teknisk forvaltning

You are currently browsing articles tagged teknisk forvaltning.

Venstre har fået sit hovedønske i den ny kommunale struktur opfyldt: Vi får nu delt teknisk forvaltning op i 4 centre, i stedet for de to center, som var foreslået af kommunaldirektøren.

Det er næppe forkert at sige, at en del af den megen kritik af kommunens organisation, berettiget eller uberettiget, er faldet tilbage på Teknisk Forvaltning. Navnlig når man tænker på sager som Gl. Posthusvej i Karrebæksminde, buskøreplaner, flextrafik m.v. Derfor var der mange i byrådet som mente, at det er tid til en nystrukturering – og lad os så benytte lejligheden til at se på hele kommunens struktur, her 5 år efter sammenlægningen.

Det er nu sket. Pendulet svinger i denne omgang i retning af en mindre direktion og at der til gengæld oprettes en antal selvstyrende centre, f.eks. et center for skoler, et center for kultur- og borgerservice og altså også 4 centre i det som var teknisk forvaltning.

Vi får nu et center for Vej og Trafik, et center for Ejendomme, et center for Miljø og Natur – og et center for Plan, udvikling og byggeri. Sidstnævnte center´s chef får titel af Stadsarkitekt og dermed er Venstres ønske fra budgetforhandlingerne i efteråret gennemført. Vi får nu et samlet center, hvor planlægning og arkitektur kommer i fokus og ikke lidt gemt og underordnet andre opgaver, som undertegnede i hvert fald har følt det.

Ved at skabe fire center, skaber vi også fire stærke enheder, der hver i sær har fokus på deres områder og deres faglighed. Det skal borge for forhåbentligt kvalitet og større sammenhæng i kommunens arbejde.

Tags: , , ,

Byg en kvist ulovligt, lad tiden gå og så sker der ikke noget.

Det er den meget hurtige konklusion på sagen om den store kvist på Ved Broen 4 B, i Karrebæksminde som er opført uden byggetilladelse.

Flere gange har politikerne påtalt det overfor forvaltningen, blandt andet i slutningen af år 2006 i den gl. Næstved kommune og sagen blev taget op igen i efteråret 2009 som det fremgår af Sjællandske, men i mellemtiden havde den tilsyneladende ligget stille hos Teknisk Forvaltning.

Problemet er at kvisten er opført ulovligt og meget stor i forhold til huset. Det kan man kalde smagsdommeri, ja – og det er det også – men det er kvalificeret smagsdommeri al den stund at der nu er lavet en lokalplan for Karrebæksmindeområdet, som sætter stramme grænser for byggeri. Netop fordi vi politisk gerne vil have at området bevarer karaktér af fiskerleje/mindre huse og ikke bliver yet another turiststed, hvor man bygger uanset om det ser godt ud eller ej.

Men, nu giver Teknisk Forvaltning op og indstillet at man skal lovliggøre kvisten uden ændringer. Det er jo det samme som at sige: Byg som du vil, lad tiden gå og når der er gået lang nok tid, så får du lov at beholde det du har bygget.

Omvendt, på den anden side af kanalen vil forvaltningens embedsmænd kræve påbud – og om muligt politianmeldelse – mod en borger på Alleen 38, der har glassider (glasflunker) i sin kvist. Det er også ulovligt, men åbenbart ikke ulovligt nok til at få lov at beholde kvisten…..

Mandag skal Ejendomsudvalget behandle sagen. Jeg mener ikke den bør standse ved at man får lov. Den kvist bør bygges om. Men, hvis kvisten får lov at blive, ja så bør vi da i rimelighedens navn give alle der har bygget for meget eller ulovligt, ret til at beholde deres byggeri. Der gælder vel samme lov for alle borgere?

Under alle omstændigheder bør Teknisk Direktør og forvaltningen have røde øren over en langtrukken sag, der ender ud i ingenting.

Tags: , , , , ,