skole

You are currently browsing articles tagged skole.

Med det forslag til skolestruktur, er der lagt op til “gør det selv”politik for forældrene, eller man burde måske sige: “luk selv skolen” politik.
Byrådet vil ikke lukke skoler. Det har borgmesteren lovet. Man kan gisne om grunde. Måske fordi flere byrådsmedlemmer hver i sær, føler stærkt for den lokale skole. Det er jo naturligt nok. Måske fordi der kun er godt 2 år til næste byrådsvalg.
På den anden side, vil man heller ikke rigtigt give skolerne flere penge. Selvom det kun er ca. 7 mio. kr. det drejer sig om – i realiteten et forsvindende lille beløb i det store kommunale budget.
Konsekvensen af dette vankelmod har forvaltningen så taget, ved at lave et forslag om områdeledelse. 17 skoler skal nu ind i 6 distrikter med fælles ledelse, fælles økonomi og fælles skoledistrikt.
Det lyder uskyldigt, ja nærmest praktisk, for så kan man spare penge på ledelse og hvem vil ikke gerne det.
I virkeligheden er forslaget en ulv forklædt som får. Min forudsigelse er, at på sigt vil de små skoler vil lide og gå mod en stille lukning.
Når Hyllinge, Karrebæk, Grønbro, Fuglebjerg og Ll. Næstved lægges sammen, hvilke skoler vil så vinde ved det? De små skoler – eller vil forældrene måske tage børnene med på den store skole, når man nu alligevel kører på arbejde i Næstved?
Og, gad vist om forældre på skolen i Holme Olstrup i længden vil bruge denne skole,  når barnet alligevel skal på Kalbyris senere? Eller mon den fælles ledelse på Sydby, Sjølund, Skt. Jørgen og Rønnebæk i længden vil finde penge til den lille Rønnebæk skole? Man tvivler.
Den usagte forventning i forslaget er, at forældrene stille og roligt vil sive fra de små skoler, så klasserne bliver mindre og uøkonomiske. Derefter vil den ny områdebestyrelse foreslå de små skoler lukket. Til sidst kan den ansvarlige udvalgsformand hændervridende forklare, at det er jo forældrene som har foreslået den lille skole lukket.
Nu kommer forslaget sikkert i høring og vi må se, hvad forældrene siger.
Men, byrådet kan stadig vælge flere løsninger:
Enten at give skolerne flere penge. Når alt kommer til at, er det 7 mio. kr. man vil spare jo mindre end det, som byrådet f.eks. vil afsætte til “råderumspulje” i næste års budget.
Man kunne også lukke nogle matrikler. F.eks. det forslag som forvaltningen stillede sidste år i august at lukke Holme Olstrup og afdelingen på Parkvej.
Eller, man kan naturligvis vælge “gør det selv” løsningen med områdeledelse, hvor min forudsigelse er, at i længden vil de små skoler vil lide, de store vinde og landområderne tabe.

 

Tags: ,

Nu er forslaget om ny skolestruktur historie og tak for det. Udfordringerne er ikke løst og pengene mangler stadig, men nu er der i det mindste tid til at tænke nyt, også i processen.
Forløbet om strukturen var nemlig udtryk for en meget traditionel – gammeldags om man vil – måde at fremlægge forslag på.
Først en lang beregnerproces. Så en lukket politisk debat. Så måske et forslag ud i høring. Så en en officiel høringsproces. Derefter måske et resultat efter forhandlinger bag lukkede døre.
Det er ikke en moderne måde, at have dialog med brugerne på.
Med forslaget af bordet har byrådet en unik chance for tid til dialog med brugerne, hvor man inddrager i dialog, fremfor alene høring.
Når man f.eks. drøfter buskøreplaner, uden sammenligning i øvrigt, så er der ikke bare eet forslag, der pludselig lægges frem.
Der sidder en permanent følgegruppe af borgere, som udvikler og kommenterer ideerne efterhånden som processen skrider frem. Først efter møder i følgegruppen, bliver der beregnet og først derefter bliver der prioriteret politisk.
For, prioriteres og træffe politisk beslutning skal der jo altid, men det er en mere moderne måde at inddrage borgerne på. I hele processen, ikke bare til sidst.
Jeg er ikke i tvivl om at der sidder mange forældre i skolebestyrelser, som gerne vil inddrages. Der er også ledere og lærere som (med eller uden deres fagforeninger) givet gerne vil engagere sig i et løbende arbejde.
Nu har vi muligheden for at gøre det. Træk forældre og lærere ind i dialogen om Næstveds skoler – og bed dem være med at lave strategien. Ikke bare som høringspart, men som dialogpartner.

