skat

You are currently browsing articles tagged skat.

“Ubrugelig ejendomsvurdering skal afskaffes” siger politikere fra VK-regeringen og Dansk Folkeparti.

Socialdemokraterne vil beholde ejendomsvurderingen, og i et klarsyn fortæller Mikkel Dencker fra DF hvorfor man vil sige nej til S-forslaget: “Det vil vi, fordi jeg kan forestille mig, at oppositionen vil bruge vurderingerne til at beskatte boligejere hårdere, så det hensyn vil jeg ikke tage til dem” i flg. DR.

Men, regeringen og DF glemmer helt, at ejendomsvurderingen ikke kun bruges til at betale skat efter.

Det er min erfaring som revisor at mange mindre virksomheder bruger ejendomsvurderingen i deres regnskab, fordi vurderingen – selvom den kan være upræcis – giver et fingerpeg om værdien af bygninger og jord. Alternativet er jo hvert år at bede en ejendomsmægler foretage en vurdering. Det kan koste alt mellem 3.000 – 10.000 kr. Hvert år.

Mæglervurderingen ville nok være mere rigtig på det præcise tidspunkt, men da den offentlige vurdering sædvanligvis er lidt forsigtig i forhold til markedet, kan mange erhvervsdrivende fint bruge ejendomsvurderingen i stedet for.

Med andre ord betyder regeringens afbureaukratiseringsforslag hvor ejendomsvurderingen afskaffes, at hverdagen bliver dyrere for erhvervslivet. Navnlig de mindre virksomheder. Det har vi desværre set før. Bevares man kan vel trække mæglervurderingen fra i skat, men alligevel: Hvorfor afskaffe noget som reelt set fungerer godt?

I flg. SKAT er der kommet 20.000 klager over vurderingen – det er vel heller ikke ret mange, set i lyset af de mange vurderinger der i alt sendes ud.

Min opfordring til regeringen skal derfor være: Behold ejendomsvurderingen. Den er ikke perfekt, men den er et godt redskab i hverdagen.

Og apropos Mikkel Denker: Hvis oppositionen får magt til at øge ejendomsbeskatningen, så finder de småmænd nok på en metode, også selvom VKO har afskaffet ejendomsvurderingen, så det er ikke noget seriøst argument.

Tags: , , ,

Ingen syndsforladelse til administrationen i Næstved kommune. Alle ca. 30 millioner som man havde brugt for meget i 2007 og 2008, skal ikke eftergives, men spares!

Det er en god beslutning, selvom kommunens direktion havde bedt om at få eftergiver 20 millioner ud af de 30. Men, den går naturligvis ikke. Der er både skoler, daginstitutioner m.v. som også har underskud – og de får det ikke eftergivet!

Derfor må administrationen naturligvis spare. Det er dag også på kontorer, bygninger og administrative lønninger kommunen skal spare. Alt andet vil da være en falliterklæring for den nye kommune.

Tags: , ,

I sin romal 1984 lancerede George Orwell begrebet “Newspeak,” hvor man omtaler noget negativt i positive vendinger. Se mere på linket til wikipedia nedenfor.

Newspeak er blevet ret populært de senere år. Således også i “Forårspakke 2.0” (bemærk, det hedder ikke skattereform, men Forårspakke som jo straks lyder mere positivt).

I Forårspakken bliver beskæring af rentefradraget f.eks. til “Tryg for boligejere.” Nye grønne afgifter og højere energiafgifter bliver til “Klimaafgifter” og skat på røg, sukker og fedt bliver til “Bedre sundhed.”

En række andre skatter og afgifter bliver til “omlægninger” og ny skat på pensionsudbetalinger bliver til “udligning.”

Således beroliget lægger man slet ikke mærke til, at “forårspakke 2.0” indeholder mange nye skatter og forhøjelse af gamle afgifter.

