vindmøller

You are currently browsing articles tagged vindmøller.

Det stod 3-3 da Økonomiudvalget mandag afgjorde, om man skal anbefale at der sættes vindmøller op ved St. Røttinge, eller om man skal udsætte indtil Regeringens rapport om den lavfrekvente støj er færdig i 2015.

S og SF´s medlemmer af Økonomiudvalget vil anbefale at man sætter møllerne op  nu. Hans R. Hansen, jeg selv og Anette Brix anbefaler at man udsætter.

Nu kommer sagen til afgørelse i byrådet. På Sjællandskes dækning af et vælgermøde i Tappernøje lod det til at der også i S og SF var nogle kandidater/byrådsmedlemmer som mener, man skal udsætte beslutningen. Det håber jeg de holder fast i når byrådet skal afgøre sagen til december.

Borgmesteren siger, at der ikke er sket noget reelt nyt i sagen og at man derfor ikke kan udsætte. Det mener jeg er en fortolkning. Jeg forstår godt hvad Carsten mener, men personligt mener jeg at der er sket en ny ting, siden kommunen vedtog den overordnede vindmølleplan sidste år, nemlig at Regeringen har sat undersøgelsen om lavfrekvent støj i gang. Det er nyt og når Regeringen sætter en undersøgelse i gang, er det vel fordi de mener det er relevant at undersøge. Altså en begrundelse for byrådet til at udsætte planerne.

Nogle siger at det er “valgflæsk” at ville udsætte. Dertil vil jeg bare sige, at jeg i Ejendomsudvalget da lokalplanen blev behandlet, efter at have læst høringssvarende, foreslog at man skal udsætte møllerne. Det er i respekt for en planproces og at der er kommet indsigelser, som kommune bør vælge at følge.

Tags:

Det var end god  beslutning Næstved Byråd tog i aften da man sagde nej til opstilling af vindmøller på Ydernæs. Det ville have været til stor gene for hele appenæs-området og udsynet ud til fjorden.

Der er  rigeligt med  mølleplaceringer i Næstved kommune til at man behøver bruge en så markant placering som Ydernæs.

Tak for det.

Tags: , ,

Vindmøller og magtpolitik

Det havde ikke noget med vindmøller at gøre, da byrådet forleden udsatte sagen om vindmølleplanlægningen. Det var en magtdemonstration fra SF.

Borgmester Carsten Rasmussen har ret i at det ikke er “en køn sag” som han udtrykte det. Men, det vidste han vel allerede en uge forinden, da Økonomiudvalget drøftede sagen, så allerede dengang kunne han have sendt sagen retur til Teknisk Udvalg. Han kunne have stoppet sagen mange gange, før flertallet trak i nødbremsen på byrådsmødet. Og det med nye oplysninger fra Trælløse er vist en sandhed med modifikationer. Mange byrådsmedlemmer havde i hvert fald modtaget en mail – godt nok ikke fra kommunen – men fra borgere i Trælløse som klogt henvender sig til alle byrådets medlemmer.

Nej, sagen er at Socialdemokraterne, via Michael Rex i Teknisk Udvalg, havde en aftale med Venstre om sagen.

SF var ikke med i aftalen og følte sig holdt udenfor. Det kunne SF slet ikke acceptere. Yderligere pikant bliver det ved at SF jo har formandsposten i Teknisk Udvalg og dermed haft alle muligheder for selv at skabe et bredt forlig, men SF´erne var alligevel ikke med da sagen blev sendt videre og SF kunne vel ikke holde til den ydmygelse at se de to store partier enes udenom SF.

Mit gæt er derfor at SF har fortalt borgmesteren, hvem der er Socialdemokraternes “sande venner” og hvem der lagde stemmer til borgmesterposten ved sidste valg. Så af hensyn til SF måtte borgmesteren trække sagen, så SF i sidste øjeblik kan nå komme med i et forlig. Mon så ikke man når et fornuftigt forlig alligevel. Så store er forskellene i praksis nok ikke.

Jeg kan så undre mig over SF´erne blev mopsede, for SF har selv uden at blinke holdt andre partier ude fra forhandlinger, f.eks. i skoleforliget for 1½ år siden, hvor Venstre ikke blev inviteret, men hukommelsen i politik er jo kort.

Grundstenen til problemerne blev lagt efter sidste valg, hvor Socialdemokraterne valgte den snævrest mulige løsning i et flertal med SF og dengang DF. Man ville ikke dele magten med de borgerlige.

Efterfølgende vil Socialdemokraterne til gengæld gerne dele ansvaret for de store sager med vi borgerlige og jeg oplever egentligt Carsten Rasmussen har et oprigtigt ønske om bredt samarbejde, hvilket han også viser i praksis – og tak for det; men bordet fanger.

SF´erne kræver at bruge deres vetoret over hvad Socialdemokraterne må lave og gøre. Derfor den uskønne sag i byrådet forleden – og det har ikke spor med vindmøller at gøre.

Tags: , , , , ,