Tags:

Skolerne ønsker sig trådløst internet og eleverne ønsker sig nye computere, i stedet for de gamle som er langsomme og ofte har tekniske problemer, beretter Sjællandske fra Susålandets skole d. 14.12. Mon ikke mange elever kan nikke genkendende til de på andre skoler.

I budgetforliget 2012 fik Venstre afsat 4 mio. kr., bl.a. til nye computere. Der er langt til at alle elever automatisk kan tilbydes en PC, men det er endemålet. På mandag skal Børneudvalget så udmønte budgetforliget. Skolekontoret lægger sjovt nok op til, at det nu er lærerne – fremfor eleverne – som skal have egen computer.

Det kan godt være at nogle lærere pludseligt får brug for en PC, netop nu hvor multimedieskatten er afskaffet, men vi skal ikke glemme at det primært skal være eleverne som skal have glæde af IT-investeringerne, så de ikke skal sidde med slidte PC´ere med startvanskeligheder.

Tags: , , ,

Det var nærmest et juridisk drama i sagen om, hvorvidt Karrebæk ny skole skulle have lov at lave skole i det tidligere kursuscenter på Lungshave.

Skolens advokat mener ja og Næstved kommunes teknisk forvaltning mener  nej – begge med baggrund i juridiske argumenter.

Jeg er ikke jurist, men almindelig borger valgt ind i byrådet. De juridiske drøftelser vil jeg derfor trygt overlade til juristerne, men som politiker mener jeg at skolen skal have lov at være der. Der har været undervisning før og der kan blive undervisning igen.

Det vil være til gavn for lokalsamfundet og vi skal derfor ikke stille hindringer i vejen for de forældre som vil stable skolen på benene. Tvært om, når der er forældre som viser et stort engagement så skal det bakkes op, ikke hindres.

Heldigvis var der også et flertal i byrådet som sagde ja til skolen. Nemlig V, K, R og DF mod Socialdemokraterne og SF.

Borgmester Carsten Rasmussen vil så indklage afgørelsen til Naturklagenævnet, hvilket jo må være som enkeltperson for Næstved Byråd har sagt ja.

Tags: , , , , ,

I det omfattende oplæg til ændret skolestruktur, regner forvaltninge med besparelser på tre områder: 1. byningsdrift, 2. sammenlægning af klasser (klasseoptimering) og 3. sparet lederløn.

Men, hvad nu hvis en del at forældrene ved skoler som lukkes vælger at sende deres børn i privatskole? Så forsvinder en del af besparelsen på klasseoptimering jo. Klasseoptimering er, at man kan samle børnene så der bliver 24 – 26 i hver klasse og dermed spare nogle klasser. Men, hvis børnene er sendt i privatskole fordi forældrene ikke vil fortsætte med folkeskolen, så er der jo ikke noget at optimere, og så forsvinder besparelsen.

Det er jo ikke uvigtigt, når man regner med at skulle spare 30 mio. om året.

Hvis bare 10% af eleverne skal i privatskole, fra de skoler som foreslås lukket, så koster det 4,5 mio. kr. i kommunal udgift til privatskolerne. Men, det koster også i manglende besparelse.

Det vil Børneudvalget ikke have regnet efter! Jeg har i udvalgsmøde d. 4.10. bedt om, at vi får en risikoanalyse, for der er nemlig ganske mange forældre som har meldt ud, at de vil vælge privatskole. Enten til næste år, eller fra årene fremover.

Derfor er det sagligt og rimeligt at lave en risikoanalyse. Ikke at gøre det, er i hvert fald en form for strudsepolitik, hvor man nægter at anerkende at nogle børn vil blive taget ud af folkeskolen og det vil æde noget af besparelsen ved at lukke skolerne – en besparelser der synes at blive mindre og mindre hele tiden.

Tags: , , , , , , ,

Derfor, Helle!

