villy søvndal

You are currently browsing articles tagged villy søvndal.

Nogle gange må man undres over, om Helle Thorning-Schmidt egentligt lægger mærke til, hvad hun siger. F.eks. har hun udtalt til DR:

“Regeringen har haft ti år til at vise, hvad de kunne i den økonomiske politik. Det er jo ikke Villy Søvndal og jeg, der har skabt dårlig vækst i Danmark. Det er den siddende regering, og det ansvar bør de påtage sig, siger Helle Thorning-Schmidt.”

Ti år? Mig bekendt så har langt langt de fleste danskere fra år 2001 og i hvert fald frem til år 2008  oplevet et hidtil ukendt økonomisk opsving! Aldrig er der blevet solgt så mange udekøkkener og fladskærme. Aldrig er er den offentlige sektor vokset så meget, aldrig er der ydet så meget service og det er vel de færreste der ikke stadig har råd til et par ferierejser til udlandet hvert år.

Så ramte finanskrisen Danmark, ja, i 2008 ligesom den ramte resten af verden. Man, at skyde skylden for finanskrisen på VK-regeringen er jo lige så usagligt, som at påstå der har været dårlig vækst de seneste 10 år. Det er jo direkte forkert.

Endda har finanskrisen ramt Danmark mindre hårdt end andre lande, fordi Danmark havde et godt overskud på statsbudgettet til at stå imod med.

Nu står vi så overfor at sikre en langsigtet fornuftig økonomi og her fortsætter Villy og Helle med gammeldags socialdemokratisk politik: Højere pris på cigaretter, højere skat og nye afgifter f.eks. på flyrejser.

Det vil i hvert fald ikke skabe nogen vækst i Danmark.

Tags: , , ,

I følge dagspressen vil regeringen ikke forbyde en ekstremistisk islamisk prædikant, som bl.a. ønsker dødsstraf for homoseksualitet, indrejse i Danmark.

Socialdemokraterne  har samtidig foreslået at man demonstrerer mod prædikanten.

Det må da være sød musik for Villy Søvndal! Så har han endelig (igen) mulighed for at samle den demonstration på 10.000 mennesker mod mørkets kræfter som han for snart længe siden bebudede, men som endnu ikke rigtigt er blevet til noget.

Måske her Villy glemt det. Måske var det mest “bare et synspunkt” der skulle høres men ikke tages alvorligt.

Under alle omstændigheder: Nu har Villy igen chancen. Tag den.

Tags: , , ,

Så er den her: Kontoen for dem der synes, de betaler for lidt i skat.

Gennem de seneste måneder har mange – ikke mindst politikere fra S og SF – raset mod de skattelettelser som regeringen har gennemført.  Samtidig viser (nogle) meningsmålinger at danskerne da gerne vil betale mere i skat, som S/SF også påstår.

Nu kan vi se, om det er rigtigt.

Skatteministeren er åbnet en bankkonto, hvor de der synes de betaler for lidt i skat, kan sætte penge ind. Med andre ord: Frivillige bidrag til velfærdssamfundet. Helle Thorning og Villy Søvndal burde være blandt de første. Nu får vi se om det bare er ordgas for masserne, eller om Helle og Villy virkeligt mener, de man betaler for lidt i skat. Så kan de jo rette op på den “fejl” ved selv at sætte penge ind.

Kontoen kan findes på skatteministeriets hjemmeside: skm.dk.

Jeg gætter på at bidragene bliver beherskede. For, når folk svarer ja til at betale mere i skat, mener man i virkeligheden nok at nogle andre bør betale mere i skat – ikke en selv.

Tags: , , , ,

Det er ikke længere siden end mandag d. 31. maj at Villy Søvndal og Annegrete Kamilles – begge SF – skrev i Sjællandske at “SF skaffer bedre velfærd”.

Blandt andet skrev de to SF-ere at SF vil give 3o mio. kr. mere til skolerne.

Kun 2 dage efter indgår SFs topmand Torben Nielsen forlig med S og Radikale i Næstved, hvor SF er med til at spare 15 mio. kr. på skolerne. Det blev altså ikke til plus 30 mio. men til minus 15 mio. på folkekolerne i Næstved!

Var det noget Annegrete Kamilles havde glemt at fortælle Villy Søvndal? Eller er det bare SF politik at sige et, men gøre noget helt andet? Det i hvert fald ikke særlig troværdigt – og det er rigtig dårligt for Næstveds folkeskoler som sandelig har brug for flere penge – ikke massive besparelser som SF nu er med til at godkende.

Venstre siger klart nej til besparelserne.

Tags: , , , , , ,

Der er i eftermiddags d. 2. juni indgået forlig mellem Socialdemokratiet, SF og Radikale i Næstved kommune. Forliget rummer en lang række nedskæringer, bl.a. på skoler og dagpasning. Det har Venstre – og konservative samt DF – sagt klart nej til.

