socialdemokratiet

You are currently browsing articles tagged socialdemokratiet.

Man må sige, at det at være kommet i regering har haft en noget dæmpende effekt på de socialdemokratiske valgløfter.

Millionærskatten røg ud, betalingsringen er røget ud og nu er kvindekvoter i bestyrelser også røget ud. Tænk, at det ikke er mere end et par år siden at daværende MF Julie Rademacher i ramme alvor mente, at store danske selskaber skulle tvinges væk fra børsen, hvis der ikke var 40% kvinder i bestyrelsen. Mageløst.

S-folkene har i øvrigt selv har haft vanskeligheder med at opfylde de ønskede kvoter, f.eks. i Arbejdernes Landsbank, der vel må betegnes som fagbevægelsens førende virksomhed. Kun een kvinde har fagbosserne selv kunnet finde at pege på. De øvrige to i bankbestyrelsen er valgt af medarbejderne.

Men, nu er det slut med lovgivningstrusler og det er fornuftigt.

Dels fordi det er aktionærerne som skal bestemme sammensætningen af bestyrelsen, ikke Staten. Dels fordi kvoter sjældent opnår noget fornuftigt formål, udover en masse arbejde for at undgå dem. Og ikke mindst fordi bestyrelsesposter bør besættes efter kompetence, ikke efter køn.

Nå ja, SF mener vel stadig at der skal være kvindekvoter, men nok ikke så meget  at det rent faktisk bliver til noget.

Tags: , , ,

Vi kan glæde os sammen, Kristoffer Petersen (S) og jeg over, at udgifterne til kommunal administration falder. Det skal de også!

Men, at give det ny rådhus i Rådmandshaven æren, er ikke korrekt. Det er fordi kassen er tom man nu sparer i administrationen.

Fakta er imidlertid at tilbygningen endte med at koste 82 mio. kr.  Kommunen tjente 46 mio. ved at sælge de gamle bygninger i Glumsø, Mogenstrup og Næstved. Altså mangler regnestykket 36 mio kr.Hvis de penge skal hentes ind ved at man sparer 1,3 mio. kr. årligt, ja så tager det altså 27 års besparelser bare at betale merudgiften. Det er ikke imponerende.

Den store rådhustilbygning var derfor ikke “rettidig omhu” som Kristoffer Petersen skriver, men derimod udslag af at politikerne ligger under for et dogme, hvor man tror at “centralt er altid bedst.” Ligesom byrådsflertallet tror om skolerne og Regionen tror om sygehusene.

Jeg tillader mig at være uenig.

Tags: , , , , , , , , ,

Det er nærmest grinagtigt, hvis ikke det var fordi det også nærmest var til at græde over.

De efterlønsfredende partier DF, S og SF mener i fællesskab, at unge der rejser til udlandet for at bruge deres danske uddannelse, skal straffes økonomisk, f.eks. ved at skulle betale SU tilbage.

Der er godt nok lidt variation blandt partierne. DF mener at der skal straffes indenfor en 5 års periode, medens S og SF vist nok mener at karens-perioden skal være 10 år.

Men, uanset periode: Lige latterligt er det. Vi lever i en globaliseret verden og skal ikke bygge en mur af citronhalvmåner op omkring de danske universiteter og handelshøjskoler. Vi skal være glade for,  hvis danske unge samler sig erfaringer fra udlandsophold og så i øvrigt arbejde for at de gider vende hjem igen.

Forudsætningen for at de vender hjem, er jo at det er attraktivt, f.eks. ved at skatten sættes ned på arbejdsindkomst, at vi har en skole og et sygehusvæsen der er i top (og vi ikke bare tror det er i top) etc.

Men, desværre så er de tre nævnte partier (og såmænd også lidt flere) jo mest optaget af at bevare efterlønnen, så Staten skal betale til raske og rørige 60 årige udenfor arbejdsmarkedet. Og det er problemet i en nøddeskal: Danske politikere vil hellere betale for passiv forsørgelse af en stor del af befolkningen – af angst for at miste stemmer – end løse landets problemer.

