Sjølundsskolen

You are currently browsing articles tagged Sjølundsskolen.

Må en elev tage en kammerat med i bussen hjem? Åbenbart nej, som tingene er nu. For et par uger siden skrev en moder til Børneudvalget, at hende søn – der bor i Karrebæk, men går på Sjølundsskolen i Næstved by – ikke måtte tage en kammerat med bussen hjem.

For, bussen er en skolebus og kun dem der har kort til bussen, må køre med. Elevens skolekammerat må værsgo tage en den almindelige offentlige bus, mod betaling naturligvis.

Det med betalingen er nok det mindste problem, men ærlig talt: Hvor svært skal man gøre ting? Skolebussen har sikkert nogle tomme sæder. Sker der virkelig noget ved, at en der er en skoleelev mere eller mindre med bussen?

Busselskabet får deres penge uanset, hvor mange der er med og der virker noget regelrytterisk, hvis en skoleelev ikke må tage en ven fra skolen med hjem i bussen.

Jeg bad om at sagen bliver rejst i  Børneudvalget og så må man finde en løsning. Måske at købe en billet på skolens kontor, måske bare at lade eleven køre gratis. Det går der næppe nogen skår af kommunen af.

Tags: , , ,

Det startede egentligt så godt – omstændighederne taget i betragtning, nemlig en skolelukning – men partierne bag lukningen lovede dog at 0-6 klasses børnene fra Lindebjergskolens distrikt skulle få en sikker skolevej over Østre Ringvej, når de skal til Sydbyskolen. Og, der blev afsat 3 mio. kr. til formålet.

Alle troede – sikkert også forligspartierne S, SF, Rad og Konservative – at det betød en gangbro i krydset Nygårdsvej/Østre Ringvej. Men, nej: Teknikerne i Teknisk Forvaltning mener at den koster fra 3,5 til 6,0 mio. kr., Nuvel, i stedet for så foreslog Børneudvalget at trafiksanere krydset, f.eks. ved at hæve belægningen, forbedre cykelstierne ved krydset, forbedret signal, bumb m.v.

Hvad er det så blevet til? Ja, 3 måneder efter Børneudvalget drøftede de gode forslag, så barsler Teknisk Forvaltning med to ting: Blå cykelbane og nogle sekunders mere grøntid til fodgængerne.

Det er simpelthen for svagt. Løftet om en gangbro er nu endt ud med lidt blå maling og lidt eksta grønt for fodgængerne. Forældre og elever kan med rette føle sig svigtet.

For så at føje spot til skade, så viser det sig at de  3 mio. kr. som var overført til at bruge i år 2012, slet ikke er der mere. Dem har Næstved kommunes direktion sparet bort!

Med andre ord: Ingen gangbro og ingen penge.

Denne sag er kørt helt af sporet mellem skoleforligspartierne, Børneudvalget, Teknisk Udvalg, Teknisk Forvaltning og det kan forældre og elever i området ikke være tjent med.

Nu må vi politisk kræve at krydset Nygårdsvej/Østre Ringvej forbedres. Både med ny belægning, større helle midt i krydset, bedre cykelforhold m.v. Og, så må man simpelthen finde pengene til det.

Hvis det kun bliver blå cykelstier og længere grøntid, er det simplet hen ikke godt nok.

Tags: , , , , , , ,