Jeg har regnet på det. Det kan man på www.skat.dk hvor der er en beregningsmodel for, hvordan ens egen skat bliver.  Jeg slipper ca. 5.500 kr. billigere i skat, men får til gengæld glæde af nye klimaafgifter for ca. 2.500 kr.

Alt i alt ikke meget lempelse, så det er måske rigtigt nok når man taler om “pakke” i stedet for “reform,” for meget REFORM er der ikke over det. Desværre.

http://www.newspeak.dk/international.html

Tags: , ,


Hele 14,3 millioner kr. har Næstved kommune brugt mere på administrative udgifter i 2008, end forventet. Det  er bl.a. kontorhold, lokaler og lønninger.

Tallet fremgår af selv-forvaltningsoverførslerne fra 2008 til 2009.  Administrationen har sit eget budget som i 2008 var på netto kr. 397,5 millioner kr., men det var altså ikke nok, der er brugt 14,3 millioner kr. mere.

Overskridelsen svarer i runde tal til 3 gange det beløb der skal spares ved de upopulære skolesammenlægninger.
 
2008-underskuddet kommer oven i administrationens underskud fra 2007 på 15,8 millioner kr., så nu er kommunaldirektør Jens Chr. Birch og økonomidirektør Peter Petersen hele 30,1 millioner kr. bagud i forhold til budgettet. Det er næsten 10%.

I 2007 blev underskuddet forklaret med udgifter ved kommunesammenlægningen, men den forklaring bliver ikke ved at holde! Noget må gøres!

Hvis det er en skole eller børnehave, som har underskud ville kommunen kræve at økonomien rettes op over en kort periode. Der er ingen nåde.

Men, når det gæder administrationen foreslå de ansvarlige direktøer at man slå en streg over 20 millioner kr. af deres underskud. Direktørrne vil med andre ord have eftergivet deres eget underskud.

Det holder ikke!  Direktionen må ligesom alle andre selvforvaltende enheder i Nætved kommune, spare pengene ind.

Netop i disse måneder kræver vi lavere normering i børnehaver, nedsat timetal i skolerne o.s.v. for at holde budgettet. Så må Næstved kommunes direktører også holde deres budget.

Man kunne passende starte med at gøre direktionen mindre – således som Venstre foreslog for over et år siden.

Tags: , , ,

Det er rigtig godt, at skatten på den sidst tjene krone sættes ned. Men, skatteudspillet er sandelig ikke uden tidsler:

1. Moms på byggegrunde! Det gør med et slag et alm. parcelhus 300.000 – 400.000 kr. dyrere. Og, hvordan kan man i det hele taget tale om “merværdi” på jord? Moms betyder jo mer-omsætnings-afgift, altså en skat af værdiforøgelsen, men i øjeblikket falder priserne jo. Det giver da ingen mer-værdi?

2. Intet fradrag for markedundersøgelse. Vi vil gerne eksportere mere og skabe flere jobs, men man vil ikke give virksomhederne fradrag for udgifterne ved at opsøge nye markeder for eksport? Det rimer ikke.

3. De grønne afgifter! Grønne afgifter er bare røde skatter, sagde en kendt statsminister for ikke ret mange år siden – og det er jo rigtigt. I stedet for at beskatte mere, så bør man beskatte miljøvenlige alternativer mindre og gøre dem mere tillokkende. Desuden vender grønne afgifter altid den tunge ende nedad og rammer børnefamilier og lavindkomstgrupper mest.

4. Slutteligt: Hvorfor skal unge boligejere der har købt dyrt og har høje renter kun kunne fratrække de første 50.000 i den “høj” skatteprocent på 33-34%? Hvorfor skal netop de ny boligkøbere straffes med lavere skattefradrag, end de velbjærgede der har mindre gæld. Det virker heller ikke rimeligt overfor unge familier.

