skoler

You are currently browsing articles tagged skoler.

I Sjællandske i dag: Næstved skal være universitetsby og satse på uddannelse, skriver Carsten Rasmussen. Han er ikke en tilfældig person, men viceborgmester, socialdemokrat og udset til at efterfølge Henning Jensen.

Carsten har naturligvis ret. Uddannelse og viden er vores råstof.

Men, hvorfor er det så lige at Carsten har sparet på folkeskolen som skal være det solide fundament for videre uddannelse? Carsten har stemt for at lukke skoler i Næstved kommune og skære i det samlede skolebudget, selvom det ikke var nødvendigt.

Det harmonerer ikke godt med at vi skal satse på uddannelse.

Tags: , , , , ,

S-næstformand Kim Lasse Petersen efterlyser i avisen ansvarlighed og vilje til at bredt budgetforlig i byrådet (underforstået med VKO). Det er sådan set nemt nok. Kim skal bare hviske sin borgmester i øret, at alle skolelukninger og besparelser på dagpasning skal slettes. Så skulle vejen for et bredt forlig være banet.

Tags: , , , , ,

Vi skal lukke skoler for at undgå en massakre på skolerne senere, skriver Søren Dysted (S) d. 25.9.  Med al respekt, så er den eneste massakre jeg kan få øje på, den som S-SF og Radikale i Næstved selv har sat i gang.
Og ganske unødvendigt. Spare: Ja, men lad os dog først spare på f.eks. den kommunale administration. Når der er “sparet i bund” kan vi se på skolerne, hvis der stadig er behov.
Ovenikøbet virker det som om man er begyndt at “fifle” med tallene. I skolerapporten fastslås at der skal bygges for 50 mio. kr. ny skolelokaler efter lukningerne. Nu, i borgmester Henning Jensens budgetudspil er det tal forvandlet til 40 mio. kr.
Skulle byggepriserne være faldet 20% på 14 dage? Næppe.
Det er nok bare udtryk for at borgmesteren og topembedsmænd jonglerer med tallene efter behov – og det er ikke særlig seriøst. Hvor meget tillid skal man så have til resten af skolerapporten?

Tags: , , , , , , , , , ,

Det er en behagelig nuancering af de radikales synspunkt som den Henning Jørgensen leverer i Sjællandske d. 30.8., når han siger at mindre skoler også har berettigelse. Jeg er ganske enig.

Bl.a. derfor siger Venstre nej til S-SF-Radikales skolelukningsplan. Lukkeplanen ser jo kun på kold økonomi, ikke på skolernes resultater, deres evne til rummelighed og inklusion eller performance i øvrigt. Man forbigår at kvalitet er mindst lige så vigtigt som kvantitet.

Det er ikke den eneste mangel i S-SF-Radikales plan. Økonomien hænger ikke sammen. Man lover et råderum på 15 mio. kr. til de tilbageværende skoler, men overser samtidig nogle indlysende udgifter:

F.eks.: Renter/afdrag på lån til nybyggeri (mindst 2,5 mio. kr. årligt), udgifter til drift af nye skolelokaler (mindst 1,5 mio. kr. årligt), anlæg af cykelstier/tunnel til sikker skolevej (anslået 30 mio. kr.), udgifter til flytning (ukendt beløb). Nybyggeri af SFO-lokaler pø de tilbageblevne skoler der nu skal rumme flere børn (ukendt millionbeløæb).

Plus at man spilder de mindst 40 mio. der er investeret f.eks. i netop de skoler som S-SF-Radikale nu vil lukke. Det er investeringer som f.eks. renovering på Rønnebæk skole, naturfagslokaler på flere skoler og senest toiletter på Lindebjerg.

Vi taler om mange millioner i udgifter og tab. Derudover vil lukningsplanen tage flere år at gennemføre så eventuelle besparelser først viser sig sent.

De der regner med at skolelukninger skaffer hurtige penge til mere råderum vil derfor blive skuffede.

Tags: , , , , , , , ,

Næstved kommune sparer 20 mio. kr. ved at udlicitere rengøring. Det er rigtig godt. Beløbet svarer ret præcist til de besparelser på dagpasning og skoler som S-SF-Radikale netop har vedtaget, nemlig 21,6 mio. kr.

Jeg vil derfor opfordre flertallet til at droppe de store nedskæringer på børn og skoler. Nu er pengene jo fundet!

Tags: , , , , , , , , ,

Regeringen har nu givet kommunerne lov at bruge 2 mia. kroner mere på anlæg.

Derfor har undertegnede bedt om at vi på mandag i Næstved kommunes økonomiudvalg drøfter hvor meget ekstra vi må bygge og laver en plan, så vi kan komme hurtigt igang – før sommer.

Umiddelbart er der flere sager som kan “hives frem af skuffen” bl.a.:

1. Ny børnehave på Maglebjerg. Maglebjerg er et af Næstved bys største nybyggeromr�der og forældrene har længe efterlyst flere pasningspladser.

2. Fremrykning af skolebyggeri ved Glumsø skole som blev skubbet i budgetlægningen.

3. Vedvedligeholdelse af vejnettet

4. Flere penge til vedligehold af kommunale ejendomme nu hvor en stor del af budgettet går til skimmelsvamp på Herlufmagle skole.

5. Sportshal og faglokaler ved Digtervejsskolen

Bare som eksempler.

Vi må derfor lave en plan. Først skal vi være klar over, hvor meget ekstra vi må bruge. Dernæst hvor meget kommunen kan låne – eller får frigivet af deponerede penge – så vi er klar med projekter hvor spaden kan stikkes i jorden inden sommer.

Også i Næstved kommune stiger arbejdsløsheden blandt bygge- og anlæg, så det er kærkomment hvis regeringens tiltag kan sætte gang i det lokale byggeri igen.

Tags: , , ,