vordingborgvej

You are currently browsing articles tagged vordingborgvej.

Hvis Næstved Byråd siger ja til campus ved stationen skyldes det næppe det er den perfekte placering, men at “havnefolkene” de seneste måneder har gjort byrådsmedlemmerne usikre på placeringen på Maglemølle.
Havnefolkene – og det er ment i en positiv ånd – er bange for at enhver udvikling på Maglemølle der ikke kun er erhverv, vil skade Næstved Havn på sigt. Den bekymring står i vejen for reel udvikling på Maglemølle. Derfor har havnefolkene målrettet arbejdet på at få andre placeringer i spil og derfor er campus ved banegården nu det forslag som måske bliver vedtaget.
En del af det spil er også at magtbalancen i den socialdemokratiske byrådsgruppe er ændret. Havnefolkene – her Per Sørensen og Michael Rex – har mere indflydelse under den ny borgmester Carsten Rasmussen og har mere bevågenhed. Fordi han, i modsætning til den tidligere borgmester Henning Jensen, jo ikke bare kan “bestemme selv.” Han skal have flertal i gruppen, også når det gælder Campus.
Maglemølle er i dag i værksætteri og nogle miljøvirksomheder. Det er godt nok og skal afgjort ikke forklejnes, men hele området kører i 1. gear og man kommer ikke ud af stedet. De gamle bygninger forfalder og det kræver massive investeringer at gøre området attraktivt. Det kan hverken Maglemølle eller Havnen klare selv. Det kan kun Campus.
Derfor ville Maglemølle være det rigtige valg til Campus og gerne samme med arealerne på Vordingborgvej.
Placeringen ved banegården har nogle åbenlyse ulemper:
1. Det er begrænset, hvad der er af plads og der er ikke udvidelsesmuligheder.
2. Der er ikke plads nok til p-pladser – med mindre de bliver meget dyre.
3. Byggerod i 10 – 15 år midt i byen – hvor attraktivt er det, ikke mindst for de tusindvis af daglige pendlere.
Derimod har en placering både på Maglemølle og Vordigborgvej nogle indlysende fordele:
1. Der står ledige bygninger man kan rykke ind i allerede nu, f.eks. det tidligere Max Bank hovedkvarter.
2. Der er gode og nemme byggemuligheder (f.eks. ved rundbuehallen, N-hus grunden og det tidligere postcenter).
3. Der er gode trafikale forhold og plads til p-pladser (i hvert fald billigere end ved banen).
4. Det er tæt på Næstved Gymnasium ved Nygårdsvej.
5. Der er plads til fremtidig udvidelse – ikke mindst med de mange virksomheder som gerne skulle flytte til og bo tæt på Campus.
Hvis man placere værksteder, f.eks. EUC på Maglemøllesiden og undervisningslokaler (VUC, Handelsskole m.v.) på Vordingborgvejssiden, kan vi udnytte områdets geografi og det faktum at der er erhverv i forvejen. En lille bro over Kanalen fuldender billedet af et spændende miljø – hvorimod placeringen ved Næstved banegård blot vil virke indeklemt og “noget man har set før.”
Placeringen Maglemølle/Vordingborgvej er derimod ny og interessant.
Nogle vil argumentere for banegårdsplaceringen fordi der er kollektiv trafik. Det er et forfejlet argument, for den eneste kollektive trafik som ikke kan dirigeres rund er togene og de studerende kommer ikke med tog! De kommer ikke fra Vordingborg eller Ringsted eller Køge, nej de kommer fra oplandet, fra Fuglebjerg, Præstø, øst- og vestsjælland, hvor der ikke er togforbindelse.
Og, de kommer i bil, hvilket den fyldte p-plads ved Handelsskolen vidner om. Busserne kan man dirigere derhen, hvor vi gerne vil have dem – f.eks. Maglemølle og Vordingborgvej.
Alt i alt taler det for at man undersøger en placering i samdrift mellem Maglemølle og Vordingborgvej. Desværre tror jeg at det politiske miljø ikke tør tage den beslutning, men vælger banegården med argumenter som “nu skal vi beslutte os” og “det er det sikre.”
Måske. Personligt tror jeg at det er mest sikkert at der ikke kommer noget campus, hvis man vælger banegården – for hvorfor er det lige at Handelsskolen, Gymnasiet og EUC skulle flytte ned til banen? Det giver jo ikke noget nyt. Det kunne Maglemølle/Vordingborgvej derimod gøre.
Ved at sige banegården risikrer byrådet at campus-planen bliver bare endnu en stor plan…..til skrivebordsskuffen.

