srsf

You are currently browsing articles tagged srsf.

Vi har smileys på pizzariaet og smileys ved køledisken. Vi har internetsider hvor dårlige, eller i hvert fald uheldige, byggesagkyndige får deres navn udstillet. Sådan er der så mange steder i samfundet, hvor vi rankes i forhold til hinanden eller i forhold til udlandet som f.eks. gælder for universiteterne.

Men, et af de steder, hvor det er afgørende vigtigt at vide, om man får et kvalitetsprodukt, må man ikke se rangordenen mere. Nemlig i folkeskolen. Hvorfor er Socialdemokraterne så bange for at vise, hvor man gør det godt, og hvor man gør det ikke så godt. Det er da i forældrenes interesse at deres barn får en god undervisning – og derfor også viden om, hvor man giver det.

Men, nej. Nu er listen lukket ned og næste skridt bliver at gymnasierne heller ikke må rangordnes.

Hvad betyder det så i praksis? For de velfungerende og velinformerede forældre: Sikkert ingenting. “Man” ved godt i lokalsamfundet, hvor den gode skole er; det behøver man såmænd ikke ranglister til.

Men, for knap så velinformerede forældre betyder det bare at de forbliver i uvidenheden og deres børn sendes på en skole, som de ikke har nogen mulighed for at kontrollere niveauet på.

Det er egentligt lidt taberagtigt af den regering.

Tags: , , , , , , ,