skat

You are currently browsing articles tagged skat.

Absurditeterne kender ingen grænser, når Regeringen først går i gang.
Fra første juli har SKAT ret til at gå ind på din private grund og kontrollere hvis de kan se, der arbejder håndværkere. Men, det er ikke nok fra skatteminister Thor Möger.
Fra første januar næste år, får du pligt til at sætte et skilt op i haven, som orienterer alle forbipasserende om hvad, man får lavet og hvilke håndværkere der laver det. Kun hvis arbejdet koster mindre end  50.000 eller kun varer een dag, slipper man allernådigst for at skilte.
Gad vide, hvilket virkelighedsfjernt skrivebord den slags udtænkes ved, og hvem forstiller man sig i praksis skal kontrollere de tusindvis af små “byggepladser” rundt om i landet for at se om jobbet er over eller under 50.000 kr.?
Det er både krænkelse af ejendomsretten og en fantasilovgivning, som ingen reelt har nogen glæde af.
Udover de mange kontrollanter der må formodes at skulle ansættes i SKAT for at følge op på latterlighederne.

Tags: , ,

Nemt, enkelt og hurtigt. Væk med de mange blanketter og skemaer. Det er politikken hos SKAT og det er for så vidt helt rigtigt så da SKAT for et par år siden introducerede tast-selv var det et et stort skridt fremad.

Vi er mange revisorer som er begejstrede over, at vi kan indberette selvangivelsen elektronisk og få en årsopgørelse med det samme. Fint og effektivt (selvom vi jo godt ved, at SKAT bare har skubbet omkostningen over på kunden, i stedet for selv at skulle taste tallene, men det er OK, når vi óg kunderne får årsopgørelsen med det samme i stedet for at skulle vente 3-4 uger).

SKAT udvider hele tiden det elektroniske apparat og man har – desværre – også kaste sig over NemID, som jeg har vist sig at være hverken nemt eller hurtigt.

 Tast-selv er derimod et enkelt system, hvor borgeren med en kode kan logge ind på sine oplysninger på skat.dk. Ikke noget med besværlige nøglekort, autorisationer o.s.v. Nej, det er nemt og enkelt.

Men, nu skal tast-selv afskaffes! Fra foråret 2011 skal det være slut med ny tastselvkoder. I stedet for skal folk bruge det langsomme besværlige NemID, eller revisorer skal bruge tid på at blive autoriseret af kunden.

Her beder jeg indtrængende skatteministeren slå koldt vand i blodet.  Hvorfor afskaffe noget der fungerer!

Lad dog tast-selv fortsætte. Det er et system som klienter af alle kalibre kan forstå, uden at man skal være akademiker. D.v.s. vi får også de 30% – 40% af befolkningen med, som ikke er IT mindede. Folk skal heller ikke fare rundt med nøglekort og have alt muligt bøvl.

Keep it simple….  Det kan godt være, det ikke er på teknologisk frontspids, men det fungerer.

Tags: , , , , , ,

Nu har familien Thorning-Kinnock så besluttet at Stephen Kinnock vil betale skat i Danmark. Det er så kulminationen på den megen debat om, hvorvidt Stephen Kinncok er skattepligtig i Danmark eller ej.

Uanset, om man har sympati for Helle og Stephen eller ej, så er det et meget lidt kønt syn der møder øjet i denne sag, og spørgsmålene er:

1. Hvorfor har familien Thorning-Kinnock ikke fra starten villet bidraget til det danske velfærdssamfund ved at betale skat i Danmark?

2. Hvorfor har familien Thorning-Kinnock ikke sikret sig med rådgivere og svar fra SKAT, fra starten, sådan som andre gør?

3. Hvorfor drejer familien Thorning-Kinnock nu rundt på en tallerken på grund af pressens skriveri? I sidste uge afviste Helle at der var noget problem – nu vil de pludseligt gerne betale skat i Danmark?

Der tegner sig et billede af en statsministerkandidat der er noget flaksende rundt mellem synspunkter og tydeligvis ikke har forberedt sig på skattespørgsmålene – og som i virkeligheden jo bare har forsøgt at få mere til forbrug, ved at betale den mindst mulige skat.

Det er i sig selv jo ikke andet end vi er mange som gerne vil – men vi er til gengæld også mange som ikke samtidig løfter moralske pegefinger og kræver af alle andre borgere her i landet, at de samtidig skal betale mere i skat.

Tags: , , , , ,

Så er den her: Kontoen for dem der synes, de betaler for lidt i skat.

Gennem de seneste måneder har mange – ikke mindst politikere fra S og SF – raset mod de skattelettelser som regeringen har gennemført.  Samtidig viser (nogle) meningsmålinger at danskerne da gerne vil betale mere i skat, som S/SF også påstår.

Nu kan vi se, om det er rigtigt.