Hjerneflugt er jo bare et udtryk for at der er problemer, men i stedet for at løse problemerne, så vil man straffe de unge. Det er dybt tåbeligt.

I øvrigt: Hvordan skulle pengene kræves ind? Har Pia og Villy tænkt sig at sende Kongens Foged på rejse jorden rundt???

Tags: , , , , , , , , ,

De danske medier har de seneste dage flydt over med sagen om Helle Thorning Schmidt og hendes mand Stephen Kinnock.

Først mente de ikke, at Kinnock skulle betale skat i Danmark, fordi han ikke opholdt sig nok i Danmark. Efter et antal dage mente parret at det skulle han nok alligevel. Nu er det så blevet afsløret at HTS måske har misinformeret enten SKAT eller Justitsministeriet fordi hun i oktober sidste år informerede Justitsministeriet om at Kinnock fakstisk boede ret meget i Danmark. Så, enten har HTS haft sløset omgang med sandheden eller også skal Kinnock betale skat til Danmark flere år tilbage.

Det er noget rodet noget, men to ting står frem som en slags konklusion allerede nu:

1. Reglerne er vanskelige at gennemskue. Det bør Helle Thorning tænke på, næste gang hun sidder i folketingssalen og stemmer for nye og flere love. “Keep it simple,” også når det gælder lovgivning.

2. Almindelig grådighed/egen vinding er ikke en god ting i politik. Thorning/Kinnock har villet have alle fordele på een gang: Lav skat i Schweiz medens Thorning kræver højere skat for vi, der bor i Danmark. Når man selv på den måde sparer en masse penge i skat, er det jo nemt nok at kræve af alle andre, at de skal betale mere.

Det holder ikke og den dobbeltmoral og rod i privatøkonomien giver ikke tillid til en statsministerkandidat.

Tags: , , , ,

Politikere er også privatmennesker. Nogle vil derfor synes at det er at gå for “tæt på”, når Helle Thorning Schmidts mand mr. Stephen Kinnock nu omtales i aviserne, fordi han betaler skat i Schweiz i stedet for i Danmark.

Men, i virkeligheden er det meget enkelt: Helle Thornings mand (ligesom mange andre) mener skatten i Danmark er for høj. Han benytter derfor sit udlandsjob til at lade sig beskatte i velhaverlandet Schweiz, hvor skatten er markant lavere.

Det giver flere penge til forbrug hos familien Thorning Schmidt. Ja, tilmed så har familien Torning Schmidt/Kinnock arrangeret sig så Helle får det høje rentefradrag på deres fælles bolig, nu da manden jo ikke kan bruge rentefradraget. Det er ren skattetænkning fra start til slut.

I virkeligheden ville mange danske ønske sig  i familien Thorning Schmidts sted rent økonomisk. Men, vi kan ikke bare flytte vores job til udlandet, og så i øvrigt samtidig fortsat lade Danmark betale for vores børns pasning, læge, tandlæge, uddannelse o.s.v. og få børnechecken oveni.

Der, hvor kæden hopper af for Helle Thorning Schmidt er, at hun kræver højere skat! Men, samtidig gør hendes familie, alt hvad de kan, for at slippe for at betale skalt til Danmark.

Det er ganske enkelt dobbeltmoral og ikke er værdigt af en statsministerkandidat. 

Set i det lys må jeg ærlig talt sige at et par fadøl på kommunens regning helt blegner ved siden af den benhårde skattetænkning som Helle Thorning Schmidt og manden lægger for dagen – til skade for det danske velfærdssamund og den almindelige moral.

Tags: , , , , ,

Hvor skal mit barn gå i skole til næste år? Det spørgsmål er aktuelt for forældre til børn på Susålandets skole og Fladsåskolen.

I Fladså skal man nemlig spare en 2 klasse væk fra august 2010, og det betyder at der skal flyttes børn mellem Hammer og Mogenstrup skoler. På Susålandets skole skal de 3 børnehaveklasser, der er i dag, fra august gøres til 2 første klasser og der skal flyttes børn mellem Skelby og Glumsø skoler.

