbyde en ekstremistisk islamisk prædikant, som bl.a. ønsker dødsstraf for homoseksualitet, indrejse i Danmark.

Socialdemokraterne  har samtidig foreslået at man demonstrerer mod prædikanten.

Det må da være sød musik for Villy Søvndal! Så har han endelig (igen) mulighed for at samle den demonstration på 10.000 mennesker mod mørkets kræfter som han for snart længe siden bebudede, men som endnu ikke rigtigt er blevet til noget.

Måske her Villy glemt det. Måske var det mest “bare et synspunkt” der skulle høres men ikke tages alvorligt.

Under alle omstændigheder: Nu har Villy igen chancen. Tag den.

Tags: , , ,

Nu vil Kamal Qureshi i følge Jyllands Posten stille spørgsmål til statsminister Lars Løkke Rasmussen om Søren Pinds meningsudveksling med professer Claus Haagen Jensen.

Det afføder kun et relevant spørgsmål: Kunne SF´s folketingsgruppe ikke give Kamal noget rigtigt at arbejde med, så han ikke behøver spilde statsministerens, Pinds og alle de sagesløse avislæseres tid med ligegyldigheder??

Tags: , , ,

I dagens Sjællandske analyseres der på SFs troværdighed når SF i Næstved springer fra skoleforliget med S-R og K. Det er naturligvis altid akademisk interessant at kloge sig på det, men mere vigtigt for forældrene er det, hvad sagen så ender med.

Jeg håber på det ender med at hele skolelukningsplanen vælter og det må også være det rigtige, hvis man går ind får nærhed og det lokale som SF jo gør.

I virkeligheden viser skolesagen jo noget helt nyt i Næstved: SF har fået ansvar! I mange år var SF den lille “terrier” som bed storebror Socialdemokratiet i haserne på vegne af de socialt dårligt stillede. Det var dengang Johnnie Funder var SFs førstedame i Næstved Byråd i 70´erne og 80´erne. Politisk var det risikofrit for Socialdemokratiet havde altid flertallet, men mon dog ikke der også er blevet lyttet til SF. Det tror jeg.

Senere kom en lang periode, hvor SF var med “i regering.” D.v.s. man var en del af konstitueringsaftalerne efter byrådsvalg og en del af flertallet bag borgmester Henning Jensen. Man fik formandspost og økonomiudvalgspost som betaling. Det var også en rolig periode for SF, der måske var blevet lidt mere midtsøgende, men Socialdemokratiet havde flertallet og i øvrigt så var det normalt næsten hele byrådet, lige fra Venstre til SF som var fælles i konstitueringsaftaler.

Nu derimod, har SF for første gang reel indflydelse. Det er SFs mandater som afgør om der skal lukkes skoler. SF kan ikke længere gå ind i et forlig og sige “vi vil være med ved bordet, men det er jo ikke som som bestemmer.” Det er slut. Nu er det SF som bestemmer. I denne sag om der skal lukkes skoler eller ej. SF har de afgørende stemmer og ansvaret er klart placeret hos SF!

Det er nyt. SF kan ikke længere gå i læsiden af Socialdemokraterne for S har mistet deres store flertal og derudover så er hverken V, K eller DF med i konstitueringen. Konservative er ganske vist med i skoleforliget, men det brede flertal bag Henning Jensen og det brede flertal bag skolepolitikken er væk. Venstre og DF vil ikke lukke skoler, så afgørelsen ligger hos SF.

Det bliver interessant at se, hvordan SF forvalter det ansvar og den indflydelse. Nu er SFs byrådsmedlemmer i hvert fald nødt til at drage selvstændige konklusioner for sagen er ikke “alligevel afgjort af S-flertallet.” S-flertallet eksisterer ikke mere.

Avisens akademiske analyse er dermed også irelevant. Den politiske virkelighed er ny og anturligvis må man forvente at store forlig skal drøftes i SFs bagland og gruppe. Det kan ikke komme bag på nogen.

Egentligt synes jeg det er modigt af SF at melde klart ud: Det her skal vi drøfte først, i stedet for bare at dukke sig og gøre som Socialdemokraterne vil.

Det er også politisk ganske klart, at vil SF fortsætte med at være store i Næstved Byråd, så er SF nødt til at handle selv og ikke blive et “reserve-socialdemokrati,” for så vil vælgerne ved næste valg vide at reducere SF til normal størrelse, nemlig fra 4 mandater til 1 eller 2. Venstrefløjens vælgere har næppe brug for to socialdemokratier i byrådet.

Man kan så undre sig over at hele denne skoleproces skal forhandles bag lukkede døre – S og R tør åbenbart ikke gøre det i de politiske udvalg.

Tags: , , , , , , , , , ,

« Older entries