Skatteministeren er åbnet en bankkonto, hvor de der synes de betaler for lidt i skat, kan sætte penge ind. Med andre ord: Frivillige bidrag til velfærdssamfundet. Helle Thorning og Villy Søvndal burde være blandt de første. Nu får vi se om det bare er ordgas for masserne, eller om Helle og Villy virkeligt mener, de man betaler for lidt i skat. Så kan de jo rette op på den “fejl” ved selv at sætte penge ind.

Kontoen kan findes på skatteministeriets hjemmeside: skm.dk.

Jeg gætter på at bidragene bliver beherskede. For, når folk svarer ja til at betale mere i skat, mener man i virkeligheden nok at nogle andre bør betale mere i skat – ikke en selv.

Tags: , , , ,

For et par uger siden skrev jeg om “NemID” der i virkeligheden er “BesværligID” fordi man nu vil erstatte et nemt og enkelt system, med det besværligt system med papirbaserede nøglekort som virker mere gammeldags end højteknologisk.

Men, allerede nu går det langsomt.

Som revisor logger jeg på bl.a. webreg.dk  og SKAT, ofte flere gange om dagen for at trække eller afgive oplysninger og det er super at man ikke behøver de mange papirblankette mere. Tak for det.

Men, hvorfor gøre adgangen til systemerne mere besværlig?

Skal man f.eks. logge på skat.dk/erhverv har man nu to muligheder: Enten den gamle adgang med tastselv-kode eller det ny med enten tastselv eller digital signatur. Den ny har selvsagt lang flere faciliteter end den gamle, så det er fint nok. Men: Hvorfor skal gå så langsomt?

Logger jeg på den gamle tast selv for f.eks. at trække virksomhedens registreringsbevis går der 4-5 sekunder fra jeg taster koden, til skærmbilledet med registreringsbeviset er fremme.

Logger jeg på den ny tastselv/erhverv går der 40 (!) sekunder for nøjagtigt det samme.

Så vil nogle sige: “Det er prisen for at du kan mere på den ny erhverv” eller “har han virkelig ikke tålmodighed til det?”

På det sidste er svaret: Nej. Når Staten, bankerne eller hvem det nu er, laver IT-løsninger må vi forvente hurtighed og effektivitet og nem adgang til oplysninger.

Det har vi fået på mange punkter, men hvorfor spørger jeg naivt: Hvorfor skal det tage 10 gange så lang tid at logge på en nyere og – antageligt mere effetiv tjeneste – end den gamle? Nyt burde da betyde fremskridt, hurtighed, effektivitet – ikke længere sagsbehandlingstid?

Måske kunne SKAT skrue op for hastigheden, til glæde for alle brugere!

Tags: , , , , , , , ,

Det eneste sikre holdepunkt i Socialdemokraternes skattepolitik er, at slingrekursen fortsætter.

Først støtter S skattestoppet. Kort tid efter vil S rulle skattelettelserne tilbage. Så foreslår Helle Thorning yderligere 17 mia. i nye skatter og nu skriver folketingskandidat Rasmus Langhoff i Sjællandske  d. 7. april at “almindelige lønmodtagere” ikke skal rammes. Hvem det så end er. Altimens råber S-borgmestre på lov til at stte kommuneskatterne op.

I denne forvirring synes det enste sikre at være at med Helle Thorning ved roret kommer skatten op for alle danske.

De kommende år kræver ansvarlig økonomisk politik og nulvækst. At indføre nye skatter der får Danmark til at sætte ny verdensrekord i skattetryk er ikke måden at sikre fremtidig velfærd på. Det betyder bare flugt af  arbejdspladser og veluddannede til udlandet.

Tags: , , , , , , , , ,

Pengene fosser ud…

 

Skatten skal holdes i ro lover borgmester Henning Jensen i sin valgannonce. Det lovede Socialdemokraterne også sidste gang, ja skatten skulle endda sættes ned.
Det gik helt anderledes. Efter kun 2 år fik borgerne et skattechock:

Indkomstskatten op med 0,3%, ejendomsskatten op med 3 0/00 og erhvervslivet fik to nye skatter: Dækningsafgiften og en affaldsafgift.

I alt 90 mio. mere i skat om året. Det er i gennemsnit 1.100 kr. pr. år pr. borger i Næstved kommune.

Som om det ikke var nok har S-flertallet også spist sig gennem kommunens kassebeholdning. Den 1. januar 2006 havde kommunen 356 mio. kr. i kassen. 4 år efter ventes tallet at være ca. 40 mio.

Man har altså brugt 216.000 kr. fra kassen hver dag i 4 år, oveni de ekstra skattepenge. Kort sagt: Pengene er fosset ud af kassen.

Hvad er pengene så brugt til: Dyrt rådhusbyggeri, manglende slankning af administrationen, dårlig projektstyring, manglende styring af udgifter og meget mere.

