stat

You are currently browsing articles tagged stat.

Så kom skatteudspillet for S/SF. Det både taler til janteloven og lefler for vælgerne. Hovedbudskabet er: Passivitet belønnes! Folke med 1 million i indkomst skal straffes med en særskat på 6%. Altså ingen grund til at stræbe efter en høj indkomst – aktivitet straffes.

Bilisterne straffes. De som dagligt bruger bilen som arbejdsredskab eller til pendling straffes med kørselsafgift på 35 øre pr. km. En aktiv indsats kommer til at koste ekstra – og lur mig om ikke afgiften nok stiger betydeligt over årene.

Er S/SF virkelig uden på at jage alle initiativrige personer ud af landet – og lægge en forsvarlig dæmper på alle andre?

Tags: , , , ,

“Fighters+Lovers” støtte til FARC og PFLP er ulovlig! Det er den helt rigtige afgørelse som Højesteret har truffet. Man kan ikke støtte terrororganisationer og bare kalde det “frihedskamp.”

Med de oplysninger som man har om FARC og PFLP er der ingen tvivl om, at der er tale om organisationer som arbejder med vold, krig og tilfangetagelser som deres primære virkemidler.

At støtte de organisationer er ikke solidaritet. Der er uden tvivl rigtig mange som arbejder i både Colombia og i Gaza man kan vise solidaritet med, uden at det betyder penge til terror. Men, det har måske ikke helt samme opmærksomhedsskabende effekt at sende pengene til Folkekirkens Nødhjælp… 

“Fighters+ Lovers” har gået efter at støtte de mest militante foreninger (PFLP var i øvrigt også på Blekingegadebandens donorliste), og på den måde været med til at støtte vold og elendighed. Derfor er Højesterets straf helt rimelig.

Tags: , , , ,

Lene Espersen foreslår nu at revisionspligten afskaffes for selskaber med under 72 mio. kr. i omsætning. Det er mange selskaber, som nu kan slippe for revision og vupti: En kæmpe lettelse for erhvervslivet – mener ministeren! Hvilket kun viser, at ministeren ikke kender den virkelige verden.

Ministeren afskaffer jo ikke samtidig årsregnskabsloven! Eller skattelovgivningen. Eller myndighedernes ret til at se et regnskab, ovenikøbet flere år efter! Altså skal selskaberne alligevel lave et regnskab og lur mig om ikke de fleste – klogeligen- går til en revisor for at bruge dennes specialviden på det felt.

Mon ikke også mange  banker og kreditinstitutter, ikke mindst nu, gerne vil have stor grad af sikkerhed for at tallene er i orden, og derfor kræver reviors erklæring på regnskabet? Jeg tror det.

For slet ikke at tale om at langt de fleste virksomheder jo gerne vil have et retvisende regnskab, ganske enkelt for at se om de tjener penge.

Alt i alt er ministerens stort anlagte lempelse derfor ren facade og tom snak.  Platuglerne får frit spil til at indsende dårlige regnskaber (dem kan SKAT jo så bruge tid på dem bagefter). Men, de borgere som ønsker at holde lovgivningen får ingen nævnværdige lempelser.

Jeg er revisor, men tro mig: Jeg er ikke  bange for revisionspligtens afskaffelse. Vi får rigeligt at lave alligevel! Og, til Lene Espersen: Brug dog tiden på nogle virkelige lettelser i stedet for!

Tags: , , , , , , ,

Gennem lang tid har det rumlet i Skattekommissionen. Noget stort og visionært må være på vej, tænker alle. Men nej, da kommissionen barslede blev det kun til forslag om en lille skatteomlægning.

Topskatten sænkes, men kun fra 15% til 13,5%. Det giver ikke meget lyst til at arbejde mere!

Samtidig får vi nye grønne afgifter og mindsandten en “grøn check” på 700 kr. til at “kompensere” for de grønne afgifter. Med den ene hånd vil Staten opkræve nye afgifter og med den anden hånd dele almisser ud. Det skaber kun administration.

Reformens store taber bliver boligejerne, der har købt hus i tryg forvisning om at rentefradraget ikke blev skåret. Det betyder højere terminer og lavere værdi på boligen.

Mange politikere har haft ondt over over stigningen i boligpriserne de senere år, men nu er udviklingen vendt til fald og det betyder at mange, navnlig unge, sidder fast i deres bolig som er faldet til under den pris, de selv gav. Det er helt urimeligt at Skattekommissionen nu oveni vil straffe dem ved at sænke rentefradraget!

Alt i alt en skuffende omgang fra Skattekommissionen. Det meste er lige til skraldespanden.

Vi har ikke brug for en skattereform med mere socialdemokratisk omfordeling. Vi har brug for en reform, hvor borgerne kan mærke de får flere penge mellem hænderne. Ellers kan det være lige meget.

Tags: , ,

Før Jul fik min datter brev fra hendes bank, hvor banken beder hende indsende billedlegitimation, f.eks. kopi af hendes pas.

Banken forklarer sig med Folketingets lovgivning om hvidvask af penge. Det er vist noget med kriminalitet og terrorbekæmpelse.

Men, hvilken glæde har banken – og politikerne – af fotoet?

Min datter er 13 måneder gammel! Der er næsten 17 år til hun bliver myndig. Hun er lige begyndt at kunne gå og hun pludrer sødt, men hun kan endnu ikke tale og der er i hvert fald mange år til hun selv står ved skranken oppe i banken og beder om at hæve penge. Til den tid er babybilledet i passet under alle omstændigheder grundigt forældet.

Spørgsmål: Hvilken glæde banken og danske politikere af at kræve billedlegitimation? Forestiller man sig at fotos af babyer – ja af os alle for den sags skyld – forhindrer hvidvask og fundamentalistisk terror?

Jeg tillader mig at tvivle. Senest Stein Bagger jo vist at man kan snyde og bedrage så vandet driver, ja man fristes til at sige ”i fuld offentlighed.” Stein har ganske givet haft både pas og billedlegitimation i orden.

Kravet om fotos vil skabe masser af arbejde hos bankansatte, men virker ærlig talt temmelig latterligt, navnlig når det gælder mindreårige.

Måske sover folketingsmedlemmerne bedre om natten, nu de har vist ”handlekraft” ved at kræve legitimation. Men; set herfra ligner det nu mere overflødig overadministration og at politikerne stemmer med ”hovedet under armen” når bare sagen hedder noget med ”penge” eller ”terror.”

Tags: , , , ,