Team FOG Næstved

You are currently browsing articles tagged Team FOG Næstved.

Her er et synspunkt som jeg har skrevet sammen med min byrådskollega Flemming Jay. Vi skal have sat byggeriet af HGs hal 2 og Næstved Hallernes hal 3 i gang, så de kan åbne i 2013! Glem alt om Arena i Næstved, men lad os udbygge de gode haller vi har til glæde for idræt, events og bl.a. basket, hvor Team Fog jo er i toppen af ligaen.

To store halprojekter er på vej i Næstved og det bør Næstved byråd støtte aktivt.

Det ene er HGs imponerende forslag om en hal 2 og det andet er Næstved Hallernes længe nærede ønske om hal 3.

HG har brug for mere plads og moderne forhold – og en ekstra dimension tilføjes med ”Fodsporet”s startområde. Den gamle hal har mange hårde år på bagen og det kan ses. HG har desuden brug for langt flere haltimer og har derfor selv lavet et forslag til en ny hal – og kan selv skaffe en del af pengene.

Inde midt i Næstved ligger Næstved Hallerne. Hallerne bruges til idræt, men også langt mere end det. Hal 1 er Næstveds store koncerthal og det er hele områdets samlingspunkt til messer og store møder. Men, Næstved Hallerne er også stedet for elitesport, nemlig basket og pladsen er trang. En ny opvisnings-eventhal er nødvendig for at både sporten/eliteidrætten, messer og kommunens store kulturelle begivenheder kan få optimale rammer.

Når vi anbefaler at gå i gang med begge haller, er det ikke “kun” badminton og holdboldtræning som er i fokus. Hallerne er samlingssteder som trækker folk fra langt uden for kommunens grænser. De er flagskibe som trækker omsætning til som giver vækst og jobs, og uundværlige faciliteter i Mærk Næstved – visionen.

Tiderne er vanskelige, ikke mindst i den kommunale økonomi, det ved vi godt. Men, vi må have projekterne ind i kommunens langtidsbudget så man kan få en startdato, så planlægningen kan gå i gang.

Tags: , , , , , , , ,

Team Næstved holder familiefest for skattekroner fra Sjællandskes overskrift da Peder Bo Larsen (V) og Lars Hoppe Søe (B) gik frem og kritiserede Team Næstved.

Oprindeligt var Team Næstved en god idé: Penge fra erhvervslivet dobles op med penge fra kommunen og gives til eliteidrætsudøvere i Næstved kommune. Ved fælles hjælp kunne sponsorer fra virksomhederne og kommunen altså gøre noget f0r de lokale elitesportsfolk.

Men, som årene er gået er pengestrømmen fra erhvervslivet tørret ind og Team Næstved er blevet mere ensidig. Navnlig to ting kan kritiseres:

1. Papirpenge som tilskud. Det hedder at kommunen giver støtte “krone til krone.” Men, nogle af de penge som Team Næstved vil have doblet op med kommunale penge er ikke rigtige menneskepenge. Det er f.eks. værdien af annoncer i avisen eller værdien af mad/kaffe sponseret af hoteller. Den går ikke. “Krone til krone” betyder rigtige menneskepenge. Skatteyderne skal ikke betale rigtige kontanter, hvis erhvervslivet ikke vil.

2. Sammenblandingen i bestyrelsen og fokus på basket. Der er skrevet så rigeligt om kasketproblemer i Team Næstveds bestyrelse, men det er naturligvis kritisk hvis de samme personer har flere interesser samtidig. Så kan uvildigheden blive betvivler og det er ikke sundt for nogen organisation. Desuden har basketholdet  “Team FOG Næstved” fået meget store støttebeløb gennem årene – har det været en rigtig fordeling? Hvorfor ikke give mere til de enkeltudøvere som ikke har store sponsorer som KPMG, Max Bank og Super Best i ryggen, sådan som basketholdet har.

Nu er det så rettet kraftig kritik af Lars Hoppe og Peder Bo, for at de har påpeget problemerne. Den kritik, bl.a. fremført af Lindy Nymark Christensen (S) på byrådsmødet mandag d. 14.9. er helt urimelig. Peder Bo og Lars Hoppe har flere gange de seneste 2 år fremført deres kritik, men for døve øren. De har bl.a. været til møde med borgmester Henning Jensen (S), men uden resultat. Nymark kan derfor godt pakke sit skyts ned. Peder Bo og Lars Hoppe har været fremme i god tid, men man gad ikke lytte. Så er det klart at sagen bliver til en historie i dagspressen på et tidspunkt. Det er borgemsteren, Socialdemokraterne og Team Næstved selv skyld i.

Nu skal man se frem. Et forslag kan være, som Peder Bo har foreslået i Venstre, at man fremover lader Folkeoplysningsudvalget fordele pengene og altså afskaffer Team Næstveds bestyrelse. Så kan man ikke anklage nogen for kasketforvirring.

Alternativt bør hele Team Næstved bestyrelsen træde tilbage og gøre rent bord ved at lade nye komme ind og starte på en frisk.

Tags: , , , , , , , , , ,