Desuden er forliget indgået for lukkede døre på borgmesterkontoret og gælder for 2010 – 2014, altså hele valgperioden. Det er dybt forkasteligt at indgå så vidtrækkende beslutninger uden at gide udlejlige sig med at høre f.eks. de forældre som blive berørt af nedskæringer i børnepasningen. Men, det har S, SF og Radikale valgt gøre: Man vil ikke i dialog med Næstved kommunes borgere, men vil bestemme selv”

Også det siger Venstre i Næstved Byråd klart nej til. Vi ønsker en åben budgetproces.

Hvad de Radikale får ud af forliget kan være lidt svært at se. For SFs vedkommende er der måske bare betaling for den formandspost i Kulturudvalget som SF fik efter valget. For S er gevinsten klar: Alt er klappet og klart når Carsten Rasmussen overtager borgmesterstolen efter Henning Jensen, hvis afgang med forliget givet er rykket nærmere.

Eet kan i hvert fald konstateres: De 3 partiers valgløfter for kun 6-7 måneder siden har de godt og grundigt glemt. Måske håber forligspartierne på at vælgernes hukommelse er kort, men mon dog ikke en del Næstved borgere kan huske at S, SF og Radikale nu skærer i velfærden i stedet for at skære i kommunens administration.

Venstre har udsendt en pressemeddelelse om vores holdning til forliget. Den er her:

Som det har været nævnt i Sjællandske nogle gange de sidste uger, har Byrådets partier, under ledelse af borgmester Henning Jensen, ført intensive forhandlinger med det formål at få styr på Næstved kommunes katastrofale økonomiske situation. 

Igennem en række møder har Venstre aktivt bidraget med forslag, som kan sikre, at det kunne lade sig gøre at foretage de nødvendige besparelser uden at det samtidig ville være nødvendigt at spare på udgifterne inden for ældreplejen, dagpasningen og skolerne. 

Og selv om der undervejs ikke har manglet tilkendegivelser fra borgmester Henning Jensen om, at man denne gang fra det bestemmende flertals side var indstillet på, endelig at foretage de nødvendige effektiviseringer i den samlede kommunale administration, må Venstre igen konstatere, at han og flertallet S, SF og Michael Rex, ikke har det fornødne mod til at bringe udgifterne til administration ned på noget, der bare minder om et rimeligt niveau. 

Venstre har sagt blankt nej til flertallets forslag om at spare over 11 millioner kroner indenfor dagpasning og over 15 millioner kroner indenfor skolerne. 

Venstre har også sagt blankt nej til at indgå en aftale, som skulle række over de næste 4 år fra 2011 til 2014, altså også udover denne byrådsperiode. En aftale, der efter vores mening alene skulle sikre arbejdsro for det stadig mere usikre flertal i hele indeværende byrådsperiode.

 

Vi må konstatere, at især Socialistisk Folkeparti i denne nye byrådsperiode allerede flere gange har været med til at sikre vedtagelse af en række beslutninger, som er stik imod de løfter, som fremgår af deres valgprogram, herunder en kraftig forhøjelse af det gennemsnitlige antal elever i den enkelte klasse i skolerne, forringelser på dagpasningsområdet og reduktion i antallet af – åbne – byrådsmøder, hvor der i stedet er indført en række ”temamøder”, som er lukkede for offentligheden; det svarer ikke ligefrem til deres valgprograms flotte ord om det modsatte. 

I modsætning til SF har Venstre den holdning, at det vi lover i valgkampen, det holder vi også bagefter.  

Vi er tidligere blevet anklaget for ikke at anvise konkrete alternative besparelser, men det har vi – også – gjort denne gang. Desværre, og med store konsekvenser for de borgere i Næstved kommune, som dårligst kan tåle at blive udsat for besparelser år efter år, har flertallet igen besluttet at spare, meget kraftigt, på netop dagpasnings- og skoleområdet. 

Det kan og vil Venstre ikke være med til, heller ikke denne gang. Derfor har Venstre ikke kunnet indgå i aftalen, for vi mener, at vælgerne skal kunne regne med, hvad politikere lover. I Venstre sætter vi vores troværdighed meget højt. 

Med venlig hilsen 
 

Venstre i Næstved kommune 

Hans R. Hansen, Gruppeformand

Hele forligsteksten kan læses på kommunens hjemmeside.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Både Danmarks Radio, dagbladet Politiken og dagbladet Information – og nu efter sædvanlig eftertænksomhed Villy Søvndal, kritiserer politiets behandling af klima-aktivister.

For langt langt de fleste danskere er den kritik helt uforståelig. Vi har set billederne fra topmøder rundt om i verden, hvor aktivister smadrer og hærger på deres vej. Vi har set, hvordan København kan sættes i brand af autonome på Nørrebro.

Vi gider ganske enkelt ikke mere bøvl og ballade. Koster det så nogle aktivister en kold numse på asfalten nogle timer, må det være prisen.

København skal ikke smadres af voldelige aktivister. Politiet har min fulde opbakning! Bliv ved med det gode arbejde.

Villy Søvndal og venstrefløjen: Slut kritikken – eller vil I hellere have vold i gaden?

Tags: , , , , ,