Helle Jessen (S) forstår ikke Venstres modstand mod skolelukninger. Det er eller ganske enkelt:
1. Vi mener ikke der skal spares på skolerne.
2. Vi ønsker mangfoldighed i folkeskolen, bl.a. både store og små skoler.
3. Vi vil ikke afvikle lokalområderne, men derimod styrke dem, uanset om det er på landet eller i byen.
Derfor siger vi nej.

Mon ikke Helle Jessen egentligt er bare lidt enig i det?

Tags: , , , , ,

S-næstformand Kim Lasse Petersen efterlyser i avisen ansvarlighed og vilje til at bredt budgetforlig i byrådet (underforstået med VKO). Det er sådan set nemt nok. Kim skal bare hviske sin borgmester i øret, at alle skolelukninger og besparelser på dagpasning skal slettes. Så skulle vejen for et bredt forlig være banet.

Tags: , , , , ,

Vi skal lukke skoler for at undgå en massakre på skolerne senere, skriver Søren Dysted (S) d. 25.9.  Med al respekt, så er den eneste massakre jeg kan få øje på, den som S-SF og Radikale i Næstved selv har sat i gang.
Og ganske unødvendigt. Spare: Ja, men lad os dog først spare på f.eks. den kommunale administration. Når der er “sparet i bund” kan vi se på skolerne, hvis der stadig er behov.
Ovenikøbet virker det som om man er begyndt at “fifle” med tallene. I skolerapporten fastslås at der skal bygges for 50 mio. kr. ny skolelokaler efter lukningerne. Nu, i borgmester Henning Jensens budgetudspil er det tal forvandlet til 40 mio. kr.
Skulle byggepriserne være faldet 20% på 14 dage? Næppe.
Det er nok bare udtryk for at borgmesteren og topembedsmænd jonglerer med tallene efter behov – og det er ikke særlig seriøst. Hvor meget tillid skal man så have til resten af skolerapporten?

Tags: , , , , , , , , , ,

Børneudvalget i Næstved kommune drøftede i dag forslaget til at drøfte 9 skoler. Det er vi selvsagt ikke enige om. Socialdemokraterne er parat til at lukke, i hvert fald de fleste. Selv er jeg meget imod at lukke skolerne. Men, uanset hvor vi står, bør tallene være korrekte – det er de ikke.

Tallene i oplægget er i hvert fald mangelfulde. I rapporten regner man med at skulle bygge for 50 mio. kr. nye skolelokaler. Det svarer til ca. 2.500 m2 nye klasselokaler.

Pudsigt nok, så koster disse nye 2.500 m2 åbenbart ikke nok i drift, så som el, vand, varme og rengøring eller vedligehold. Men, der er ikke beregnet nogen udgift i skolerapporten til driftsudgifter.

De skoler der lukkes, der har forvaltningen indregnet den fulde besparelse ved at man ikke længere skal betale vedligehold, skatter, el, vand og varme m.v. Men, de ny lokaler der skal bygges er åbenbart “gratis” i drift.

Det er de selvfølgelig ikke. Udgiften er måske 2.500.000 – 5.000.000 kr. og det bør naturligvis med i rapporten. Det gør den samlede besparelse noget mindre, så gevinsten ved at lukke skoler bliver mindre.

Det ny man skal bygge kan trods alt ikke drives uden udgifter…

Tags: , , , , , , ,

Allerede inden budget 2010 er trådt i kraft svinges politikerne sparekniven over skoler og daginstitutioner.

F.eks. skal daginstitutionerne spare 5,4% (475.000 kr.) på aktiviteter, lidt kynisk kaldet kontoen for modelervoks. Samtidig skæres der i puljen til børn med særlige behov med 500.000 kr.

Skolerne skal “omplacere” for 7 millioner kr.. fordi byrådet i oktober simpelthen har budgetteret for lavt på udgifterne! Pengene findes bl.a. ved at færre gør på efterskole og lavere klassetal, men var der budgetteret korrekt for 2010 kunne man jo have brugt efterskolebesparelsen til at hjælpe bl.a. til de skoler, som har store underskud – eller til mere undervisning.

Så sent som d. 14. december sagde borgmester Henning Jensen, at budgettet for 2010 er godt og rummeligt. Sandheden er en anden.

Sandheden er, at allerede inden budget 2010 træder i kraft, svinges sparekniven over børn og unge.

Tags: , , , , ,

« Older entries