Tags: , , , , , , , , ,

God arkitektur giver optimisme

Hvad er det første man bemærker ved besøg i en ny by? Det er huse, gader, byrum – kort sagt: Arkitekturen; er både det første og det blivende indryk.

Derfor er god arkitektur vigtig og der skal tænkes kvalitet ind i alt byggeri. I mandags gav Ejendomsudvalget startskud til at drøfte, hvilket arkitekturpolitik vi vil have i Næstved og det er vigtigt. Et byggeri ligger jo ikke kun 5 år, men  50 – 100 år, derfor skal der tænkes kvalitet ind fra start også i arkitekturen.

Ikke at vi skal være enige om, hvordan alt skal se ud. Arkitektur må gerne give debat. Også i Næstved har bygninger som Kobberhjørnet, Aquahuset, kulturcenteret Grønnegade (af nogle kaldet “badekabinen”) og Handelsskolens tilbygninger givet debat. Nogle synes de er pragtfulde, andre de er mindre pæne, men alle er de eksempler på arkitektur der giver oplevelser og noget som også folk udenfor Næstved gerne vil se. Modsat f.eks. ventesalen på stationsforpladsen som blot udfylder en funktion, men næppe tiltrækker besøgende i sig selv. Ja, i den bygning er Ungdomsskolens malerier måske det mest oplivende hvad angår arkitektur.

Ligeså har vi kvarterer som f.eks. Gallemarkskvarteret der udmærker sig ved at husene er bygget på en bestemt måde, hvilket gør området til en fornøjelse at opleve, hvorimod visse nyere rækkehusbyggerier ikke på samme måde giver inspiration til en gårtur søndag eftermiddag med udenbys gæster.

En arkitekturpolitik skal give retningslinier og vejledning så bygherrer altid tænker på, hvordan bygningen ser ud og påvirker den plads den står på. Der skal ikke bare tænkes funktion og indhold, men også form og udseende og ethvert byggeri skal tænkes sammen med omgivelserne. Der måske en udfordring i en krisetid, hvor det er billigst for en investor bare at bruge de samme tegninger til det samme kedelige supermarked eller standard byggemarked i mange byer landet over. Den går ikke.

Næstved skal ikke bare have kopier, Næstved skal have spændende byggerier som ved deres bare tilstedeværelse skaber opsigt og glæde. Derfor er det efter min opfattelse helt korrekt når f.eks. byggefirmet Nordicom får “nej tak” til at bygge et standard byggemarked på Vordingborgvej 78, der hvor den gamle krydsfinerfabrik ligger. Vi skal kunne mere, end bare det man også kan se alle mulige andre steder. Vil man bygge standard må man acceptere at blive placeret i et industriområde.

At gennemføre en arkitekturpolitik kræver langsigtet strategi, også i den kommunale forvaltning og i byrådet. Venstre fik i budgetforlig 2012 ind, at Næstved kommune skal have en stadsarkitekt med ansvar for arkitektur og planlægning. Det håber vi sætter yderligere fokus på godt byggeri. Samtidig skal stadarkitekten sikre at der internt i forvaltningerne er fokus på sammenhæng mellem byrum, gader og bygninger.

Næstved kommune er ambitiøs. Vi vil bosætning, vi vil arbejdspladser – vi vil mærke Næstved, som kommunens slogan hedder. Jeg tror en forudsætning også er at høje bymiljøet. Kedelig arkitektur giver mismod og ulyst til at værne om byen, men god arkitektur og høj kvalitet i huse og byrum giver oplevelser, optimisme og godt humør.

