skolestruktur

You are currently browsing articles tagged skolestruktur.

Da byrådsflertallet besluttede at lukke skoler, derunder Lindebjergskolen, lovede man samtidig at der skulle være sikker skolevej.

Det er vanskeligt for de ca. 49 elever der i dag går på Lindebjergskolen og som efter sommerferien skal på Sydbyskolen. De skal nemlig krydse Østre Ringvej. Derfor blev der afsat 3 mio. kr. til “trafiksikkerhedsmæssige tiltag i forhold til krydsning af Ringvejen til Sydbyskolen.” Det er citat fra aftalen om skolestruktur.

Det betyder  i daglig tale en cykel-gangbro over ringvejen, for hvad er mere naturligt end at eleverne selv cykler til skole.

Men, nej.

På dagsordenen til Børneudvalgets møde d. 4. april, anbefaler forvaltningen at “børnene henvises til at benytte busrute 602 til og fra skole.” Altså skal børnene køres i bus rundt inde i Næstved. Det er da tåbeligt.

Nu skal de mindsandten køres i bus! Det er forvaltningens forslag til et “trafiksikkerhedsmæssigt tiltag.” En årlig busudgift til forældrene, i stedet for at eleverne selv kan få motion til og fra skole. Det harmonerer ikke særlig godt med kommunens visioner på sundhedsområdet. Men, det er måske derfor at punktet “Bevægelsespolitik for børn og unge samt deres familier” er udsat…

Årsagen er, at en cykel-gangbro vil koste fra 3 – 5 mio. kr. plus erstatning til grundejere der må afgive jord! Jamen, det kan da ikke komme som nogen overraskelse? Der er jo sat penge af til projektet? Hvorfor så nu en helt anden løsning?

Enten må det være fordi der er afsat for lidt penge i skoleforliget. Det er i givet fald en klar politisk fejl.

Eller fordi man simpelthen ikke har plads til at lave en gangbro over ringvejen. Hvilket jo ikke burde komme som nogen overraskelse, for det samme prøvede man får nogle år siden med samme konklusion: Der er simpelthen ikke plads. Dengang justerede man i øvrigt skoledistriktet af samme grund, børnene syd for vejen ikke skulle krydse vejen. Nu har man så besluttet at børnene nord for vejen skal krydse vejen!

Det er simpelthen dårligt håndværk. Først lover man en gangbro – bagefter bliver det ikke til noget. Igen et svigt af eleverne fra Lindebjergskolen.

Tags: , , , , , , , , ,

På byrådsmødet i aften holdt jeg denne tale i byådsdebatten: Tale folkeskole.

Konklusionen på høringsperioden og debatten må nødvendigvis være, at Næstved Byråd ikke skal lukke skoler.

Skolen er livsnerven i samfundet, uanset om man bor i en landsby eller et bykvarter. Vil man udvikle kommunen, tiltrække flere beboere og først og fremmest: Give eleverne en solid ballast, så er der ikke grund til at lukke skolerne sådan som S, SF, Radikale og konservative vil.

Tags: , , ,

Det er på sin plads med en forbrugeroplysning til Helle Jessen (S), der mener Venstre har regnet samme besparelse med 2 gange i vores skoleoplæg. Det er naturligvis ikke tilfældet.

Ser Helle nærmere på vores forslag vil hun se en besparelse på 2 mio. kr. alene på fælles ledelse mellem Sydby-Lindebjerg-Sct. Jørgen, men der er også 3,5 mio. at spare ved klasseoptimering mellem skolerne, i alt 5,5 mio. kr. Vel at mærke uden at nedlægge undervisningen nogen af stederne.

Vores forslag er i øvrigt blevet gransket af børne- og kulturforvaltningen, der mere forsigtigt mener besparelsen bliver ca. 21 mio. mod vores 23 mio., men stadig langt mere end de 14,6 mio. byrådet skal spare.

Helle, og andre, har med Venstres forslag ikke længere nogen økonomisk “undskyldning” for at lukke skoler. Det er ganske enkelt ikke nødvendigt.