Det er (igen) en negativ konsekvens af den beslutning som S og SF tog for et par år siden i Næstved Byåråd om at sammenlægge skoler. Man vidste jo godt dengang, men ville ikke erkende det, at det betyder børn skal flyttes mellem skoleafdelingerne. Men, det var dog nok de færreste som forventede, at det næste skulle ske hvert eneste år!

Som f.eks. børnehaveklassebørnene som efter kun eet års skolegang skal have nye klassekammerater på en helt anden skoleafdeling. Det er ikke en rimelig politik.

Det er konsekvensen dels af skolesammenlægningerne, dels af S-SF og Michael Rex beslutning d. 22. marts 2010 om, at der nu skal være op til 26 elever i klasserne, i stedet for max. 24 elever som Venstre, Konservative, Radkale og Dansk Folkeparti ønsker. De flere elever i klasserne gør simpelthen, at man kan slå flere klasser sammen til færre. Uproblematisk måske på en stor byskole, hvor det ikke betyder man pludseligt får 6-7km. ekstra til skole, men meget problematisk når skoleafdelingerne ligger fysisk langt fra hinanden.

Det dur ikke. Byrådet må sikre de penge som er nødvendige, for at klasserne kan opretholdes. Alt andet er simpelthen for dårlig service overfor forældre og elever – og giver bestemt ikke Næstved kommune pluspoint i kampen om børnefamilierne.

Derfor har Venstre, Konservative og Radikale krævet saget i byrådet. Byrådet må forholde sig til de faktiske problemer – og løse dem. Ikke bare skubbe ansvaret videre til skolebestyrelser og skoleledere.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mette Frederiksen (S) udråbes nu som hykler, fordi hun, der før har kritiseret forældre, som sender deres børn i privatskole i stedet for folkeskolen, nu selv sender sit barn i privatskole.

Hun følger dermed fint trop i rækken af socialistiske politikere som siger eet, men gør noget andet. F.eks. gik den tidligere Enhedsliste-borgmester i Københanvns børn også i privatskole.

Jeg skal ikke klandre Mette Frederiksen for at træffe et personligt og principielt valg. Hun skal heller ikke klandres for dobbeltmoral eller hykleri, selvom det unægteligt forekommer nærliggende.

Derimod skal hun roses for modenhed! Ja, at turde gå mod tidligere bedrevidende holdninger og erkende at man kan blive klogere: Det er nemlig godt med et frit valg, også på skoleområdet.

Hvor Mette Frederiksen ligesindede ganske ofte har de rigtige meninger og ved, hvad der er godt for dig og dine – og ikke er bange for at gennemføre deres vilje med lovgivning – så har Mette Frederiksen nu forhåbentligt at personlig frihed til selv at bestemme heller ikke er så ringe endda. For, hvem skulle egentligt bedre end Mette Frederiksen vide, hvad der er godt for netop hendes barn? Nej vel?

Jeg håber bare, at Mette Frederiksen husker, at personlige frie valg – så som hendes valg af skole –  også gælder for andre mennesker, selvom man måske politisk er uenig i deres valg.

Tags: , , , , ,

Tak til Nick Hækkerup for (S) – igen – at bekræfte, hvad der ligger i vente med en socialdemokratisk regering: Højere skatter. Det gør Hækkerup i et læserbrev i Sjællandske d. 21. apri.

Navnlig skriver han om hvordan mere byggeri skal betales: “Det skal ske ved at ændre selskabsskatten, og især bankerne betaler mere.”

Dels tror Hækkerup åbenbart der ligger en kæmpe pengekasse hos bankerne (det er vist ikke tilfldet lige nu) og dels at nye skatter er løsningen.

Tillad mig at oplyse Hækkerup om, at Danmark er Europas næst-dyreste land at drive virksomhed i (Børsen d. 20.4.10). Kun hos Berlusconi i Italien er det dyrere, og det er sandelig ikke nogen ønksværdig sammenligning.

