socialdemokratiet

You are currently browsing articles tagged socialdemokratiet.

Da den nye Næstved kommune blev dannet, var der samlet 356.200.000 kr. i den fælles kommunekasse. Det var, hvad de 5 gamle kommuner havde med ind i den nye store Næstved kommune pr. 31. december 2005.

Socialdemokratiet fik ved valget i november 2005 absolut flertal i byrådet. 17 medlemmer ud af 31 og kunne dermed bestemme selv. S fik borgmesterposten og de vigtige poster, men valgte også at dele lidt ud til de andre partier. F.eks. kom SF i Økonomiudvalget, DF fik en næstformandspost i Teknisk Udvalg og Venstre fik to udvalgsformandsposter. Men kan, alt efter temperament, så sige at det er for at sikre det brede samarbejde – eller for at få oppositionen til at holde mund.

Her, 4 år efter Socialdemokratiets store valgsejr er det tid at gøre status igen. Kassebeholdningen forventes pr. 31. december 2009 at være på 40.000.000 kr.  Altså omkring 1/10 af, hvad der var ved kommunens start.

Nu siger jeg ikke at det er socialdemokraterns skyld (alt sammen), men tallene taler deres tydelige sprog. 4 år med socialdemokratiet var dyrt.

Blandt andet fordi man ikke fik sparet i administrationen fra start. Blandt andet fordi der har været uhyggelig dårlig økonomistyring på anlægsprojekter. Blandt andet fordi man har brugt tid og penge på prestigeprojekter så som administrationsbygning, planlægning af Arena m.v.

Så på trods af at skatten er sat op med 0,3%, ejendomsskatten sat op med 3 o/oo og der er indført dækningsafgift på 5 o/oo er kassen tæt på at være kørt tom.

Der er brug for et politisk systemskifte ved valget i november 2009.

Tags: , , , , , ,

Så kom skatteudspillet for S/SF. Det både taler til janteloven og lefler for vælgerne. Hovedbudskabet er: Passivitet belønnes! Folke med 1 million i indkomst skal straffes med en særskat på 6%. Altså ingen grund til at stræbe efter en høj indkomst – aktivitet straffes.

Bilisterne straffes. De som dagligt bruger bilen som arbejdsredskab eller til pendling straffes med kørselsafgift på 35 øre pr. km. En aktiv indsats kommer til at koste ekstra – og lur mig om ikke afgiften nok stiger betydeligt over årene.

Er S/SF virkelig uden på at jage alle initiativrige personer ud af landet – og lægge en forsvarlig dæmper på alle andre?

Tags: , , , ,

Helle Thorning og partiformand Villy Søvndal har foreslået en millionærskat. Hvem skal skatten ramme:  Ja det er folk som tjener over en million om året. 

Sådan nogle skal også bidrage til velfærdssamfundet lyder lokketonerne fra Thorning (som om de ikke gjorde det i forvejen).

Man skulle næsten tro, at S politisk er låst fast et sted i 30´erne. I en klassekamp mellem de mange sultne arbejdere og de få rige (millionærerne) som ikke bidrager til samfundet. Men, sådan er det ikke. Høje lønninger betaler høje skatter i Danmark. Derfor er der også mange veluddannede som flytter fra landet.

Det er som om Thorning ikke indser, at dette er ikke en “dem/os” kamp hvor den stakkelse arbejderklasse med de fattige børn kæmer mod den rige  overklasse. Sådan er samfundet ikke mere. Ikke mindst takket være Socialdemokratiet. Hvorfor lever S så videre i den gamle forestilling?

I dag er verden global. Truslen mod velfærden kommer ikke fra de rige betaler for lidt, men fra at de rige og højlønnede flytter fra Danmark og bruger deres penge og viden til gavn for andre samfund end Helles, hvor man er mere optaget af at fordele, end forøge velfærden. 

Truslen i dag kommer fra forstenet tankegods. I stedet for misundelsesagtigt at bekæmpe høje lønninger, skal vi forsøge at få flere dygtige højtlønnede til landet – og holde på de gode hjerner. Det er en win-win situation, hvor samfundet udvikles og får mere at betale skat af.

Thorning forsøger at tale til nyfigenheden og  misundelsen, medens hun økonomisk jager dygtige ud af landet. Det er åh så gammeldags og det er taberpolitik  en global verden.

Tags: , , , ,

Tak til regeringen for de 8,9 millioner til renovering af skoletoiletter, som Næstved kommune nu kommer til at nyde godt af. Tænk, de gårdtoiletter som også fandtes da jeg gik i skole, kan nu nedlægges og erstattes af noget mere tidssvarende.

Blot synd at kommunen ikke selv har løst den opgave, men det socialdemokratiske flertal har jo fundet det bedre at bruge pengene på f.eks. Rådhusbyggeri. Efter min opfattelse en fejldisponering, men nu er pengene jo brugt.

Godt at VK-regeringen så til gengæld kan hjælpe kommunen med penge til de nødvendige investeringer.

Tags: , , ,

Det står sløjt til med dansk rockmusik mener Socialdemokraterne som vil lancere en “udviklingspakke” for et hemmeligt antal millioner skattekroner.

Hvad den skal indeholde er endnu uklart, og hvorfor staten i det hele taget skal støtte rocken er endnu mere uklart.

Men, skulle det være anbefaler jeg en ansøgningsordning, ligesom til boligrenovering.

Vi er sikkert mange der gerne vil lære at spille et instrument, bare vi kan søge støtte til det. Kvaliteten garanterer jeg ikke for, men det kan jo alligevel ikke måles på pyt med det. Bare kom med gysserne! De skal nok blive brugt.