Tags: , , , , , , ,

Ganske som forventet har Næstved kommune Børneudvalg sendt forslag om skolelukninger videre i systemet til Økonomiudvalg og byråd.

Jeg fik følgende udtalelse med i protokollen fra mødet: “Søren Revsbæk anbefaler nedlæggelse af Tybjerg afdeling samt sammenlægning af Grønbroskolen og Fuglebjerg skole.
Søren Revsbæk kan ikke tiltræde den øvrige del af forliget, men anbefaler Venstres alternative forslag som sikrer mangfoldighed i folkeskolen, fokus på faglighed samt udvikling i alle dele af kommunen.”

For, der er en anden vej. Nemlig ved at spare de steder Venstre har foreslået. Så kan vi nå sparemålet, uden at lukke flere skoler.

Tags: , , , ,

Er det sognerådspolitik og egeninteresser som afgør, hvilke skoler lokalpolitikerne lukker – og er det de skoler, hvor politikernes egne børn går, der ikke lukkes?

Nej, det tror jeg ikke. Jeg er sikker på der ligger andre overvejelser bag. Ikke nødvendigvis saglige, for jeg synes ikke det er sagligt at lukke veldrevne skoler med højt fagligt niveau.

På den anden side må man jo konstatere, at blandt politikerne i børneudvalget så har kun 3 af disse skolesøgende børn og de går på Skt. Jørgens skole, Ll. Næstved Skole og Holme-Olstrup skole (som blev reddet i sidste øjeblik for en to års periode).

Så, mistanken kan jo melde sig og det er lokalpolitik vi taler om. Men, snarere end helt egne interesser tror jeg at det er ideologi og gamle fordomme som har styret lukningerne.

Man har villet “af med” nogle af de små skoler for forvaltningen og politikere tror, at små skoler automatisk er dårligere end store. Og, nå ja, så tog man Lindebjerg med i samme omgang for trods alt også at have en stor skole med i lukningspaletten.

Det er usagligt. I disse år ser vi ofte til Finland som ligger i spidsen hvad angår resultater i skolen. Den gennemsnitlige finske skolestørrelse er, såvidt erindret, ca. 288 elever! Altså en forholdsvist lille skole.

Derfor: Skrot den gamle ideologi og tænk hele skolestrukturen om igen. Der er ikke brug for at lukke skoler.

Nå ja, for fuldstændighedens skyld: Af de sidste 4 politikere i børneudvalget har to ikke længere skolesøgende børn, en har ikke børn og hvad mig selv angår, så er mine børn ikke skolesøgende endnu, så der er i hvert fald ikke noget i klemme.

Tags: , , , , , , ,

Ja til privatskole i Tybjerg.
Vi siger klart ja til at lade folkene bag projektet om privatskole på Tybjerg skole lave en privatskole på Tybjerg skole, når skolen lukker som folkeskole i august 2011.
For os gælder det om, at områdets børn stadig kan benytte skole og børnehave i lokalområdet.
Der er flere ting som leder frem til beslutningen om at sige ja til en privatskole.
For det første har Capionskolens bestyrelse har besluttet at lukke Tybjerg skole fra august 2011.
For det andet besluttede et flertal af S og SF på byrådsmødet d. 22.3. at at der nu skal være op til 26 elever i klasserne, i stedet for – vores forslag: 24 elever. Den beslutning har gjort livet vanskeligt for flere skolebestyrelser og i Herlufmagle-Tybjerg har man taget konsekvensen.
For os er der derfor ikke anden mulighed, end at sige ja og tak til den gruppe borgere som vil danne privatskolen.
Som kommune skal vi arbejde hurtigt og sammen med initiativtagerne for at fremme processen. Privatskole i Tybjerg er kommunens mulighed for at bevare skolegang i lokalområdet og det skal vi bakke op om.
Både af hensyn til forældre og elever, men sandelig også af hensyn til kulturlivet og foreningerne i området, som fortsat kan bruge Tybjerg skole til akvititeter.
Medlemmer af Børneudvalget i Næstved kommune.

Tags: , , , , , , , , , , , ,