Hvis disse tidsler fjernes fra forslagene bliver topskattelettelsen tilbage som en stor fordel. Desværre er dette jo Danmark, så at gøre det rigtige: Fjerne topskatten helt, er der vel ikke nogen i Folketinget som tør!

Tags: , , , ,

Væk med arbejdsgiverbetalte sundshedsforsikringer siger Skattekommissionen og lyder dermed som et ekko af S/SF.

Men, hvad har Skattekommissionen ondt i?

Arbejdsgiverbetalt sundheds har da to klare fordele:

1. Medarbejderen bliver hurtigere behandlet = kommer hurtigere tilbage på arbejdspladsen. Til gavn for alle, også skattevæsenet.

2. De som behandles på privathospital står ikke og fylder i køen på venteliste til offentlige sygehuse = venteslisten bliver kortere.

Lighedsmageriet har nået toppen, hvis sundhedsordningerne forsvinder i en skattereform. Det betyder bare at alle skal straffes med at stå lige længe på venteliste.

Bortset naturligvis fra at de rigtigt rige, som jo alligevel kommer forrest i køen; de har nemlig råd til at betale behandlingen, også uden en sundhedsforsikring.

Tags: , , ,

Gennem lang tid har det rumlet i Skattekommissionen. Noget stort og visionært må være på vej, tænker alle. Men nej, da kommissionen barslede blev det kun til forslag om en lille skatteomlægning.

Topskatten sænkes, men kun fra 15% til 13,5%. Det giver ikke meget lyst til at arbejde mere!

Samtidig får vi nye grønne afgifter og mindsandten en “grøn check” på 700 kr. til at “kompensere” for de grønne afgifter. Med den ene hånd vil Staten opkræve nye afgifter og med den anden hånd dele almisser ud. Det skaber kun administration.

Reformens store taber bliver boligejerne, der har købt hus i tryg forvisning om at rentefradraget ikke blev skåret. Det betyder højere terminer og lavere værdi på boligen.

Mange politikere har haft ondt over over stigningen i boligpriserne de senere år, men nu er udviklingen vendt til fald og det betyder at mange, navnlig unge, sidder fast i deres bolig som er faldet til under den pris, de selv gav. Det er helt urimeligt at Skattekommissionen nu oveni vil straffe dem ved at sænke rentefradraget!

Alt i alt en skuffende omgang fra Skattekommissionen. Det meste er lige til skraldespanden.

Vi har ikke brug for en skattereform med mere socialdemokratisk omfordeling. Vi har brug for en reform, hvor borgerne kan mærke de får flere penge mellem hænderne. Ellers kan det være lige meget.

Tags: , ,

Bente Sogenfrey fra FTF er i flg. DR bekymret for at flere vil forlade fagforeningerne, hvis fradragsretten til kontingentet bliver mindre. Men, hvorfor skal fagforeninger være på statsstøtte? Hver gang kontingentet stiger 1.000 kr. så betaler skatten 340 kr.  Hvorfor det? Om man er med i en fagforening, eller A-kasse, er da en privat sag.

Mange er med i Sygeforsikringen Danmark. Det er ikke fradragsberettiget på selvangivelsen, men det forhindrer da ikke “Danmark” i at have rekordmedlemstal år efter år. Hvis det man får er godt nok, er det altså ikke noget problem at man ikke kan trække udgiften fra på selvangivelsen.

På samme måde med fagforeningerne. Hvis det, de leverer er godt nok, bliver det vel ikke et problem at samfundet dropper skattefradraget. Alternativt må fagbevægelsen jo, som alle andre, skære i deres udgifter så folk holdes skadesløse når skattefradraget forsvinder. Det er vel ikke helt umuligt at spare lidt hist og her.

Politikerne må hjertens gerne fjerne fradragsretten til fagforeninger (og til arbejdsgiverforeninger samtidig,naturligvis). Hvorfor skal jeg betale for naboens faglige engagement? Naturligvis ikke.

Tags: , ,

Newer entries »