Tags: , ,

For et par dage siden skrev jeg om den kommunale forvaltningsstruktur og “udviklingsforvaltningen” der blev til “stabsforvaltningen.” Mindsanten om her på dagen for byrådsmødet lægges op til at der alligevel ikke skal være nogen “stabsforvaltning” men der skal stadig være en direktør!

Nu har vi således en direktør som ikke er direktør for en forvaltning, men blot for en mindre afdeling i kommunen. Årsagen skulle efter sigende være at  Udvalget for borgerservice og lokaldemokrati ikke ville acceptere ikke at have nogen forvaltningsdirektør under sig! Ja, det lyder ret grotesk at politiske ambitioner på den måde bestemmer, hvor mange direktører kommunen skal have, men ikke desto mindre.

I Venstre mener vi at 5 direktører er nok. Næstved kommune behøver ikke 6 direktører og endnu en million i udgift til en direktørløn.

Socialdemokraterne ville det anderledes og har nu vedtaget en unødig stor direktion. Om ikke andet betyder det jo så at Venstre kan begynde at slanke direktionen senere. Når vi har vundet valget.

Tags: , , ,

Min socialdemokratiske byrådskollega Lindy Nymark Christensen har i Sjællandske gjort sig morsom på Venstres bekostning og fremhævede at der ikke var noget alternativ til Henning Jensen (S) som borgmester.

Det skal Nymark jo sådan set også mene som trofast partisoldat; men hvis man accepterer hans udgangspunkt er spørgsmålet interessant, for hvem er socialdemokraternes bud på en borgmester – efter Henning Jensen.

Henning har bebudet sin afgang senest ved slutningen af næste periode.  Analytikere gætter på det sker i 2011. Så, hvis S vinder kommunevalget i november og Henning Jensen bliver borgmester igen: Hvem er så kronprinsen. Eller rettere: Hvem stemmer de socialdemokratiske stemmer i virkeligheden på som borgmester?

Er det Søren Dysted? Er det Carsten Rasmussen? Eller er det måske Nymark Christensen selv, der er den skjulte kronprins?

Tags: , , , , ,

Frem og tilbage er som bekendt lige langt også i Næstved kommunes administration.

Først foreslog kommunaldirektøren Udviklingsforvaltningen nedlagt og direktionen slanket (fra 6 til 5 direktører). Et godt forslag. Udviklingsforvaltningens opgaver spredes på 3 nye mindre afdelinger og politikerne kan så senere prioritere, hvilke opgaver der er vigtige og hvike andre kan løse. F.eks. kunne Erhvervskontoret tage sig af erhvervspolitikken.

Men, vupti: I sidste øjeblik genopstår udviklingsforvaltningen fra de døde under navnet Stabsforvaltningen! Med stort set samme indhold som før og igen med en direktør i spidsen. Hvorved kommunens direktion igen udvides fra 5 til 6 direktører.

Frem og tilbage er lige langt og besparelsen ved at reducere direktionen fordufter. Hvad kan man lære af det?At det i en socialdemokratisk kommune er lettere at afskedige menige medarbejdere end direktører?

Tags: , , , ,

Frank Jensen, Christine Antorini, Tine Auervig-Huggenberger – der er snart ikke det socialdemokratiske topnavn (og tidligere socialdemokratiske topnavn), som ikke er nævnt som Ritt Bjerregaards afløser som S-borgmesterkandidat i København. Ritt var jo selv en kendis som blev udpeget til jobbet.

Godt nok har integrationsborgemster Jacob Hougaard meldt sig som kandidat, men “man regner med at Frank Jensen vil blive valgt uden modkandidat,” d.v.s. “man” forventer at Hougaard trækker sig.

Nu skal jeg jo ikke kommentere på socialdemokraternes interne forløb, endsige forsvare integrationsborgmesteren, men jeg er trods alt glad for at være med i et parti, hvor man ikke desperat søger med lys og lygte efter en kendis – koste hvad det vil – men i et Venstre, hvor man godt kan bruge en af de kræfter som rent faktisk har arbejdet med lokalpolitik på Rådhuset, nemlig Pia Allerslev.

Det bliver måske et særsyn de kommende år. Mere og mere er det åbenbart vigtigere  at trække udefrakommende politiske kendisser ind, end satse på de som udfører et godt solidt arbejde i hverdagen.

Man gør stille og roligt lokalpolitik til præsidentvalg, med mere forkus på fest og farver, end realpolitik og viden om de faktiske forhold i kommunen. Ritts vidtløftige løfter om 5.000 boliger til 5.000 kr. om måneden viser det klart. Afstanden mellem løfter og realpolitik bliver større og større.

Kendis-effekten er ikke nødvendigvis nogen garanti for god kommunalpolitik.

Tags: , , ,

Det blev en dyr omgang for borgerne i den nye Næstved kommune, at få samlet administrationen. 82 millioner kr. er byggeriet i Rådmandshaven løbet op i. Og, hvor hvad?

Argumentet er, at man vil opnå besparelser ved at alle medarbejder sidder i samme bygning.

I forvejen lå kommunens rådhuse/administrative bygninger indenfor en radius af ca. 500 meter i Næstved by: Brogade, Teatergade, Rådmandshaven og Farimagsvej.Mon ikke man kunne have fået den samme besparelser alligevel?

Oprindeligt skulle tilbygningen have kostet 68 millioner, men med overskridelser m.v. er projektet løbet op i 82 millioner.

Samtidig har kommunen sparet på timetallet i folkeskolen, normeringen i daginstitutioner og sparet på en række andre områder, hvor borgerne mærker dårligere kommunal service.

Tilbygningen til administrationsbygningen i Næstved er en god og pæn bygning, men pengene kunne Næstveds socialdemokrater have brugt meget bedre andre steder. Millionerne fosser ud af kassen!

Tags: , , ,

« Older entries § Newer entries »