socialklasser

You are currently browsing articles tagged socialklasser.

Den er jo hel gal med navnet på Sundhedsministeriets seneste udspil “Forebyggelseskommissionen”. Reelt burde de jo hedde: Forbudskommissionen, for det synes som om de mener forbud er tidens løsning på alle problemer. Når danskerne nu ikke lever lige så længe som svenskerne (forskellen er vist 3 år), så skal vi nok tvinge dem til det. Og når der er  7 års forskel mellem levetiden i postnr. 2400 Nordvest og 2930 Klampenborg, ja så må kommissionen hellere fortælle de intellektuelt mindrebemidlede i 2400, hvad de gør galt – og hvis de ikke kan forstå det, så forbyde de usunde ting.

Danmark er på vej ind i en ubehagelig nypuritanisme, hvor Staten er “den store Moder” som ved bedst, hvordan du bør og skal opføre dig. Dit frie valg respekteres nok på overfladen, men hvis konsekvenserne af frie valg (rygning, for lidt motion, for lidt grøntsager etc.) kan læses på statistikkerne, så skal Staten nok få dig til at rette ind, for det overordnede mål, f.eks. levetidens længde, tæller mere end den enkeltes valg.

Der ligger også en god del bedreviden i den måde sundhedspolitik føres på. Måske skyldes det, at kommissioner og udvalg har en tendens til (udover smagsdommere) til at blive elitære? Tager man Forebyggelseskommissionen, så har den 9 medlemer: 2 professorer, 4 direktører, 2 forskningschefer og 1 afdelingschef. De fleste givet med en løn på den rigtige side af 500.000 kr. årligt, postnummer nord for København og tilhørende socialklasse 1 og 2. Der er ingen fra socialklasse 3 (funktionærer i øvrigt), 4 (faglærte) eller 5 (ufaglærte arbejdere).

Måske ville en kommissions forslag være anderledes, hvis den rent faktisk også repræsenterede ikke bare eliten, men et bredt udsnit af befolkningen. Det er fint med forskere og embedsmænd, men tag dog “manden og kvinden på gulvet” med i arbejdet. Så det ikke bare ender med at blive Overdanmark der fortæller resten af den måbende befolkning, hvad de bør og skal gøre.

Tags: , , , , ,