Links til sider om arkitektur:

Peter Olesens bøger

Arkitektforeningen

Dansk Arkitektur Center

Wikipedia

Arkitekter i Næstved

Tags: , , , , , , , , , ,

Skal vi have endnu et supermarked på Vordingborgvej? På mandag skal Ejendomsudvalget afgøre om Nordicom må bygge et supermarked ved siden af Føtex. Det er sikkert ikke nogen dårlig idé rent forretningsmæssigt for et supermarked, men hvad så mere?

Grunden hvor postcentralen tidligere år, indbyder klart til mere end blot endnu et supermarked. Den indbyder en høj bygning, hvor vi får en skyline der flugter med den tidligere Told- & Skat bygning. Hele området indbyder til at man bygger kontorer, erhvervslokaler, udvikling – ikke bare endnu et fladt supermarked som kan ligge hvor som helst.

Derfor synes jeg man bør sige “nej tak” til Nordicoms planer. At lave et byggemarked i den gamle krydsfinerfabrik (eller en nybygning der) er en udmærket idé. Men, vi skal være mere ambitiøse på det vigtige erhvervsområdes vegne, end bare sige ja til endnu mere handel med mælk og skumfiduser.

Lad os få et projekt med visioner og ambition. Ikke laveste fællesnævner.

Tags: , , , , , ,

Cityforeningen er i flg. dagens Sjællandske bekymret ved udsigten til supermarked og mere detailhandel på postgrunden og i krydsfinerfabrikkens gamle hal på Vordingborgvej.

Bekymringen er helt reel, for Nordicom der vil udvikle arealet (hvilket er developersprog for bygge) mener selv at flere butikker vil flytte 15% af handelen fra bymidten til Vordingborgvej.

Hvilken konsekvens bør det så have for politikerne? Skal vi sige nej til de, som vil bygge på Vordingborgvej af frygt for virkningerne på bymidten? Det er en reel mulighed, men på den anden side skal man vel ikke afvise folk, der vil investere i kommunen? Skal vi så også sætte begrænsninger på, hvornår nye advokater, læger eller tømrerfirmaer må etablere sig? Det er naturligvis uholdbart.

Jeg mener derimod at vi skal kræve mere af Nordicom. Vi skal ikke bare have “endnu et supermarked,” som der er så rigeligt af i forvejen. Vi skal have markant højt byggeri som giver plads til iværksætterhus, kontorer, virksomheder – tør man sige boliger? – på området, så vi får noget mere end bare et supermarked.

Cityforeningens bekymring er reel nok, men hvis jeg var i Cityforeningens ledelse ville jeg sådan set være mere bekymret over planer om at lukke flere gader i Næstved city og nedlægge p-pladser.

Når folk kører til centre som det ved Vordingborgvej er der jo een helt i øjnefaldende ting: Der er gratis og mange mange p-pladser i nærheden.

Hvis Cityforeningen siger ja til at gøre adgangen til bymidten endnu mere vanskelig og lukker endnu flere p-pladser i bymidten, ja så er man selv med til at jage kunderne ud af bymidten. Selv er det efterhånden længe siden jeg har handlet i Grønnegade, ganske enkelt fordi man jo ikke længere kan køre i gaden. Lukker man Sct. Peders kirkeplads og andre steder i bymidten vil en del af os kunder finde andre indkøbsmuligheder.

Ikke fordi man er “imod” bymidten. Tværtom, jeg holder meget af byen; men i en travl hverdag betyder tilgængelige p-pladser tæt på butikkerne  og at man kan køre til butikken meget.

Vi synes alle det er charmerende at gå i smalle gader og gyder – når man er på ferie i syden. Men, når der skal købes mælk og bleer i hverdagen, er det rart at få sin bil med.

Den problemstilling bør også optage Cityforeningen – ganske meget!

Tags: , , , , , , ,