SFO

You are currently browsing articles tagged SFO.

I år afskaffer byrådet den sidste  sommerlukkeuge i daginstitutioner og en lukkeuge i SFO. Men, regnemaskinen gik ned, da byrådet vedtog forliget, for der er afsat 1.6 mio. kr. til at afskaffe SFO-lukkeugen, men det ender med at koste 2,3 mio. kr.
Nu foreslår forvaltningen så, at pengene findes ved enten at åbne til Påske i stedet for til sommer, eller nedsætte normeringen i SFO med ca. 1,2%. Det første er en dårlig løsning og det andet betyder færre pædagoger hele året i en SFO der i forvejen ikke er højt normeret, men til gengæld dyr for forældrene.
Derfor kan jeg ikke støtte at normeringen sættes ned. Vi politikere må finde pengene på anden måde, enten i Børneudvalget eller det samlede budget.

Tags:

Der er godt nyt på vej til Næstveds børnefamilier.

Fra 2013 får vi ikke alene afskaffet den sidste lukkeuge i børnehaver og vuggestuer så der ikke længere er sommerferielukning i Næstved, men vi får også afskaffet en af lukkeugerne i SFO, så der fra 2013 ikke længere er 3 lukkeuger i SFO, men “kun” to uger.

Se indslag på youtube

Afskaffelse af lukkeugen i børnehaven var et forslag fra Venstre, Konservaive og Radikale so vi lagde på bordet før sommer i år. Det bliver nu vedtaget.

Men, til allersidste i budgetforhandlingerne fik Venstre og de borgerlige partier med, at vi også får afskaffet en lukkeuge i SFO.

Jeg glæder mig over at et bredt flertal står bag de ændringer som vil gøre det lettere for børnefamilierne at planlægge hverdag og ferie.  Samt, ikke mindst, at det vil gøre Næstved lidt stærkere som bosætningskommune.

Tags: , , ,

Skolen er lokalsamfundets bankende hjerte og det hjerte skal ikke standses. Hvis det sker, lukker hele lokalsamfundet. Det var i korte træk meldingen fra borgere og forældre i Hyllinge ved skolemødet tirsdag d. 9.11.

Købmand, bank og brugsforening er stille og roligt forsvundet gennem årene, som det er sket så mange andre steder, men Hyllinge er stadig et aktivt lokalsamfund med borgerforening, idrætsforeninger o.s.v. Men, hvis Næstved Byråd vælger at lukke skolen forsvinder basis for at børnefamilier og ressourcestærke vil bo i Hyllinge. De vil flytte og ind flytter i stedet LåsbySvendsens kunder: Kontanthjælpsmodtagere og familier med sociale problemer.

Det tror jeg i korte træk er kommunens valg: Bliver skolen har Hyllinge en chance. Lukkes skolen, risikerer vi at få et tabersamfund i det landområde.

Næstved Byråd vedtog sidste år en landdistriktspolitik med mange fine hensigter og løfter. Nu er det tiden at leve op til løfterne, d.v.s. IKKE lukke skolerne i landdistrikterne.

Hvis vi vil en udvikling i Næstved kommune, skal det være attraktivt at bo både i byerne og i landsbyerne. Derfor skal f.eks. Hyllinge skole bevares.

På mødet havde borgerne stillet en række dominobrikker op. Falder skolen, falder også SFO, børnehave, klub, tilflytningen – ja hele lokalsamfundet.

Jeg tror at det gjorde indtryk på de tilstedeværende politikere – det gjorde i hvert fald på mig.

Tags: , , , , , , , , ,

Netop i disse dage sidder medlemmerne af Næstved Byråd og ser på besparelser for 2011. Blandt andet betyder det tidligere overflytning af børn fra børnehave til SFO og fra SFO og ud af SFO´en.

Fremover skal børnehavebørn flyttes måske allerede 1. marts til SFO, i stedet for at starte i SFO når de begynder i skolen pr. 1. august. Altså et halvt år før. Det betyder også at børnene kan være helt end til 5½ år gamle når de flytter fra børnehaven.

Er det trygt og godt? Eller er det for tidligt? Det håber jeg at forældre og pædagoger vil kommentere på.

Samtidig betyder det at børne i SFO, d.v.s. i 3 klasse, skal ud af SFO´en pr. 1. marts og ud til hvad? Måske kan man fortsætte i SFO, måske bare meldes ud af SFO.

Forslaget er en del af den pakke som S, SF og Radikale vedtog i foråret, så der står et flertal i Næstved byråd bag, men jeg er noget utryg ved om det er en god beslutning.

Skal børnene ikke have lov at fortsætte i børnehaven til de er 6 år (i praksis til skolestart pr. august det konkrete år)? Eller skal man bare flytte rundt på grund af økonomi. Det virker ikke som nogen god løsning.

Tags: , , , , , , , ,

Musik, billedkunst, sundhed, idræt…. Mulighederne er mange, når skolefritidsordningerne skal lave mål for indholdet i SFO´en.

Vi er mange som gerne vil have flere timer i folkeskolen, ikke mindst til de såkaldt kreative/musiske fag. Men, riget fattes penge og det er de hårde boglige fag man prioriterer højest.

Hvorfor så ikke bruge SFO´en til det musiske. SFO´en er langt fra kun opbevaring, og ikke “kun” lektiehjælp, men hvorfor ikke f.eks. musikundervisning i SFO´en hver dag? Eller idræt. Eller fokus på sundhed.

Det vil være kanon godt, hvis vi kan få SFO´er som udvikler det kreative musiske, f.eks. gøre eleverne interesserede i at spille musik – ja undervise i musik.

Hver SFO kan vælge deres egne mål og indhold. Det er helt fornuftigt. Jeg håber at vores SFO´er udvikler sig med forskellige temaer. Ikke to SFO´er behøver være ens. Fokus på musik på een skole, fokus på sundhed på en anden SFO. Bare gå i gang.

Tags: , , ,