Det må være slut nu. Efter 4 år med Socialdemokratisk flertal skal vi kræve fokus på kerneydelserne: Kvalitet i børnepasningen, flere timer i folkeskolen, ordentlig ældrepleje – og en stram økonomistyring.

I gamle dage sagde man at man skal sætte ”tæring efter næring.” Det gælder også i vore dages Næstved kommune og er forudsætningen for god velfærd.

Tags: , , , ,

Da den nye Næstved kommune blev dannet, var der samlet 356.200.000 kr. i den fælles kommunekasse. Det var, hvad de 5 gamle kommuner havde med ind i den nye store Næstved kommune pr. 31. december 2005.

Socialdemokratiet fik ved valget i november 2005 absolut flertal i byrådet. 17 medlemmer ud af 31 og kunne dermed bestemme selv. S fik borgmesterposten og de vigtige poster, men valgte også at dele lidt ud til de andre partier. F.eks. kom SF i Økonomiudvalget, DF fik en næstformandspost i Teknisk Udvalg og Venstre fik to udvalgsformandsposter. Men kan, alt efter temperament, så sige at det er for at sikre det brede samarbejde – eller for at få oppositionen til at holde mund.

Her, 4 år efter Socialdemokratiets store valgsejr er det tid at gøre status igen. Kassebeholdningen forventes pr. 31. december 2009 at være på 40.000.000 kr.  Altså omkring 1/10 af, hvad der var ved kommunens start.

Nu siger jeg ikke at det er socialdemokraterns skyld (alt sammen), men tallene taler deres tydelige sprog. 4 år med socialdemokratiet var dyrt.

Blandt andet fordi man ikke fik sparet i administrationen fra start. Blandt andet fordi der har været uhyggelig dårlig økonomistyring på anlægsprojekter. Blandt andet fordi man har brugt tid og penge på prestigeprojekter så som administrationsbygning, planlægning af Arena m.v.

Så på trods af at skatten er sat op med 0,3%, ejendomsskatten sat op med 3 o/oo og der er indført dækningsafgift på 5 o/oo er kassen tæt på at være kørt tom.

Der er brug for et politisk systemskifte ved valget i november 2009.

Tags: , , , , , ,

Helle Thorning og partiformand Villy Søvndal har foreslået en millionærskat. Hvem skal skatten ramme:  Ja det er folk som tjener over en million om året. 

Sådan nogle skal også bidrage til velfærdssamfundet lyder lokketonerne fra Thorning (som om de ikke gjorde det i forvejen).

Man skulle næsten tro, at S politisk er låst fast et sted i 30´erne. I en klassekamp mellem de mange sultne arbejdere og de få rige (millionærerne) som ikke bidrager til samfundet. Men, sådan er det ikke. Høje lønninger betaler høje skatter i Danmark. Derfor er der også mange veluddannede som flytter fra landet.

Det er som om Thorning ikke indser, at dette er ikke en “dem/os” kamp hvor den stakkelse arbejderklasse med de fattige børn kæmer mod den rige  overklasse. Sådan er samfundet ikke mere. Ikke mindst takket være Socialdemokratiet. Hvorfor lever S så videre i den gamle forestilling?

I dag er verden global. Truslen mod velfærden kommer ikke fra de rige betaler for lidt, men fra at de rige og højlønnede flytter fra Danmark og bruger deres penge og viden til gavn for andre samfund end Helles, hvor man er mere optaget af at fordele, end forøge velfærden. 

Truslen i dag kommer fra forstenet tankegods. I stedet for misundelsesagtigt at bekæmpe høje lønninger, skal vi forsøge at få flere dygtige højtlønnede til landet – og holde på de gode hjerner. Det er en win-win situation, hvor samfundet udvikles og får mere at betale skat af.

Thorning forsøger at tale til nyfigenheden og  misundelsen, medens hun økonomisk jager dygtige ud af landet. Det er åh så gammeldags og det er taberpolitik  en global verden.

Tags: , , , ,

I Århus indfører kommunen – som alle kommuner jo skal – madordning i børnehaverne. Forældrene kan dog godt fortsat få lov at smøre de smås madpakke, hvis de vil. Men, de kan ikke blive fri for at betale til madordningen, ca. 450 kr. om måneden.

Til gengæld kan forældrene få refunderet madens pris, altså den mad fra den fælles ordning som de små skulle have spist hvis ikke forældrene alligevel smurte madderne. Det er ca. 300 kr som forældrene får retur fra kommunen – og derefter skal BESKATTES af!

Det er da et højdepunkt i absurditet.

Forældre der gør en stor indsats for at opfylde deres forælderrolle. Som betaler til en ordning de ikke benytter. Kun får 2/3 af pengene retur, og så skal de ovenikøbet skal betale skat af det!

Skal man grine eller græde?

Tags: , , ,

« Older entries