skolelukning

You are currently browsing articles tagged skolelukning.

2 ud af 5 skoler skal lukkes på landsplan, forudså skoleledernes formand for et par dage siden i radioavisen. Politikerne tør ikke drøfte det op til valget sig han.
Undertegnede tør godt debattere emnet: Der skal ikke lukkes skoler i Næstved kommune.Vi har både meget store skoler og små skoler. Det er en styrke for skolevæsenet. Hvis man tror at alt bliver “bedre og billigere” ved at bygge kæmpeskoler tror jeg man tager fejl. En rimelig nærhed til hjemmet, overskuelighed og tryghed er vigtig for børnene. 
Men, hvad så med det faglige miljø og lærermangel? Det er efter min mening en påstand at det er dårligere på mindre skoler og en lille skole som f.eks. Margretheskolen klarer sig da også fuldt ud som de store skoler.
I stedet for at lukke, skal vi udvikle alle skolerne. De skal ikke være ens, men have lov til særpræg og med det fri skolevalg kan forældrene prioritere, hvor de ønsker deres børn skal gå.
Blandt andet skal vi give flere timer i folkeskolen. Både indenfor boglige fag og inden for idræt – og SFO skal styrkes. Brug f.eks. noget af tideni SFO på undervisning i musik eller kreative fag. Foruden den lektiehjælp som skal findes i alle SFO.
En god skole koster penge og dem kan vi finde – bl.a. ved at undlade prestigebyggerier af kommunale kontorer m.v.

De sidste 4 år har været præget af hovsa-besparelser. Det skal afløses af en langsigtet plan for skolens udvikling og – efter min opfattelse et klart nej til skolelukninger i Næstved kommune, men ja til at styrke folkeskolen.

Tags: , , , , ,

Newer entries »