venteliste

You are currently browsing articles tagged venteliste.

Slut med ventetid
Nu er det endelig slut med tvungen venteliste til børnehaven, noget Venstre i flere år har kæmpet for at afskaffe og nu sker det.
I Næstved kommune havde man den, ret ulogiske, regel at tilflytter skulle vente mindst 2 måneder på at få plads i børnehave/vuggestue/dagpleje til deres børn. Også selvom der var plads i børnehaven.
Oprindeligt blev reglen indført i “de gode tider” med stor tilflytning og derfor behov for mange pladser, men allerede dengang påpegede Venstre det helt ulogiske i at man kunstigt skal vente på en plads.
Det ramte tilflyttere dobbelt hårdt, eftersom de to typiske ikke havde bedsteforældre “i baghånden” til at passe børnene de første måneder. Nu afskaffes reglen, så forældre der vil bo i Næstved kommune også kan få plads med det samme.

Tags: ,

Ja, det er situationen for Næstveds vuggestuer og børnehaver. Samtidig med at der er ca. 50 tomme pladser i daginstitutionerne, så er der faktisk også børn på ventelisten.

Hvordan kan det gå til? Jo, et flertal i byrådet har vedtaget en politisk beslutning om, at børn senest kan komme i institution 2 måneder efter, de har behovet. Her i landet er det loven at man skal tilbydes 3 mdr. efter behovsdato. D.v.s. 3 måneder efter, forældrene har behov for pasningen, men jo gerne før!

Dog ikke i Næstved, hvor man har lavet den noget bagvendte beslutning, at b%

Tags: , , , , ,

Der var engang noget som hed en “molbo-historie” eller en “Århus-historie,” og nu har Næstved kommunes Børneudvalg leveret een til af slagsen.

I dag har et flertal i Børneudvalget besluttet at der skal stå tomme pladser i kommunens daginstitutioner, selvom der er børn på venteliste som mangler pladser.

Hvordan kan det så være? Ja, i dag har forældre krav på en plads 3 måneder efter behovsdato. D.v.s. at f.eks. en familie som flytter til Næstved f.eks. d 1. juli skal have en plads d. 1. oktober.

Nu er det sådan at hvis der er en ledig plads inden de 3 måneder er gået, ja så har pladsanvisningen hidtil naturligvis givet familien den ledige plads, så den ikke står tom og så kan  far og mor – det arbejder hver dag – passet deres børn.

Sådan skal det ikke være mere. Hvis der er ledige pladser skal de først bruges, når forældrene har krav på det. I praksis har man sat en græse en måned før 3-måneders grænsen er nået, for indtil da skal pladsen stå tom har politikerne besluttet. Det vil sige at familien fra før først kan få plads f.eks. d. 1. september, selvom der er en ledig plads i børnehaven allerede d. 1. august.

Og, hvorfor så det: For at spare penge! Når pladserne er tomme kan man nemlig nednormere personalet og spare penge.

Effekten er at der kommer til at være tomme pladser i institutionerne, samtidig med at forældre venter på at få passet deres børn. Hvis ikke det er molbo-agtigt, så ved jeg ikke hvad er.

Naturligvis bør forældre få plads så hurtigt som muligt, også selvom 3-måneders grænsen ikke er nået. Forældrene har jo pasningsbehov fra dag 1 – ikke fra dag 60 eller dag 90 efter man får behov.

Tags: , , , , ,