Jeg tror ligningen hedder: Nye skatter = færre jobs = lavere velfærd.

Vil vi flere jobs og mere velfærd skal skatten ned. Ikke op.

Tags: , , , , , ,

Socialdemokraten Julie Rademacher vil lukke de børsnoterede selskaber, som ikke har mindst 40% kvinder i bestyrelsen. Derunder A. P. Møller-Mærsk.

Gad vide om Rademacher også vil lukke de børnehaver og vuggestuer, hvor der ikke er 40% mænd blandt personalet? Eller vil hun kræve mindst 40% mandlige præster, frisører og studerende på humanistiske fag for at disse får lov at blive opretholdt?

Forslaget er  absurd og – det er tragikomisk at det kan komme fra et folketingsmedlem. Ganske vist et nyvalgt folketingsmedlem, der ikke  har nogen stor erfaring bag sig, men alligevel. Er det virkelig niveauet for politisk udøvelse: At true en virksomhed der skaber titusindvis af arbejdspladser og milliardindtægter til Danmark med lukning fordi man ikke følger en feministisk ledelsespolitik?

Julie Rademacher lever tydeligvis i absurditetens paradis. Vi andre må nøjes med den virkelige verden, og der betyder det ikke ret meget om der er over eller under 40% kvinder i bestyrelsen, bare det er de bedste som er valgt.

Tags: , , , , , , , ,

Michael Rex, der for kort tid siden brød med Dansk Folkeparti, bliver nu efter alt at dømme socialdemokrat. Rex argumenterer med, at han ikke kan acceptere topstyringen i Dansk Folkeparti – at det skulle komme bag på Rex nu kan måske undre. At Dansk Folkeparti er stramt topstyret er jo ikke ligefrem nyt.

Der er næppe tvivl om at S-ledelsen i Næstved vil gøre alt hvad der står i dens magt for at Rex kan blive medlem hos Socialdemokraterne, for Rex sidder på det 16. mandat. Det vil sige, han kan bestemme flertallet i Næstved byråd hvor S/SF har 15 mandater og VKRO har 15 mandater.

Der er godt nok noget om at Socialdemokratiet ikke tillader dobbeltmandat og Michael Rex sidder jo også i Regionsrådet, så teknisk set går den jo ikke. Men, mon ikke man finder en måde at bøje reglerne på så borgmesteren kan hente sit 16. mandat hjem.

Ved sidste konstituering havde Michael Rex allerede mange måneder før valget i november 2009, lovet borgmester Henning Jensen sin støtte. Betalingen var en udvalgsformandspost med tilhørende løn på ca. 150.000 kr. årligt og den faldt da pladserne skulle fordeles.

Ivrige hjerner vil måske tænke om Rex allerede dengang gik med planer om at blive socialdemokrat, men det er jo ren spekulation, helt op til den enkelte og man har jo lov at skifte parti. Længere er den jo ikke.

Hvad der i hvert fald er kendt er, at det ikke er første gang der “hoppes af” og skiftes parti i Næstved byråd. I det gamle Næstved byråd skiftede SF´s Per Boserup Olsen fra SF til Socialdemokratiet for år tilbage.

Årsagen fortoner sig noget i tågerne, men betalingen dengang var også en udvalgsformandspost, nemlig formandsposten for Kulturudvalget. Dengang faldt betalingen dog først efter det næste byrådsvalg.

Og så var der Carsten Bering som i perioden 2006-2009 skiftede fra konservative til Ny Alliance og så tilbage til konservative igen. Men, det var nok mest underholdningsværdien som gjorde det skifte interessant.

I øvrigt er det ikke første gang Michael Rex skifter parti. Han startede ud som konservativ i 80´erne og havner nu i socialdemokratiet efter en tur hos Dansk Folkeparti i mellemtiden.

Her fra alt held og lykke med partiskiftet og til socialdemokraterne i Næstved for det ny medlem.

Tags: , , , , , , ,

« Older entries